Socjologia

Socjologia jest nauką badającą w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.

Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi a także proces ich zmian. Badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje na przykład rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia.

Studia na kierunku socjologia umożliwiają pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie analizy wyżej wymienionych zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie. Studenci uczą się także, jak prowadzić badania opinii publicznej oraz inne badania społeczne. Ponadto poznają metody kształtowania stosunków międzyludzkich, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów społecznych, aktywizacji społeczności lokalnych i międzynarodowych, integracji środowisk wielokulturowych.

Ze względu na to, że socjologia obejmuje szeroki zakres tematyczny warto wybrać specjalizację, która zaspokoi indywidualne zainteresowania. Studia na tym kierunku dostępne są na wielu uczelniach, dlatego też do wyboru jest mnóstwo specjalności.

Przykładowe specjalności na socjologii to:

 • socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego,
 • społeczności lokalne,
 • socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • badania społeczne i rynkowe w praktyce,
 • etniczność, konflikt, globalizacja,
 • polityki publiczne (public policy),
 • socjologia płci,
 • stosunki pracy i zasoby ludzkie,
 • kultura i media,
 • innowacje społeczne,
 • relacje w organizacjach,
 • zarządzanie lokalne.

Studia na socjologii są dwuetapowe. Studia licencjackie trwają 3 lata, a magisterskie uzupełniające 2 lata. Na każdym poziomie kształcenia można wybrać inną specjalność. Po licencjacie można także kontynuować naukę na innej uczelni.

Praca po socjologii

Wbrew obiegowej opinii absolwenci socjologii nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Znane osoby które studiowały ten kierunek to m.in.: Piotr Gliński - minister kultury, czy Magdalena Różdżka – aktorka. Wśród absolwentów socjologii jest wielu polityków, dziennikarzy, publicystów. Socjologowie pracują na stanowiskach, gdzie wymagane są umiejętności analityczne i komunikacyjne. Często w działach public relations, marketingu, human resources. Czasami socjologowie trafiają do administracji państwowej lub samorządowej różnego szczebla.

Możliwe stanowiska: doradca zawodowy, specjalista ds. integracji i reintegracji społecznej, specjalista ds. integracji i reintegracji zawodowej, manager projektów unijnych dotyczących rozwoju, konsultant społeczny w organizacjach pozarządowych, mediator, negocjator, animator kultury, doradca ds. tworzenia kampanii wyborczych, doradca ds. tworzenia programów wyborczych i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, specjalista ds. selekcji i rekrutacji, specjalista ds. rozwoju kadr, specjalista ds. reklamy i marketingu, specjalista ds. promocji firmy i public relations, specjalista ds. badania rynku, specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości specjalista ds. tworzenia i realizacji systemów komunikacji, specjalista ds. badania rynku i opinii publicznej, specjalista ds. kreowania wizerunku, dziennikarz, redaktor, doradca ds. komunikacji międzykulturowej.

Przed podjęciem nauki na kierunku socjologia warto przeczytać klasyczną już pozycję „Zaproszenie do socjologii” Petera Ludwiga Bergera , która w przystępny sposób tłumaczy, czym jest i co bada socjologia.

Odwiedzanie portali tematycznych m.in. mojasocjologia.pl lub portalsocjologa.pl pozwoli zapoznać się z tematyką badań i najnowszymi informacjami ze świata socjologów.

Zanim zdecydujecie się na studia socjologiczne poczytajcie blogi osób, które studiują bądź skończyły socjologię i pasjonują się tą dziedziną. Polecamy:

 • socjopatka.pl - blog Dagmary, która specjalizuje się w socjologii medycyny oraz socjologii zasobów ludzkich i karier zawodowych.
 • neurosocjologia.wordpress.com – blog Łukasza, doktoranta socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, który interesuje się neurosocjologią, socjologią edukacji i religii oraz szeroko pojętą filozofią analityczną.

Zobaczcie także film Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, o tym dlaczego warto studiować socjologię:


Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 57 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
80-875 Gdańsk , ul. Biskupia 24 B
+48 (58) 305 08 89, 58 305 08 12,
00-901 Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
+48 (22) 656 71 89,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
00-389 Warszawa , ul. Smulikowskiego 6/8
+48 (22) 862 82 94, kom 690 890 760,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
84-200 Wejherowo , ul. Dworcowa 7
+48 (58) 672 25 50,
59-220 Legnica , ul. Reymonta 21
+48 (76) 855 16 00,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
32-500 Chrzanów , ul. Janiny Woynarowskiej 1
+48 (32) 623 24 26, 623 51 80,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
04-894 Warszawa , ul. Szachowa 1
+48 (22) 512 84 44,
02-778 Warszawa , ul. M. Grzegorzewskiej 10
+48 (22) 644 07 97,
18-400 Łomża , ul. Krzywe Koło 9
+48 (86) 216 50 19,

Komentarze (0)

Brak komentarzy