Biotechnologia

Studia na kierunku biotechnologia przygotowują teoretycznie i praktycznie do stosowania technik biotechnologicznych w medycynie, rolnictwie, mikrobiologii ze szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej.

Wybrane przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku: matematyka, podstawy genetyki, ekonomia, chemia ogólna, biochemia, fizjologia roślin, mikrobiologia, analiza genetyczna, fizjologia zwierząt, analiza instrumentalna, enzymologia, biofizyka, kultury in-vitro, inżynieria genetyczna, toksykologia, cytogenetyka.

Absolwenci tego kierunku powinni być przygotowani do: wykorzystania posiadanej wiedzy przy opracowywaniu i optymalizacji procesów biotechnologicznych, projektowania i prowadzenia procesów ukierunkowanych na otrzymanie produktów o pożądanych cechach, projektowania i prowadzenia eksperymentów, prowadzenia prac badawczych w zakresie biotechnologii.

Specjalności oferowane na kierunku biotechnologia:

 • biotechnologia środowiskowa
 • biotechnologia molekularna i biochemia techniczna
 • biotechnologia żywności
 • technologia fermentacji i mikrobiologia techniczna
 • biotechnologia medyczna
 • biotechnologia przemysłowa
 • biotechnologia w medycynie weterynaryjnej
 • biotechnologia roślin
 • biotechnologia roślin użytkowych
 • biotechnologia zwierząt
 • biotechnologia drobnoustrojów
 • biotechnologia molekularna
 • molekularne modelowanie komputerowe nowych leków

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku biotechnologia

Po ukończeniu studiów na kierunku biotechnologia absolwenci znajdą pracę na polskim oraz międzynarodowym rynku w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, utylizacyjnym, ochronie zdrowia i ochronie środowiska w zakresie prowadzenia i nadzoru procesów biotechnologicznych. Mogą pracować w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w służbie zdrowia oraz innych firmach, wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 41 rekordów.

Komentarze (1)

 • Absolwent

  Bezrobocie 100% nie ma czegoś takiego jak zawód biotechnologa... 5 lat studiów i zero perspektyw.
  10.11.2016