Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się promowaniem zdrowia, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz przedłużaniem życia.

Zdrowie publiczne to kierunek, który jest poniekąd odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa i zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne. Zdrowie publiczne wyjaśnia problematykę medyczną, odkrywa tajniki niekonwencjonalnych metod terapii oraz porusza zagadnienia z zakresu promocji zdrowia.

Kształci również pracowników zajmujących się opieką nad osobami trwale niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania lub przewlekle chorymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej krajów UE, podstaw nauk społecznych, psychologii, zarządzania, prawa, ekonomii.

Specjalności oferowane na kierunku Zdrowie publiczne:

 • edukacja i promocja zdrowia
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • technologia produktów kosmetycznych
 • promocja zdrowia
 • promocja zdrowia z fizjoterapią
 • komunikacja społeczna
 • pedagogika zdrowia
 • kosmetologia ogólna
 • ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych
 • ochrona zdrowia pracujących
 • elektrokardiologia
 • epidemiologia i biostatystyka
 • zdrowie środowiskowe

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Zdrowie publiczne

Przykładowe stanowiska, na które może aplikować absolwent kierunku zdrowie publiczne: menedżer zakładu opieki zdrowotnej, promotor zdrowia, pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, koordynator lub konsultant ds. promocji zdrowia i szkolnej edukacji zdrowotnej, pracownik działu pomocy społecznej, przedstawiciel medyczny w firmach farmaceutycznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 32 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Komentarze (0)

No comments found