Pedagogika

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, celach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Idealnym kandydatem na ten kierunek jest osoba cierpliwa, lubiąca pracę z ludźmi i dziećmi, potrafiąca przekazywać wiedzę.

Absolwent kierunku pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno - filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno - kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

W trakcie studiów studenci opanowują praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, wzbogacania oraz doskonalenia swej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego oraz posługiwania się warsztatem diagnostycznym.

Specjalności oferowane na pedagogice:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • pedagogika artystyczna - muzyka i plastyka
 • opieka dziecięca
 • kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowym (babysitter, au pair)
 • pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii
 • pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką społeczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią
 • pedagogika artystyczna z animacją kulturową - muzyka i plastyka
 • edukacja kulturowa
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • opieka dziecięca z wczesną interwencją
 • arteterapia i animacja kultury
 • gerontopedagogika
 • pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym
 • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • pracownik służb społecznych

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku pedagogika

Miejsca, w których absolwent może szukać zatrudnienia: szkolne placówki terapeutyczno-wychowawcze (stanowisko pedagoga szkolnego), świetlice szkolne, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, poradnie (rodzinne, pedagogiczne, zawodowe), domy dziecka, rodzinne domy dziecka, ośrodki adopcyjne, pogotowia opiekuńcze, ośrodki opieki i pomocy społecznej, internaty, bursy szkolne, kluby młodzieżowe, schroniska młodzieżowe, stowarzyszenia charytatywne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 172 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
80-875 Gdańsk , ul. Biskupia 24 B
+48 (58) 305 08 89, 58 305 08 12,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
90-139 Łódź , ul. Narutowicza 86
+48 (42) 642 30 50, kom 791 42 42 42,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
71-210 Szczecin , ul. Żołnierska 53
+48 (91) 81 49 401, 402, 404,
97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Słowackiego 114/118
+48 (44) 732 74 00,
73-110 Stargard Szczeciński , ul. Kazimierza Wielkiego 17
+48 (91) 577 83 60,
44-300 Wodzisław Śląski , ul. Wyszyńskiego 41
+48 (32) 453 14 90,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
00-389 Warszawa , ul. Smulikowskiego 6/8
+48 (22) 862 82 94, kom 690 890 760,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
59-220 Legnica , ul. Reymonta 21
+48 (76) 855 16 00,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
32-500 Chrzanów , ul. Janiny Woynarowskiej 1
+48 (32) 623 24 26, 623 51 80,
26-600 Radom , ul. Traugutta 61
+48 (48) 360 10 75,
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4
+48 () 695 000 011,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
59-101 Polkowice , ul. Skalników 6b
+48 (76) 746 53 53,
47-400 Racibórz , ul. Słowackiego 55
+48 (32) 415 50 20,
25-666 Kielce , ul. Ponurego Piwnika 49
+48 (41) 345 85 88,
61-579 Poznań , ul. Niedziałkowskiego 18
+48 (61) 670 55 70,