Filozofia

Filozofia zajmuje się ogólnymi, podstawowymi zagadkami świata: naturą istnienia i rzeczywistości, poznawalnością prawdy czy tym, jakie działanie jest pożądane. Dzieli się ją na: ontologię (teoria bytu), epistemologię (teoria poznania), aksjologię (teoria wartości), antropologię filozoficzną i filozofię społeczną.

Głównym celem pracy filozofa jest poznanie już istniejących teorii i koncepcji filozoficznych, przekazywanie ich innym oraz budowanie na ich podstawie własnych poglądów. Dlatego cechami niezbędnymi w tej profesji są ciekawość, samodzielność i niezależność myślenia.

Przydatne w tym zawodzie są zainteresowania przedmiotami ze sfery humanistycznej, takimi jak psychologia, socjologia, prawo, historia, biologia, politologia, ale również matematyką, ekonomią, medycyną.

Przedmioty nauczania realizowane na filozofii: filozofia poznania, filozofia człowieka, etyka, filozofia społeczna, metodologia nauk, filozofia przyrody, filozofia religii, historia filozofii, logika.

Specjalności oferowane na filozofii:

 • nauczycielska w zakresie filozofii i wiedzy o społeczeństwie,
 • komunikacja społeczna,
 • życie publiczne,
 • filozofia społeczno - etyczna,
 • filozofia kultury,
 • filozofia kulturowo - estetyczna,
 • filozofia teoretyczna,
 • edukacja filozoficzna,
 • etyka,
 • etyki stosowane,
 • filozofia człowieka,
 • filozofia klasyczna,
 • filozoficzne podstawy kultury,
 • religioznawstwo,
 • kognitywistyka,
 • filozofia człowieka i etyka,
 • filozofia dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
 • filozofia przyrody,
 • filozofia religii i dialogu międzyreligijnego,
 • filozofia społeczna,
 • filozofia systematyczna,
 • filozofia z komunikacja społeczna,
 • nauczycielska - edukacja filozoficzna i etyczna,
 • nauczycielska - wiedza o społeczeństwie,
 • etyka społeczna i psychologia moralności,
 • filozofia komunikacji i mediacje społeczne,
 • filozofia polityki i organizacja życia publicznego,
 • kulturoznawstwo i filozofia mediów,
 • filozofia przyrody nieożywionej,
 • filozofia przyrody ożywionej,
 • filozofia społeczno-polityczna,
 • historyczna,
 • logiczno-informatyczna,
 • metafizyczno-antropologiczna,
 • filozofia komunikacji,
 • filozofia nowych mediów,
 • filozoficzne podstawy kultury,
 • filozofia biznesu,
 • filozofia kultury,
 • nauczyciel etyki i przedmiotów filozoficznych,
 • humanistyczna,
 • logiczno-matematyczna,
 • ogólnofilozoficzna,
 • studia filozoficzno-historyczne - makrokierunek,
 • edukacja filozoficzna z elementami psychologii,
 • edukacja filozoficzna z wiedzą o społeczeństwie,
 • filozofia z elementami kulturoznawstwa,
 • filozofia z etyką,

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku filozofia:

Absolwent studiów na kierunku filozofia przygotowany jest do pracy w instytucjach kulturalnych, opiekuńczych i oświatowych. Może wykonywać zawód animatora kultury, nauczyciela filozofii, etyki i wiedzy o społeczeństwie w szkolnictwie podstawowym i gimnazjum. Zatrudnienie znajdzie jako jako rzecznik prasowy, felietonista i komentator, specjalista Public Relations czy wreszcie copywriter w agencji reklamowej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 24 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
42-200 Częstochowa , ul. Pułaskiego 4/6
+48 (34) 368 42 00,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
50-328 Wrocław , Katedralna 9
+48 (71) 322 99 70,

Komentarze (0)

Brak komentarzy