Logistyka

Logistyka to proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu materiałów oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta.

Sprawna organizacja przepływu materiałów do ostatecznego klienta przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii informatycznych opartych na elektronicznej wymianie danych, stwarza przedsiębiorstwu szansę osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej. Kierunek logistyka jest dziedziną interdyscyplinarną, ściśle związaną z marketingiem i zarządzaniem strategicznym. Studia na tym kierunku umożliwiają studentom poznanie odpowiednich metod zarządzania.

Program uwzględnia fakt, że logistykę charakteryzuje duża różnorodność zadań oraz problemów wymagających rozwiązania w procesie decyzyjnym. Podczas zajęć studenci poznają najbardziej istotne obszary zarządzania i logistyki, między innymi zagadnienia zarządzania, logistyki zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, inżynierii systemów i analizy systemowej. Ich wiedza zostaje podparta silną bazą teoretyczną z dziedziny nauk ekonomicznych (ekonomia, ekonomika transportu, finanse i rachunkowość oraz marketing) i humanistycznych (prawo, etyka zawodowa, podstawy psychologii, socjologia). Ponadto w programie studiów znajdują się przedmioty umożliwiające studentom rozwinięcie ich umiejętności analitycznych (matematyka, statystyka).

Specjalności oferowane na kierunku logistyka:

  • systemy logistyczne
  • zarządzanie transportem
  • logistyka i spedycja międzynarodowa
  • logistyka w organizacji
  • zarządzanie usługami logistycznymi
  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • logistyka produkcji
  • logistyka handlu i dystrybucji
  • eurologistyka

Absolwent logistyki jest przygotowany do pracy w działach planowania produkcji, sterowania produkcją, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej, transportu wewnętrznego, spedycji i transportu. Może pracować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych trudniących się logistyką oraz w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 62 rekordy.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
15-351 Białystok , ul. Wiejska 45 A
+48 (85) 746 90 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
53-345 Wrocław , ul. Komandorska 118/120
+48 (71) 36 80 982,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
00-389 Warszawa , ul. Smulikowskiego 6/8
+48 (22) 862 82 94, kom 690 890 760,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
59-101 Polkowice , ul. Skalników 6b
+48 (76) 746 53 53,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
08-521 Dęblin , ul. Dywizjonu 303 nr 35
+48 () 26 151 71 00,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Teatralna 25
+48 (95) 721 60 22,
83-200 Starogard Gdański , ul. Kościuszki 112/114
+48 (58) 563 00 90,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,
41-303 Dąbrowa Górnicza , ul. Kościelna 6
+48 (32) 264 74 75,

Komentarze (0)

Brak komentarzy