Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja to połączenie środowiska, kultury, humanistyki, ekonomii i prawa oraz przedmiotów praktycznych.

Idealnym kandydatem na studia turystyczne jest osoba, która interesuje się tą dziedziną, a także sportem i metodami spędzania wolnego czasu. Studia dają szeroki zakres wiedzy o zjawiskach i prawidłowościach dotyczących turystyki i rekreacji, o sposobach ich badania i kształtowania.

Studenci uczą się przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się oraz wykorzystania nowoczesnych środków przetwarzania i przekazu informacji. Na program składają się również przedmioty, dzięki którym zdobywa się umiejętności w dziedzinie marketingu na rzecz wydarzeń turystycznych.

Prócz tradycyjnych zajęć dydaktycznych odbywają się też obozy letnie i zimowe (obejmujące narciarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo) i zajęcia terenowe. Zazwyczaj obowiązkowa jest nauka trzech języków obcych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • turystyka dziedzictwa kulturowego
 • turystyka międzynarodowa
 • agroturystyka
 • obsługa ruchu turystycznego
 • turystyka uzdrowiskowa i odnowa biologiczna
 • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią
 • przedsiębiorstwo na rynku usług turystycznych
 • turystyka wiejska
 • turystyka na obszarach przyrodniczo
 • rekreacja i odnowa biologiczna
 • turystyka i hotelarstwo
 • hotelarstwo i gastronomia
 • organizacja ruchu turystycznego
 • turystyka na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych

Absolwent kierunku turystyka i rekreacja może podjąć pracę w charakterze: pilota, przewodnika wycieczek, informatora turystycznego, organizatora wyjazdów, pracownika biura podróż, hotelu, restauracji, ośrodka wypoczynkowego, sportowego bądź rekreacyjnego, gospodarstwa agroturystycznego, wydawnictwa wydającego przewodniki lub informatory turystyczne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 79 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy