Ekonomia

Kierunek ekonomia kształci specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi oraz materialnymi. Podczas studiów studenci poznają zagadnienia ekonomiczne oraz zjawiska: bezrobocia, inflacji, równowagi i wzrostu gospodarczego. Idealny kandydat na studia ekonomiczne łączy uzdolnienia matematyczne ze społecznymi (prawo, socjologia), myśli logicznie, wnikliwie analizuje fakty gospodarcze, interesuje się wydarzeniami z dziedziny ekonomii. Podczas studiów realizowane są takie przedmioty nauczania, jak: matematyka, statystyka opisowa, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, rachunkowość, zarządzanie, prawo, etyka gospodarcza, historia myśli ekonomicznej, analiza ekonomiczna, polityka gospodarcza Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, system podatkowy i celny, system pośrednictwa finansowego, ekonometria, ekonomia menedżerska, makroekonomia, prawo gospodarcze, logika, polityka społeczna, ekonomia matematyczna. Specjalności oferowane na kierunku studiów: rachunkowość ubezpieczenia zarządzanie komunikacją i infrastrukturą lotniczą finanse gospodarka europejska inwestycje i nieruchomości rachunkowość i controlling transport i logistyka ekonomiczno-socjologiczna ekonomika pracy i zarządzanie kadrami polityka i gospodarka żywnościowa publicystyka ekonomiczna i public relations strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji strategie rozwoju regionów w Unii Europejskiej analiza makroekonomiczna analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna) ekonomia matematyczna informatyka gospodarcza metody analizy decyzji metody badania i analizy rynku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne statystyka stosowana ekobiznes ekonomia sektora publicznego rynek kapitałowy bankowość i innowacje finansowe ekonomia menedżerska ekonomika i organizacja turystyki ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem logistyka w biznesie podatki i doradztwo podatkowe analityk rynku gospodarowanie zasobami środowiska bankowość i ubezpieczenia na rynku finansowym finanse i inwestycje rachunkowość i podatki ekonomia menedżerska ekonomika i finanse przedsiębiorstwa ekonomika sektora publicznego gospodarowanie zasobami pracy rozwój regionalny i gospodarka samorządowa ekonomika pracy i zarządzanie kadrami ekonomika transportu, spedycji i usług logistycznych Gospodarka żywnościowa marketing i sprzedaż bankowość komercyjna ekonomika integracji europejskiej ekonomika procesu budownictwa finanse przedsiębiorstw rynki finansowe samorząd terytorialny socjologia ekonomiczna zastosowania informatyki w biznesie inwestycje i Nieruchomości rachunkowość i Controlling zarządzanie Finansami ekonomia zatrudnienia i bezrobocia gospodarka miejska i regionalna gospodarowanie kapitałem ludzkim gospodarowanie nieruchomościami i usługi publiczne handel zagraniczny komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym międzynarodowe stosunki ekonomiczne i problemy globalne strategia biznesu i polityka gospodarcza w e-gospodarce transport i logistyka zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy przedsiębiorczość i zasoby ludzkie bankowość i rynki finansowe gospodarowanie kadrami rachunkowość i audyting zarządzanie w biznesie zarządzanie w turystyce analiza ekonomiczna ekonomika sektora energetycznego handel międzynarodowy ekonomia globalna i menedżerska ekonomika pracy i zarządzanie kadrami publicystyka ekonomiczna i public relations strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku eknomiaAbsolwent ekonomii znajdzie zatrudnienie w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym, funduszach inwestycyjnych, działach finansowych przedsiębiorstwa, w biurze rachunkowym, w firmie audytorskiej, w biurze doradztwa podatkowego. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 101 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy