Automatyka i robotyka

Kierunek automatyka i robotyka kształci specjalistów w zakresie projektowania i realizacji inteligentnych systemów samoczynnie kontrolujących funkcjonowanie obiektów przemysłowych, zachowanie pojazdów, urządzeń i robotów, bezpieczeństwo budynków. Automatyka i robotyka zajmuje się zarówno teorią, jak i praktyczną realizacją urządzeń sterujących obiektami technicznymi bez udziału człowieka, lub z jego ograniczonym udziałem. Układy i systemy automatyki wkraczają we wszystkie niemal dziedziny życia, zwłaszcza w gospodarkę, przemysł i naukę. Korzyści wynikające z automatyzacji i robotyzacji widać wyraźnie, zwłaszcza w przemyśle samochodowym, okrętowym, lotniczym i zbrojeniowym, komunikacji, medycynie, energetyce oraz rolnictwie.

Podczas studiów realizowane są takie przedmioty, jak: elektrotechnika, elektronika, energoelektronika, technika cyfrowa i mikroprocesorowa, układy elektromechaniczne, automatyka, metrologia, informatyka, języki programowania, diagnostyka i wizualizacja procesów, miernictwo przemysłowe, przetwarzanie sygnałów, sterowniki programowalne, sterowanie robotami.

Specjalności oferowane na kierunku automatyka i robotyka:

 • automatyka
 • automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych w przemyśle maszynowym
 • automatyzacja systemów produkcyjnych,
 • robotyka
 • przemysłowe systemy pomiarowe
 • projektowanie urządzeń pomiarowych,
 • biorobotyka,
 • automatyzacja maszyn i urządzeń technologicznych
 • systemy mikroprocesorowe
 • automatyka i robotyka
 • komputerowe sieci sterowania
 • komputerowe systemy zarządzania procesami produkcyjnymi
 • systemy informatyczne w automatyce
 • technologie informacyjne w systemach automatyki
 • elektroautomatyka okrętowa
 • informatyka stosowana
 • automatyka elektrotechniczna i systemy informatyczno-pomiarowe
 • automatyka i sterowanie w pojazdach samochodowych
 • mechatronika i robotyka
 • komputerowe systemy sterowania
 • wizualizacja procesów przemysłowych
 • sterowniki logiczne
 • automatyzacja i informatyzacja procesów
 • roboty mobilne
 • automatyka i systemy sterowania
 • robotyka i systemy mechatroniki
 • systemy automatyki
 • systemy decyzyjne
 • automatyzacja systemów wytwarzania
 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń
 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych
 • komputerowe systemy sterowania
 • systemy informatyczne w automatyce
 • informatyka i robotyka
 • informatyka w projektowaniu maszyn
 • automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych
 • automatyzacja i robotyzacja procesów przetwórstwa metali
 • automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych
 • biomechanika i sprzęt medyczny
 • komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania
 • mechatronika robotów i maszyn
 • modelowanie komputerowe układów i procesów
 • projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów technologicznych
 • projektowanie i eksploatacja maszyn
 • zarządzanie jakością i procesami materiałowymi
 • komputerowe systemy sterowania i diagnostyki
 • automatyzacja procesów przemysłowych
 • komputerowe układy sterowania
 • technologie informatyczne w automatyzacji produkcji

Absolwent kierunku automatyka i robotyka przygotowany jest do pracy inżynierskiej oraz prac badawczych związanych z rozwojem, komputeryzacją i modernizacją w przemyśle: maszynowym, spożywczym, przetwórczym, chemicznym, włókienniczym, transporcie. Zatrudnienie może znaleźć w biurach technologicznych, konstrukcyjnych i laboratoriach dużych zakładów przemysłowych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 22 rekordy.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,

Komentarze (0)

Brak komentarzy