Logistyka

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu materiałów oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Sprawna organizacja przepływu materiałów do ostatecznego klienta przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych opartych na elektronicznej wymianie danych, stwarza przedsiębiorstwu szansę osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Kierunek logistyka jest dziedziną interdyscyplinarną, ściśle związaną z marketingiem i zarządzaniem strategicznym. Studia na tym kierunku umożliwiają studentom poznanie odpowiednich metod zarządzania.

Program uwzględnia fakt, że logistykę charakteryzuje duża różnorodność zadań oraz problemów wymagających rozwiązania w procesie decyzyjnym. Podczas zajęć studenci poznają najbardziej istotne obszary zarządzania i logistyki, między innymi zagadnienia zarządzania, logistyki zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, inżynierii systemów i analizy systemowej. Ich wiedza zostaje podparta silną bazą teoretyczną z dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, ekonomika transportu, finanse i rachunkowość oraz marketing) i humanistycznych (prawo, etyka zawodowa, podstawy psychologii, socjologia). Ponadto w programie studiów znajdują się przedmioty umożliwiające studentom rozwinięcie ich umiejętności analitycznych (matematyka, statystyka).

Specjalności oferowane na kierunku logistyka:

  • systemy logistyczne
  • zarządzanie transportem
  • logistyka i spedycja międzynarodowa
  • logistyka w organizacji
  • zarządzanie usługami logistycznymi
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • logistyka produkcji
  • logistyka handlu i dystrybucji
  • eurologistyka

Absolwent logistyki jest przygotowany do pracy w działach planowania produkcji, sterowania produkcją, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, spedycji i transportu. Może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych trudniących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 66 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy