Kosmetologia

Kosmetologia to studia, które mają na celu wykształcenie specjalistów zajmujących się poprawianiem bądź przywracaniem urody ciała. Kierunek jest połączeniem dermatologii, chemii, bromatologii, biologii molekularnej, fizykoterapii i wielu innych dziedzin.

Predyspozycje, jakie powinien posiadać kandydat, to zdolności manualne, poczucie estetyki, komunikatywność. Ważne jest również aby osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie miała poważnej wady wzroku lub wady postawy, ponieważ kosmetolog większość czasu spędza stojąc nad pacjentem.

Na pierwszym roku program składa się z takich przedmiotów jak: anatomia, fizjologia, histologia, biochemia, chemia surowców kosmetycznych lub patofizjologia. Na drugim roku dochodzą przedmioty z dziedziny medycznej. Na ostatnim roku studiów licencjackich studenci przygotowują się głównie do obrony pracy dyplomowej złożonej z części teoretycznej i praktycznej (np. wykonanie zabiegu, przygotowanie kosmetyku).

Student kosmetologii przygotowywany jest do takich działań jak: wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych, upiększających, obsługiwanie urządzeń stosowanych w kosmetyce, sporządzanie i stosowanie preparatów kosmetycznych oraz rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • zarządzanie w usługach kosmetycznych
  • kosmetologia stosowana
  • spa & wellness
  • żywienie w kosmetologii - aspekty diety i właściwego odżywiania w pielęgnacji ciała
  • podologia
  • spa i odnowa biologiczna
  • wizaż i stylizacja

Perspektywy pracy po ukończeniu kosmetologii

Absolwent kosmetologii przygotowany jest do pracy w gabinecie kosmetycznym, gabinecie odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych, laboratoriach (w których przeprowadza się badania nad skutecznością kosmetyków), szkołach kosmetycznych, redakcjach pism o tematyce kosmetologii i kosmetyki.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 66 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Komentarze (0)

No comments found