Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo jest sztuką profesjonalnego przeprowadzania zabiegów pielęgniarskich oraz prowadzenia procesu pielęgnowania podopiecznego. Celem kształcenia w ramach kierunku jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry pielęgniarek i pielęgniarzy.

W trakcie studiów student uzyskuje przygotowanie zawodowe do pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących świadczenie opieki zdrowotnej, wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych, promocję i edukację zdrowotną.

Studenci pielęgniarstwa zdobywają umiejętności opiekowania się jednostką, rodziną i grupą. Poznają teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu podstawowych zabiegów medycznych. Nabywają też umiejętności inicjowania i wspierania profilaktyki zdrowotnej na rzecz społeczności lokalnych. Poznają podstawy teoretyczne, etyczne i moralne związane z zawodem pielęgniarki bądź pielęgniarza.

Studia obejmują przedmioty ogólne (np. anatomię człowieka, fizjologię) oraz przedmioty zawodowe (np. teorię pielęgniarstwa, pielęgniarstwo ogólne, chirurgiczne, pediatryczne, neurologiczno- psychiatryczne).

Perspektywy pracy po ukończeniu pielęgniarstwa

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, poradniach, ośrodkach hospicyjnych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, placówkach nauczania i wychowania, ośrodkach służby medycyny, jednostkach systemu ratownictwa medycznego oraz sanatoriach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 86 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
42-200 Częstochowa , ul. 1 Maja 40
+48 (34) 368 30 53, 368 06 08,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
41-704 Ruda Śląska-Orzegów , ul. Królowej Jadwigi 18
+48 (32) 248 12 92,
33-100 Tarnów , ul. Mickiewicza 8
+48 (14) 631 66 20,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
66-470 Kostrzyn nad Odrą , Mickiewicza 20
+48 (95) 752 90 36,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
57-300 Kłodzko , ul. Jana Pawła II 4 (pok. 211)/ Plac Jagiełły 6
+48 (74) 867 13 02 ,
84-200 Wejherowo , ul. Dworcowa 7
+48 (58) 672 25 50,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
26-600 Radom , ul. Zubrzyckiego 2
+48 (48) 344 13 97,
42-200 Częstochowa , ul. Pułaskiego 4/6
+48 (34) 368 42 00,
41-200 Sosnowiec , ul. Wojska Polskiego 6
+48 (32) 293 74 74,
59-220 Legnica , ul. Chałpowskiego 13
+48 (76) 856 58 98,
50-340 Wrocław , ul. Nowowiejska 69
+48 (71) 322 15 48, 786-83-28,
41-303 Dąbrowa Górnicza , ul. Kościelna 6
+48 (32) 264 74 75,
18-402 Łomża , ul. Studencka 19
+48 (86) 216 94 97,

Komentarze (0)

Brak komentarzy