Biotechnologia

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują teoretycznie i praktycznie do stosowania technik biotechnologicznych w medycynie, rolnictwie, mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku: matematyka, podstawy genetyki, ekonomia, chemia ogólna, biochemia, fizjologia roślin, mikrobiologia, analiza genetyczna, fizjologia zwierząt, analiza instrumentalna, enzymologia, biofizyka, kultury in-vitro, inżynieria genetyczna, toksykologia, cytogenetyka.

Absolwenci tego kierunku powinni być przygotowani do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach, projektowania i prowadzenia eksperymentów, prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

Specjalności oferowane na kierunku biotechnologia:

 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
 • biotechnologia żywności
 • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
 • biotechnologia medyczna
 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia w medycynie weterynaryjnej
 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia roślin użytkowych
 • biotechnologia zwierząt
 • biotechnologia drobnoustrojów
 • biotechnologia molekularna
 • molekularne modelowanie komputerowe nowych leków

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku biotechnologia

Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia absolwenci znajdą pracę na polskim oraz międzynarodowym rynku w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, utylizacyjnym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska w zakresie prowadzenia i nadzoru procesów biotechnologicznych. Mogą pracować w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w służbie zdrowia oraz innych firmach, wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biotechnologia

Total 42 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Biotechnologia

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (1)

 • Bezrobocie 100% nie ma czegoś takiego jak zawód biotechnologa... 5 lat studiów i zero perspektyw.
  11/10/16