Biologia

Biologia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem życia. Skupia się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, jak również sposobie powstawania nowych gatunków oraz zależnościami między nimi a środowiskiem naturalnym.

Idealny kandydat na studia powinien interesować się biologią oraz dziedzinami pokrewnymi (np. leśnictwo, medycyna). POżądane cechy to dociekliwość, dokładność, cierpliwość. W pracy laboratoryjnej i eksperymentalnej (genetyka, biochemia) niezbędny jest upór i odporność na niepowodzenia. Praca metodą prób i błędów bywa bowiem żmudna. Z kolei praca terenowa botanika czy ekologa wymaga długiej, czasami ciężkiej fizycznie, żmudnej pracy. Tu ważna spostrzegawczość, dobra pamięć, umiejętność kojarzenia faktów i logicznego myślenia.

W programie zajęć znajdują się następujące przedmioty nauczania:

 • chemia, fizyka, matematyka, statystyka, botanika, informatyka, zoologia, anatomia roślin i zwierząt, fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, biochemia, mikrobiologia, entomologia, hodowla roślin, fitopatologia, biologia komórki (mikroskopia elektronowa), biologia molekularna, wirusologia, immunologia, gleboznawstwo, biologia gleby, bioróżnorodność ekosystemów, biologia rozrodu, ochrona przyrody, odporność roślin na stresy, metageneza środowiska, ornitologia, ichtiologia, parazytologia, ewolucjonizm, komunikacja społeczna.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • biologia roślin
 • biologia zwierząt
 • biologia mikrorganizmów
 • biologia z analityką
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia z przyrodą
 • biologia człowieka
 • biologia molekularna
 • biologia eksperymentalna
 • ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • bioinformatyka nauczanie biologii i przyrody mikrobiologia nauczycielska: biologia z chemią biologia i geografia biologia i geologia - ochrona przyrody
 • neurobiologia biologia ogólna i eksperymentalna biologia w ochronie środowiska biologia medyczna biologia środowiskowa bkoturystyka biologia molekularna biologia z przyrodą (specjalizacja nauczycielska) przyroda ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, biochemia biologia ogólna i eksperymentalna nauczycielska z chemią nauczycielska biologia z geografią biologia z gospodarką łowiecką i wędkarstwem biologia z nauczaniem chemii (nauczycielskie) biologia z nauczaniem przyrody i z wychowaniem zdrowotnym (nauczycielskie) biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia w praktyce
 • biologia z analityką zarządzanie zasobami przyrody
 • biologia i mikrobiologia przyrodoznawstwo

Absolwent studiów biologicznych jest przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody. Może podjąć pracę w jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, placówkach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego. Może także pracować w redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych bądź szkolnictwie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Biologia
Total 24 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Biologia

Białystok

Białystok
Uczelnie: 9
Kierunki: 97

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Lublin

Lublin
Uczelnie: 10
Kierunki: 263

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Opole

Opole
Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Toruń

Toruń
Uczelnie: 4
Kierunki: 106

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found