Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne mają charakter interdyscyplinarny. Treści programowe łączą dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce. Kompleksowo odnoszą się do koncepcji i sposobów przeciwdziałania zagrożeniom w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwent studiów posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa (ustrój, podział władzy, struktura, zadania i zasady funkcjonowania organów państwowych) oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Zna podstawy prawne regulujące obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, a także posiada wiedzę związaną z systemem bezpieczeństwa państwa, systemem zarządzania kryzysowego oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości, z terroryzmem włącznie.

Przedmioty realizowane w programie studiów bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • psychologia, socjologia, nauki o państwie i prawie, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, kryminologia i kryminalistyka, zwalczanie przestępczości, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów, bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zwalczanie terroryzmu, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, strategia bezpieczeństwa wewnętrznego, historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce, ochrona ludności i obrona cywilna, zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego, współczesne zagrożenia terroryzmem, strategie zapobiegania przestępczości, ochrona przed czynnikami masowego rażenia, metodologia badań nad bezpieczeństwem, kontrola i audyt w zakresie bezpieczeństwa.

Specjalności oferowane na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
 • służby ochrony porządku publicznego
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo lokalne
 • media i komunikacja w stanach zagrożenia
 • przywództwo i negocjacje w stanach zagrożenia
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo finansowe
 • bezpieczeństwo informacji
 • bezpieczeństwo informatyczne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo finansowo-gospodarcze
 • bezpieczeństwo transportu
 • negocjator sytuacji kryzysowych
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
 • bezpieczeństwo w aglomeracjach miejskich
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo w sieciach informacyjnych i informatycznych
 • ochrona osób i mienia
 • przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • służby porządku publicznego
 • bezpieczeństwo komunikacji
 • bezpieczeństwo misji zagranicznych
 • sytuacje kryzysowe
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • detektywistyka i ochrona osób i mienia
 • menedżer bezpieczeństwa
 • służby Specjalne i Policyjne
 • prewencja i profilaktyka społeczna na rzecz bezpieczeństwa
 • antyterroryzm
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • zarządzanie obronnością

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska).

Jakie uczelnie oferują kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Total 66 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Bezpieczeństwo wewnętrzne

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Gdynia

Uczelnie: 6
Kierunki: 45

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found