Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska to propozycja dla humanistów, lubiących dużo czytać. W programie studiów znajduje się bowiem literatura od czasów starożytnych, aż do współczesności.

Oprócz historii literatury polskiej, studenci poznają problemy gramatyki historycznej i opisowej języka polskiego, zagadnienia z językoznawstwa, poetyki, teorii literatury, a także szeroki kontekst kulturowy (psychologia, filozofia, wiedza o filmie i teatrze). Studenci polonistyki uczą się również języków obcych, np. angielskiego. Poznają także łacinę.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii polskiej (grupa przedmiotów ogólnych):

 • język łaciński z elementami kultury antycznej,
 • wiedza o kulturze,
 • nauki pomocnicze filologii polskiej,
 • historia polski,
 • historia filozofii,
 • historia literatury polskiej,
 • teoria literatury,
 • językoznawstwo historyczne i współczesne,
 • teoria kultury,
 • literaturoznawstwo,
 • językoznawstwo,
 • metodologia badań literackich,
 • metodologia badań nad językiem;

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • nauczycielska,
 • wydawnicza,
 • dokumentalistyczno-bibliotekarska,
 • dziennikarska,
 • artystyczno-literacka,
 • edukacja europejska,
 • komunikacja kulturowa,
 • wiedza o kulturze,
 • edytorstwo,
 • komparatystyka,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • logopedia,
 • specjalność euroregionalistyczna,
 • etnolingwistyka
 • filmoznawstwo
 • językoznawstwo i nauka o informacji
 • nowe media i komunikacja społeczna
 • reklama i komunikacja marketingowa
 • twórcze pisanie
 • antropologiczno-kulturowa
 • dyskurs publiczny
 • dziennikarstwo w kręgu kultury
 • edytorstwo i redakcja tekstu
 • komunikacja społeczna
 • literaturoznawstwo
 • nauczycielska
 • dziennikarstwo Kulturowe
 • komunikacja Medialna
 • public Relations
 • techniki informatyczne dla humanistów
 • animacja kultury
 • medialno-redaktorska
 • filologia polska z edukacją regionalną - nauczycielska
 • filologia polska z etyką - nauczycielska
 • filologia polska z historią - nauczycielska
 • filologia polska z logopedią - nauczycielska
 • filologia polska z wiedzą o kulturze - nauczycielska
 • kulturoznawstwo
 • redaktorsko-edytorska
 • wiedza o teatrze i filmie
 • medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
 • nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
 • glottodydaktyczna
 • krytycznoliteracka
 • teatrologiczna
 • rzecznictwo prasowe
 • nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz
 • nauczyciel języka polskiego i etyki
 • nauczyciel języka polskiego i historii
 • nauczyciel języka polskiego z edukacją wczesnoszkolną
 • nauczyciel języka polskiego z terapią pedagogiczną
 • filologia nauczycielska i nauczanie początkowe
 • filologia pragmatyczna
 • animacja kultury i edukacja kulturowa
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego
 • nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii
 • język mediów i komunikacji społecznej
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • nauczycielska z edukacją regionalną i wiedza o kulturze
 • nauczycielska z historią
 • media - Kultura - Komunikacja Społeczna;
 • bibliotekoznawstwo
 • nauczycielska ze specjalnością dodatkową historia
 • nauczycielska, nauczanie języka polskiego ze specjalnością dodatkową - logopedia
 • wiedza o Filmie i Teatrze
 • żurnalistyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci kierunku filologia polska znajdują zatrudnienie w charakterze: nauczycieli języka polskiego w placówkach oświatowych, redaktorów wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej, dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji, specjalistów od upowszechniania kultury. Mogą pracować jako organizatorzy imprez kulturalnych, artystycznych, animatorzy kultury, recenzenci, krytycy literaccy, filmowi, teatralni.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia polska

Total 37 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

W których miastach można studiować Filologia polska

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 99

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 103

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 199

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (0)

No comments found