Pedagogika

Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, celach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Idealnym kandydatem na ten kierunek jest osoba cierpliwa, lubiąca pracę z ludźmi i dziećmi, potrafiąca przekazywać wiedzę.

Absolwent kierunku pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno - filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno - kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

W trakcie studiów studenci opanowują praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, wzbogacania oraz doskonalenia swej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego oraz posługiwania się warsztatem diagnostycznym.

Specjalności oferowane na pedagogice:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • pedagogika przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • pedagogika artystyczna - muzyka i plastyka
 • opieka dziecięca
 • kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowym (babysitter, au pair)
 • pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii
 • pedagogika przedszkolna ze wspomaganiem logopedycznym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką społeczną
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią
 • pedagogika artystyczna z animacją kulturową - muzyka i plastyka
 • edukacja kulturowa
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
 • opieka dziecięca z wczesną interwencją
 • arteterapia i animacja kultury
 • gerontopedagogika
 • pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym
 • pedagogika pracy z doradztwem zawodowym
 • pracownik służb społecznych

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku pedagogika

Miejsca, w których absolwent może szukać zatrudnienia: szkolne placówki terapeutyczno-wychowawcze (stanowisko pedagoga szkolnego), świetlice szkolne, świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe, poradnie (rodzinne, pedagogiczne, zawodowe), domy dziecka, rodzinne domy dziecka, ośrodki adopcyjne, pogotowia opiekuńcze, ośrodki opieki i pomocy społecznej, internaty, bursy szkolne, kluby młodzieżowe, schroniska młodzieżowe, stowarzyszenia charytatywne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 168 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (3)

 • arelo

  ukończyłem pedagogike na wyższej szkole bezpieczeństwa i śmiało polecam ten kierunek, studia ciekawe i praktyczne.
  10/26/18
 • recap

  widziałam, że wyższa szkoła bezpieczeństwa też wydłuża rekrutacje
  10/21/18
 • aras

  niż demograficzny psuje rynek uczelni wszystko, poziom siada, dlatego nie żałuje, że wybrałam wyższą szkołę bezpieczeństwa bi
  9/29/18