Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska to propozycja dla humanistów, lubiących dużo czytać. W programie studiów znajduje się bowiem literatura od czasów starożytnych, aż do współczesności.

Oprócz historii literatury polskiej, studenci poznają problemy gramatyki historycznej i opisowej języka polskiego, zagadnienia z językoznawstwa, poetyki, teorii literatury, a także szeroki kontekst kulturowy (psychologia, filozofia, wiedza o filmie i teatrze). Studenci polonistyki uczą się również języków obcych, np. angielskiego. Poznają także łacinę.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii polskiej (grupa przedmiotów ogólnych):

 • język łaciński z elementami kultury antycznej,
 • wiedza o kulturze,
 • nauki pomocnicze filologii polskiej,
 • historia polski,
 • historia filozofii,
 • historia literatury polskiej,
 • teoria literatury,
 • językoznawstwo historyczne i współczesne,
 • teoria kultury,
 • literaturoznawstwo,
 • językoznawstwo,
 • metodologia badań literackich,
 • metodologia badań nad językiem;

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • nauczycielska,
 • wydawnicza,
 • dokumentalistyczno-bibliotekarska,
 • dziennikarska,
 • artystyczno-literacka,
 • edukacja europejska,
 • komunikacja kulturowa,
 • wiedza o kulturze,
 • edytorstwo,
 • komparatystyka,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • logopedia,
 • specjalność euroregionalistyczna,
 • etnolingwistyka
 • filmoznawstwo
 • językoznawstwo i nauka o informacji
 • nowe media i komunikacja społeczna
 • reklama i komunikacja marketingowa
 • twórcze pisanie
 • antropologiczno-kulturowa
 • dyskurs publiczny
 • dziennikarstwo w kręgu kultury
 • edytorstwo i redakcja tekstu
 • komunikacja społeczna
 • literaturoznawstwo
 • nauczycielska
 • dziennikarstwo Kulturowe
 • komunikacja Medialna
 • public Relations
 • techniki informatyczne dla humanistów
 • animacja kultury
 • medialno-redaktorska
 • filologia polska z edukacją regionalną - nauczycielska
 • filologia polska z etyką - nauczycielska
 • filologia polska z historią - nauczycielska
 • filologia polska z logopedią - nauczycielska
 • filologia polska z wiedzą o kulturze - nauczycielska
 • kulturoznawstwo
 • redaktorsko-edytorska
 • wiedza o teatrze i filmie
 • medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
 • nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
 • glottodydaktyczna
 • krytycznoliteracka
 • teatrologiczna
 • rzecznictwo prasowe
 • nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz
 • nauczyciel języka polskiego i etyki
 • nauczyciel języka polskiego i historii
 • nauczyciel języka polskiego z edukacją wczesnoszkolną
 • nauczyciel języka polskiego z terapią pedagogiczną
 • filologia nauczycielska i nauczanie początkowe
 • filologia pragmatyczna
 • animacja kultury i edukacja kulturowa
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego
 • nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii
 • język mediów i komunikacji społecznej
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • nauczycielska z edukacją regionalną i wiedza o kulturze
 • nauczycielska z historią
 • media - Kultura - Komunikacja Społeczna;
 • bibliotekoznawstwo
 • nauczycielska ze specjalnością dodatkową historia
 • nauczycielska, nauczanie języka polskiego ze specjalnością dodatkową - logopedia
 • wiedza o Filmie i Teatrze
 • żurnalistyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci kierunku filologia polska znajdują zatrudnienie w charakterze: nauczycieli języka polskiego w placówkach oświatowych, redaktorów wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej, dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji, specjalistów od upowszechniania kultury. Mogą pracować jako organizatorzy imprez kulturalnych, artystycznych, animatorzy kultury, recenzenci, krytycy literaccy, filmowi, teatralni.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 41 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy