Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne to nauka zajmująca się promowaniem zdrowia, zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej oraz przedłużaniem życia.

Zdrowie publiczne to kierunek, który jest poniekąd odpowiedzią na starzenie się społeczeństwa i zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne. Zdrowie publiczne wyjaśnia problematykę medyczną, odkrywa tajniki niekonwencjonalnych metod terapii oraz porusza zagadnienia z zakresu promocji zdrowia.

Kształci również pracowników zajmujących się opieką nad osobami trwale niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania lub przewlekle chorymi. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej krajów UE, podstaw nauk społecznych, psychologii, zarządzania, prawa, ekonomii.

Specjalności oferowane na kierunku Zdrowie publiczne:

 • edukacja i promocja zdrowia
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 • technologia produktów kosmetycznych
 • promocja zdrowia
 • promocja zdrowia z fizjoterapią
 • komunikacja społeczna
 • pedagogika zdrowia
 • kosmetologia ogólna
 • ochrona zdrowia starszych i niepełnosprawnych
 • ochrona zdrowia pracujących
 • elektrokardiologia
 • epidemiologia i biostatystyka
 • zdrowie środowiskowe

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku Zdrowie publiczne

Przykładowe stanowiska, na które może aplikować absolwent kierunku zdrowie publiczne: menedżer zakładu opieki zdrowotnej, promotor zdrowia, pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej, koordynator lub konsultant ds. promocji zdrowia i szkolnej edukacji zdrowotnej, pracownik działu pomocy społecznej, przedstawiciel medyczny w firmach farmaceutycznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 38 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
25-709 Kielce , ul. Mielczarskiego 51
+48 (41) 362 30 18, 332 74 51,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
26-600 Radom , ul. Zubrzyckiego 2
+48 (48) 344 13 97,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
41-303 Dąbrowa Górnicza , ul. Kościelna 6
+48 (32) 264 74 75,
02-778 Warszawa , ul. M. Grzegorzewskiej 10
+48 (22) 644 07 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy