Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji inteligentnych systemów samoczynnie kontrolujących funkcjonowanie obiektów przemysłowych, zachowanie pojazdów, urządzeń i robotów, bezpieczeństwo budynków.

Automatyka i robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka lub z jego ograniczonym udziałem.

Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku automatyka i robotyka:

 • automatyka przemysłowa
 • przemysłowe systemy automatyki i robotyki
 • roboty mobilne
 • automatyzacja i informatyzacja procesów
 • automatyka elektroniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
 • mechatronika i robotyka
 • automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
 • roboty mobilne
 • technologie informacyjne w automatyce
 • automatyka przemysłowa
 • sterowanie obiektami mobilnymi
 • systemy sterowania w automatyce i robotyce
 • sterowanie w układach robotycznych
 • systemy sterowania procesami przemysłowymi.
Dla kogo studia na kierunku Automatyka i robotyka

Kandydaci na studia to przede wszystkim osoby o umysłach ścisłych, nie mające trudności w nauce takich przedmiotów jak fizyka, matematyka.

Zmysł technologiczny, zainteresowania inteligentnymi rozwiązaniami sterującymi, kreatywność techniczna i chęć stałego poszerzania wiedzy stanowią przesłankę do wyboru tego kierunku.


Program kształcenia studentów na kierunku Automatyka i robotyka

Program studiów na kierunku automatyka i robotyka obejmuje m.in. takie przedmioty:

 • analiza matematyczna
 • algebra liniowa z geometrią analityczną
 • metody numeryczne
 • fizyka dla inżynierów
 • systemy SCADA
 • metrologia
 • podstawy elektrotechniki
 • podstawy elektroniki
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej
 • sygnały i systemy dynamiczne
 • technika regulacji automatycznej
 • podstawy robotyki
 • sterowanie procesami ciągłymi
 • sterowanie robotów
 • automatyka napędu elektrycznego
 • systemy czasu rzeczywistego
 • programowanie obiektowe
 • modelowanie i symulacja
 • podstawy energoelektroniki
 • metody analizy danych
 • sterowanie procesami dyskretnymi.

Wiele zajęć ma charakter praktyczny, laboratoryjny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Automatyka i robotyka

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Najczęściej kandydaci wybierają dwa lub trzy wybrane spośród:

 • język obcy
 • matematyka
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • informatyka
 • język polski.

W niepublicznych szkołach wyższych o przyjęciu na studia decyduje przeważnie kolejność zgłoszeń.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku Automatyka i robotyka

Studia przygotowują specjalistów posiadających kompetencje do podjęcia pracy w charakterze:

 • pr­jek­tanta sys­temów sterowania, automatyzacji
 • pro­gramisty robotów przemysłowych
 • inżyniera sys­temów zrobotyzowanych
 • pro­gramisty pro­gramowal­nych sterown­ików logicznych
 • inżyniera sys­temów wizyjnych
 • inżyniera ser­wisu
 • inżyniera utrzy­ma­nia ruchu
 • inżynier ds. techniczno-handlowych.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów automatyki i robotyki to przed­siębiorstwa pro­duk­cyjne, hand­lowe i usłu­gowe, głównie z sek­tora elek­trotech­nicznego, elek­tron­icznego, chemicznego, maszynowego, przetwórstwa mate­ri­ałów, spoży­w­czego oraz ochrony środowiska. Firmy świad­czące usługi z zakresu pro­jek­towa­nia, ser­wisu, eksploat­acji i wdrożeń sys­temów automatyki i robotyki. Przed­siębiorstwa wprowadza­ją­ce automatyza­cję i robo­t­yza­cję do pro­cesów wytwarzania.

Opinie o kierunku Automatyka i robotyka

Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza do gospodarki, przemysłu i nauki.

Studia na automatyce i robotyce mają charakter praktyczny.

Po ukończeniu kierunku będziesz umiał zaprojektować i eksploatować systemy automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

O swojej pasji związanej z kreacją mechaniczną i obdarowaniem robotów świadomością oraz przełamywaniu barier opowiadają Jakub i Marcin:


Kierunki pokrewne do kierunku Automatyka i robotyka
Jakie uczelnie oferują kierunek Automatyka i robotyka
Total 25 items.

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,
W których miastach można studiować Automatyka i robotyka

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 96

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała
Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 215

Gdynia

Gdynia
Uczelnie: 6
Kierunki: 44

Głogów

Głogów
Uczelnie: 1
Kierunki: 6

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 514

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 321

Łomża

Łomża
Uczelnie: 4
Kierunki: 25

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 97

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 340

Racibórz

Racibórz
Uczelnie: 1
Kierunki: 14

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Tarnów

Tarnów
Uczelnie: 4
Kierunki: 34

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 103

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 602

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (1)
 • Adam

  Automatyka i robotyka to trudne, ciężkie studia. Ale bardzo praktyczne i perspektywiczne w dobie robotyzacji i automatyzacji coraz większej liczby procesów.
  11/5/19