Filologia polska

Studia na kierunku filologia polska to propozycja dla humanistów, lubiących dużo czytać. W programie studiów znajduje się bowiem literatura od czasów starożytnych, aż do współczesności.

Oprócz historii literatury polskiej, studenci poznają problemy gramatyki historycznej i opisowej języka polskiego, zagadnienia z językoznawstwa, poetyki, teorii literatury, a także szeroki kontekst kulturowy (psychologia, filozofia, wiedza o filmie i teatrze). Studenci polonistyki uczą się również języków obcych, np. angielskiego. Poznają także łacinę.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii polskiej (grupa przedmiotów ogólnych):

 • język łaciński z elementami kultury antycznej,
 • wiedza o kulturze,
 • nauki pomocnicze filologii polskiej,
 • historia polski,
 • historia filozofii,
 • historia literatury polskiej,
 • teoria literatury,
 • językoznawstwo historyczne i współczesne,
 • teoria kultury,
 • literaturoznawstwo,
 • językoznawstwo,
 • metodologia badań literackich,
 • metodologia badań nad językiem;

Specjalności w ramach kierunku studiów:

 • nauczycielska,
 • wydawnicza,
 • dokumentalistyczno-bibliotekarska,
 • dziennikarska,
 • artystyczno-literacka,
 • edukacja europejska,
 • komunikacja kulturowa,
 • wiedza o kulturze,
 • edytorstwo,
 • komparatystyka,
 • nauczanie języka polskiego jako obcego,
 • logopedia,
 • specjalność euroregionalistyczna,
 • etnolingwistyka
 • filmoznawstwo
 • językoznawstwo i nauka o informacji
 • nowe media i komunikacja społeczna
 • reklama i komunikacja marketingowa
 • twórcze pisanie
 • antropologiczno-kulturowa
 • dyskurs publiczny
 • dziennikarstwo w kręgu kultury
 • edytorstwo i redakcja tekstu
 • komunikacja społeczna
 • literaturoznawstwo
 • nauczycielska
 • dziennikarstwo Kulturowe
 • komunikacja Medialna
 • public Relations
 • techniki informatyczne dla humanistów
 • animacja kultury
 • medialno-redaktorska
 • filologia polska z edukacją regionalną - nauczycielska
 • filologia polska z etyką - nauczycielska
 • filologia polska z historią - nauczycielska
 • filologia polska z logopedią - nauczycielska
 • filologia polska z wiedzą o kulturze - nauczycielska
 • kulturoznawstwo
 • redaktorsko-edytorska
 • wiedza o teatrze i filmie
 • medialna i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
 • nauczycielska i dodatkowa specjalność kulturoznawstwo
 • glottodydaktyczna
 • krytycznoliteracka
 • teatrologiczna
 • rzecznictwo prasowe
 • nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz
 • nauczyciel języka polskiego i etyki
 • nauczyciel języka polskiego i historii
 • nauczyciel języka polskiego z edukacją wczesnoszkolną
 • nauczyciel języka polskiego z terapią pedagogiczną
 • filologia nauczycielska i nauczanie początkowe
 • filologia pragmatyczna
 • animacja kultury i edukacja kulturowa
 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka angielskiego
 • filologia polska z rozszerzonym nauczaniem języka rosyjskiego
 • nauczycielska z wiedzą w zakresie logopedii
 • język mediów i komunikacji społecznej
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • nauczycielska z edukacją regionalną i wiedza o kulturze
 • nauczycielska z historią
 • media - Kultura - Komunikacja Społeczna;
 • bibliotekoznawstwo
 • nauczycielska ze specjalnością dodatkową historia
 • nauczycielska, nauczanie języka polskiego ze specjalnością dodatkową - logopedia
 • wiedza o Filmie i Teatrze
 • żurnalistyka

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci kierunku filologia polska znajdują zatrudnienie w charakterze: nauczycieli języka polskiego w placówkach oświatowych, redaktorów wydawnictw specjalizujących się w literaturze pięknej i naukowej, dziennikarzy w prasie, radiu, telewizji, specjalistów od upowszechniania kultury. Mogą pracować jako organizatorzy imprez kulturalnych, artystycznych, animatorzy kultury, recenzenci, krytycy literaccy, filmowi, teatralni.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 41 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Słowackiego 114/118
+48 (44) 732 74 00,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
42-200 Częstochowa , ul. Pułaskiego 4/6
+48 (34) 368 42 00,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Teatralna 25
+48 (95) 721 60 22,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
02-778 Warszawa , ul. M. Grzegorzewskiej 10
+48 (22) 644 07 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy