Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji inteligentnych systemów samoczynnie kontrolujących funkcjonowanie obiektów przemysłowych, zachowanie pojazdów, urządzeń i robotów, bezpieczeństwo budynków. Automatyka i robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka, lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Podczas studiów realizowane są takie przedmioty, jak: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, układy elektromechaniczne, automatyka, metrologia, informatyka, języki programowania, diagnostyka i wizualizacja procesów, miernictwo przemysłowe, przetwarzanie sygnałów, sterowniki programowalne, sterowanie robotami.

Specjalności oferowane na kierunku automatyka i robotyka:

 • automatyka
 • automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych w przemyśle maszynowym
 • automatyzacja systemów produkcyjnych,
 • robotyka
 • przemysłowe systemy pomiarowe
 • projektowanie urządzeń pomiarowych,
 • biorobotyka,
 • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
 • systemy mikroprocesorowe
 • automatyka i robotyka
 • komputerowe sieci sterowania
 • komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi
 • systemy informatyczne w automatyce
 • technologie informacyjne w systemach automatyki
 • elektroautomatyka okrętowa
 • informatyka stosowana
 • automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
 • automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
 • mechatronika i robotyka
 • komputerowe systemy sterowania
 • wizualizacja procesów przemysłowych
 • sterowniki logiczne
 • automatyzacja i informatyzacja procesów
 • roboty mobilne
 • automatyka i systemy sterowania
 • robotyka i systemy mechatroniki
 • systemy automatyki
 • systemy decyzyjne
 • automatyzacja systemów wytwarzania
 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
 • komputerowe systemy sterowania
 • systemy informatyczne w automatyce
 • informatyka i robotyka
 • informatyka w projektowaniu maszyn
 • automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych
 • automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali
 • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
 • biomechanika i sprzęt medyczny
 • komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania
 • mechatronika robotów i maszyn
 • modelowanie komputerowe układów i procesów
 • projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych
 • projektowanie i eksploatacja maszyn
 • zarządzanie jakością i procesami materiałowymi
 • komputerowe systemy sterowania i diagnostyki
 • automatyzacja procesów przemysłowych
 • komputerowe układy sterowania
 • technologie informatyczne w automatyzacji produkcji

Absolwent kierunku automatyka i robotyka przygotowany jest do pracy inżynierskiej oraz prac badawczych związanych z rozwojem, komputeryzacją i modernizacją w przemyśle: maszynowym, spożywczym, przetwórczym, chemicznym, włókienniczym, transporcie. Zatrudnienie może znaleźć w biurach technologicznych, konstrukcyjnych i laboratoriach dużych zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 24 items.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found