Biotechnologia

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują teoretycznie i praktycznie do stosowania technik biotechnologicznych w medycynie, rolnictwie, mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku: matematyka, podstawy genetyki, ekonomia, chemia ogólna, biochemia, fizjologia roślin, mikrobiologia, analiza genetyczna, fizjologia zwierząt, analiza instrumentalna, enzymologia, biofizyka, kultury in-vitro, inżynieria genetyczna, toksykologia, cytogenetyka.

Absolwenci tego kierunku powinni być przygotowani do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach, projektowania i prowadzenia eksperymentów, prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

Specjalności oferowane na kierunku biotechnologia:

 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
 • biotechnologia żywności
 • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
 • biotechnologia medyczna
 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia w medycynie weterynaryjnej
 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia roślin użytkowych
 • biotechnologia zwierząt
 • biotechnologia drobnoustrojów
 • biotechnologia molekularna
 • molekularne modelowanie komputerowe nowych leków

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku biotechnologia

Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia absolwenci znajdą pracę na polskim oraz międzynarodowym rynku w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, utylizacyjnym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska w zakresie prowadzenia i nadzoru procesów biotechnologicznych. Mogą pracować w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w służbie zdrowia oraz innych firmach, wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 41 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
42-200 Częstochowa , ul. Pułaskiego 4/6
+48 (34) 368 42 00,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (1)

 • Absolwent

  Bezrobocie 100% nie ma czegoś takiego jak zawód biotechnologa... 5 lat studiów i zero perspektyw.
  10.11.2016