Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Treści programowe łączą dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Kompleksowo odnoszą się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwowych) oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Zna podstawy prawne regulujące obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a także posiada wiedzę związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości, z terroryzmem włącznie.

Przedmioty realizowane w programie studiów bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • psychologia, socjologia, nauki o państwie i prawie, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, kryminologia i kryminalistyka, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zwalczanie terroryzmu, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, ochrona ludności i obrona cywilna, zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne zagrożenia terroryzmem, strategie zapobiegania przestępczości, ochrona przed czynnikami masowego rażenia, metodologia badań nad bezpieczeństwem, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa.

Specjalności oferowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • służby ochrony porządku publicznego
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo lokalne
 • media i komunikacja w stanach zagrożenia
 • przywództwo i negocjacje w stanach zagrożenia
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo finansowe
 • bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo informatyczne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo finansowo-gospodarcze
 • bezpieczeństwo transportu
 • negocjator sytuacji kryzysowych
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • bezpieczeństwo w aglomeracjach miejskich
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo w sieciach informacyjnych i informatycznych
 • ochrona osób i mienia
 • przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • służby porządku publicznego
 • bezpieczeństwo komunikacji
 • bezpieczeństwo misji zagranicznych
 • sytuacje kryzysowe
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia
 • menedżer bezpieczeństwa
 • służby Specjalne i Policyjne
 • prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa
 • antyterroryzm
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie obronnością

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 66 rekordów.
35-310 Rzeszów , ul. Cegielniana 14 (boczna al. Rejtana)
+48 (16) 867 04 80 ,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
12-101 Szczytno , ul. Marszałka Piłsudskiego 111
+48 (89) 621 55 71,
03-815 Warszawa , ul. Chodakowska 19/31
+48 (22) 870 62 59, 870 62 60,
73-110 Stargard Szczeciński , ul. Kazimierza Wielkiego 17
+48 (91) 577 83 60,
26-600 Radom , ul. Traugutta 61
+48 (48) 360 10 75,
25-666 Kielce , ul. Ponurego Piwnika 49
+48 (41) 345 85 88,
37-700 Przemyśl , ul. Rolnicza 10
+48 (16) 672 02 31,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
18-402 Łomża , ul. Studencka 19
+48 (86) 216 94 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy