Socjologia

Socjologia jest nauką badającą w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa.

Studia umożliwiają pozyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie analizy zjawisk oraz procesów zachodzących we współczesnym społeczeństwie, prowadzenia badań opinii publicznej, kształtowania stosunków międzyludzkich, diagnozowania i rozwiązywania konfliktów społecznych, aktywizacji społeczności lokalnych i międzynarodowych, integracji środowisk wielokulturowych.

Studia z zakresu socjologii pozwalają uzyskać wiedzę praktyczną i teoretyczną dotyczącą szeroko rozumianego życia społecznego. Zagadnienia ogólne, teoretyczne omawiane na zajęciach uczą samodzielnej interpretacji zjawisk, z którymi spotykamy się bezpośrednio w codziennym życiu rodzinnym, zawodowym i lokalnym oraz zjawisk o szerszym charakterze posiadających wymiar krajowy, kontynentalny i globalny.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • socjologia wychowania i pedagogika resocjalizacyjna
 • socjologiczne teorie współczesności
 • badanie rynku i opinii publicznej
 • socjologia polityki i stosunków międzynarodowych
 • socjologia samorządu terytorialnego
 • socjologia rozwoju regionalnego
 • dziennikarstwo i public relations
 • komunikowanie społeczne i doradztwo
 • socjologia wsi, kultury i turystyki
 • socjologia rodziny i problemów społecznych
 • socjologia komunikacji społecznej
 • socjologia cywilizacji współczesnej
 • komunikacja społeczna
 • diagnoza społeczna

Stanowiska na jakie mogą aplikować absolwenci socjologii:

 • doradca zawodowy, specjalista ds. integracji i reintegracji społecznej, specjalista ds. integracji i reintegracji zawodowej, manager projektów unijnych dotyczących rozwoju, konsultant społeczny w organizacjach pozarządowych, mediator, negocjator, animator kultury, doradca ds. tworzenia kampanii wyborczych, doradca ds. tworzenia programów wyborczych i strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, specjalista ds. selekcji i rekrutacji, specjalista ds. rozwoju kadr, specjalista ds. reklamy i marketingu, specjalista ds. promocji firmy i public relations, specjalista ds. badania rynku, specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości specjalista ds. tworzenia i realizacji systemów komunikacji, specjalista ds. badania rynku i opinii publicznej, specjalista ds. kreowania wizerunku, dziennikarz, redaktor, doradca ds. komunikacji międzykulturowej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 62 rekordy.
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
80-875 Gdańsk , ul. Biskupia 24 B
+48 (58) 305 08 89, 58 305 08 12,
00-901 Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
+48 (22) 656 71 89,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 840 53 28,
21-400 Łuków , ul. Siedlecka 56
+48 (25) 798 54 01,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
59-220 Legnica , ul. Reymonta 21
+48 (76) 855 16 00,
32-500 Chrzanów , ul. Janiny Woynarowskiej 1
+48 (32) 623 24 26, 623 51 80,
84-200 Wejherowo , ul. Dworcowa 7
+48 (58) 672 25 50,
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Myśliborska 30
+48 (95) 733 66 60,
04-894 Warszawa , ul. Szachowa 1
+48 (22) 512 84 44,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
02-778 Warszawa , ul. M. Grzegorzewskiej 10
+48 (22) 644 07 97,
18-400 Łomża , ul. Krzywe Koło 9
+48 (86) 216 50 19,

Komentarze (0)

Brak komentarzy