Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska to propozycja dla humanistów, lubiących dużo czytać. W programie studiów znajduje się bowiem literatura od czasów starożytnych, aż do współczesności.

Oprócz historii literatury polskiej, studenci poznają problemy gramatyki historycznej i opisowej języka polskiego, zagadnienia z językoznawstwa, poetyki, teorii literatury, a także szeroki kontekst kulturowy (psychologia, filozofia, wiedza o filmie i teatrze). Studenci polonistyki uczą się również języków obcych, np. angielskiego. Poznają także łacinę.

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • animacja kultury i edukacja kulturowa,
 • animacja kultury,
 • antropologiczno-kulturowa,
 • artystycznoliteracka,
 • bibliotekoznawstwo,
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
 • dokumentalistyczno-bibliotekarska,
 • dyskurs publiczny,
 • dziennikarska,
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • dziennikarstwo kulturowe,
 • dziennikarstwo w kręgu kultury,
 • edukacja europejska,
 • edytorstwo i redakcja tekstu,
 • edytorstwo,
 • etnolingwistyka,
 • filmoznawstwo,
 • filologia nauczycielska i nauczanie początkowe,
 • filologia polska z edukacją regionalną - nauczycielska,
 • filologia polska z etyką - nauczycielska,
 • filologia polska z historią - nauczycielska,
 • filologia polska z logopedią - nauczycielska,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego,
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego,
 • filologia polska z wiedzą o kulturze - nauczycielska,
 • filologia pragmatyczna,
 • glottodydaktyczna,
 • język mediów i komunikacji społecznej,
 • językoznawstwo i nauka o informacji,
 • komparatystyka,
 • komunikacja kulturowa,
 • komunikacja medialna,
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo,
 • komunikowanie międzykulturowe,
 • krytycznoliteracka,
 • kulturoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • logopedia,
 • media - kultura - komunikacja społeczna,
 • medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo,
 • medialno-redaktorska,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz,
 • nauczyciel języka polskiego i etyki,
 • nauczyciel języka polskiego i historii,
 • nauczyciel języka polskiego z edukacją wczesnoszkolną,
 • nauczyciel języka polskiego z terapią pedagogiczną,
 • nauczycielska,
 • nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo,
 • nauczycielska z edukacją regionalną i wiedza o kulturze,
 • nauczycielska z historią,
 • nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii,
 • nauczycielska ze specjalnością dodatkową historia,
 • nauczycielska, nauczanie języka polskiego ze specjalnością dodatkową - logopedia,
 • nowe media i komunikacja społeczna,
 • public relations,
 • redaktorsko-edytorska,
 • reklama i komunikacja marketingowa,
 • rzecznictwo prasowe,
 • specjalność euroregionalistyczna,
 • teatrologiczna,
 • techniki informatyczne dla humanistów,
 • twórcze pisanie,
 • wiedza o kulturze,
 • wiedza o teatrze i filmie,
 • wydawnicza,
 • żurnalistyka.
Dla kogo studia na kierunku Filologia polska

Filologię polską wybierają humaniści, miłośnicy literatury, zgłębiania wiedzy o języku polskim.

Osoby o łatwości komunikowania się, posługiwania słowem - to bowiem będzie najczęściej w przyszłości jedno z narzędzi pracy.

Program kształcenia studentów na kierunku Filologia polska

Przedmioty nauczania realizowane na filologii polskiej (grupa przedmiotów ogólnych):

 • język łaciński z elementami kultury antycznej,
 • wiedza o kulturze,
 • nauki pomocnicze filologii polskiej,
 • historia polski,
 • historia filozofii,
 • historia literatury polskiej,
 • teoria literatury,
 • językoznawstwo historyczne i współczesne,
 • teoria kultury,
 • literaturoznawstwo,
 • językoznawstwo,
 • metodologia badań literackich,
 • metodologia badań nad językiem.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Filologia polska

Kluczowym przedmiotem uwzględnianym podczas rekrutacji jest język polski.

Pod uwagę brane są wyniki uzyskane na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym.

Dodatkowo punktowane są najczęściej:

 • historia
 • was
 • język obcy
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język grecki i kultura antyczna
 • historia sztuki
 • historia muzyki.
Perspektywy pracy po kierunku Filologia polska

Absolwenci kierunku filologia polska znajdują zatrudnienie w:

 • szkołach
 • redakcjach
 • wydawnictwach
 • instytucjach kultury
 • urzędach
 • placówkach dyplomatycznych
 • bibliotekach
 • archiwach
 • agencjach reklamowych.
Opinie o kierunku Filologia polska

Nowoczesny polonista to świetny dziennikarz, wydawca, logopeda, animator kultury, twórca tekstów czy nauczyciel.

Różnorodność specjalności oferowanych na kierunku sprawia, że absolwenci są ekspertami w wielu bardzo dziedzinach i obszarach życia zawodowego.

Posłuchajcie więcej na temat studiów na filologii polskiej:


Kierunki pokrewne do kierunku Filologia polska
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia polska
Total 34 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,
W których miastach można studiować Filologia polska

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Elbląg

Elbląg
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 23

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Przemyśl

Przemyśl
Uczelnie: 3
Kierunki: 20

Radom

Radom
Uczelnie: 7
Kierunki: 60

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 35

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 606

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 289

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (1)
 • Ada

  Bardzo ciekawe specjalności. Kierunek uchodzi za trochę niszowy, nieprzyszłościowy, a to nieprawda.
  3/26/20