Ekonomia

Kierunek Ekonomia kształci specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Podczas studiów studenci poznają zagadnienia ekonomiczne oraz zjawiska: bezrobocia, inflacji, równowagi i wzrostu gospodarczego.

Idealny kandydat na studia ekonomiczne łączy uzdolnienia matematyczne ze społecznymi (prawo, socjologia), myśli logicznie, wnikliwie analizuje fakty gospodarcze, interesuje się wydarzeniami z dziedziny ekonomii.

Podczas studiów realizowane są takie przedmioty nauczania, jak: matematyka, statystyka opisowa, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, rachunkowość, zarządzanie, prawo, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, system podatkowy i celny, system pośrednictwa finansowego, ekonometria, ekonomia menedżerska, makroekonomia, prawo gospodarcze, logika, polityka społeczna, ekonomia matematyczna.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą
 • finanse
 • gospodarka europejska
 • inwestycje i nieruchomości
 • rachunkowość i controlling
 • transport i logistyka
 • ekonomiczno-socjologiczna
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • polityka i gospodarka żywnościowa
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji
 • strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej
 • analiza makroekonomiczna
 • analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)
 • ekonomia matematyczna
 • informatyka gospodarcza
 • metody analizy decyzji
 • metody badania i analizy rynku
 • metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne
 • statystyka stosowana
 • ekobiznes
 • ekonomia sektora publicznego
 • rynek kapitałowy
 • bankowość i innowacje finansowe
 • ekonomia menedżerska
 • ekonomika i organizacja turystyki
 • ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • logistyka w biznesie
 • podatki i doradztwo podatkowe
 • analityk rynku
 • gospodarowanie zasobami środowiska
 • bankowość i ubezpieczenia na rynku finansowym
 • finanse i inwestycje
 • rachunkowość i podatki
 • ekonomia menedżerska
 • ekonomika i finanse przedsiębiorstwa
 • ekonomika sektora publicznego
 • gospodarowanie zasobami pracy
 • rozwój regionalny i gospodarka samorządowa
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych
 • gospodarka żywnościowa
 • marketing i sprzedaż
 • bankowość komercyjna
 • ekonomika integracji europejskiej
 • ekonomika procesu budownictwa
 • finanse przedsiębiorstw
 • rynki finansowe
 • samorząd terytorialny
 • socjologia ekonomiczna
 • zastosowania informatyki w biznesie
 • inwestycje i Nieruchomości
 • rachunkowość i Controlling
 • zarządzanie Finansami
 • ekonomia zatrudnienia i bezrobocia
 • gospodarka miejska i regionalna
 • gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne
 • handel zagraniczny
 • komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym
 • międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne
 • strategia biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce
 • transport i logistyka
 • zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy
 • przedsiębiorczość i zasoby ludzkie
 • bankowość i rynki finansowe
 • gospodarowanie kadrami
 • rachunkowość i audyting
 • zarządzanie w biznesie
 • zarządzanie w turystyce
 • analiza ekonomiczna
 • ekonomika sektora energetycznego
 • handel międzynarodowy
 • ekonomia globalna i menedżerska
 • ekonomika pracy i zarządzanie kadrami
 • publicystyka ekonomiczna i public relations
 • strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku ekonomia

Absolwent ekonomii znajdzie zatrudnienie w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, funduszach inwestycyjnych, działach finansowych przedsiębiorstwa, w biurze rachunkowym, w firmie audytorskiej, w biurze doradztwa podatkowego. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 104 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found