Położnictwo

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodem i połogiem.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę w zakresie nauk medycznych, a w szczególności medycyny prenatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Poznają rodzaje świadczeń zdrowotnych stosowanych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka.

Uczą się zagadnień dotyczących promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i w okresie przekwitania. Zdobywają umiejętność rozpoznawania i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego przyjęcia porodu siłami natury oraz wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i jej dziecka w okresie ciąży, porodu i połogu. Dowiadują się jakie działania ratownicze podejmować w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Na program nauczania składają się też pojęcia z zakresu etyki ogólnej. W ciągu trzech lat studiów wymiar praktyk wynosi aż 1200 godzin. Odbywają się one przede wszystkim na salach porodowych, oddziałach położniczych, noworodkowych, ginekologii, a także pediatrycznych w szpitalach klinicznych, ośrodkach położniczej i pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkołach rodzenia. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent położnictwa jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 19 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
41-704 Ruda Śląska-Orzegów , ul. Królowej Jadwigi 18
+48 (32) 248 12 92,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
41-303 Dąbrowa Górnicza , ul. Kościelna 6
+48 (32) 264 74 75,

Komentarze (0)

Brak komentarzy