Bezpieczeństwo narodowe

Kierunek bezpieczeństwo narodowe to propozycja dla osób, które interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym kraju w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Absolwenci tego kierunku dysponują wiedzą i podstawowymi umiejętnościami w zakresie administrowania bezpieczeństwem. Potrafią kierować procesami bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Swobodnie korzystają z nowoczesnych technologii informacyjnych.

Przedmioty nauczania realizowane na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • współczesne zagrożenia, psychologia, wstęp do prawoznawstwa, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w państwie demokratycznym, technologia informacyjna, konflikty i wojny w Europie i na świecie, strategia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, polityka bezpieczeństwa, współczesne systemy polityczne, podstawy polityki globalnej, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe stosunki polityczne, służby specjalne w wybranych państwach Europy i Świata, systemy bezpieczeństwa państw graniczących z Polską, logistyka w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki wojskowe, prawo konstytucyjne, media w państwie demokratycznym a jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, polityka zagraniczna RP, polskie służby specjalne.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ochrona gospodarki narodowej
 • polityka obronna
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • logistyka bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo globalne i lokalne
 • zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością
 • bezpieczeństwo antyterrorystyczne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo w sieci i e-commerce
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
 • bezpieczeństwo osób, obiektów i mienia
 • bezpieczeństwo placówek dyplomatycznych
 • bezpieczeństwo społeczne i Gender Equality
 • bezpieczeństwo w sieci i e-commerce
 • bezpieczeństwo w turystyce
 • detektywistyka i wywiad gospodarczy
 • dialog międzykulturowy
 • przywództwo w zarządzaniu bezpieczeństwem
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • bezpieczeństwo lotnicze
 • bezpieczeństwo militarne
 • ochrona i obrona narodowa
 • przygotowania obronne
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • ochrona danych osobowych
 • ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej
 • zarządzanie logistyczne
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo państwa i zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych
 • bezpieczeństwo powietrzne państwa
 • administracja i bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe
 • nowe media i komunikacja społeczna
 • psychologia społeczna
 • zarządzanie logistyczne
 • zarządzanie w animacji i nowych mediach
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

Absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe mogą pracować w strukturach centralnej i terenowej administracji rządowej. Znajdują pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz w zespołach reagowania kryzysowego. Wiedza i umiejętności umożliwiają im kontynuowanie nauki w ośrodkach powołanych przez państwo i jego organy do spełniania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 53 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
58-570 Jelenia Góra , ul. Cieplicka 180
+48 (75) 755 35 43,
97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Słowackiego 114/118
+48 (44) 732 74 00,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4
+48 () 695 000 011,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
08-521 Dęblin , ul. Dywizjonu 303 nr 35
+48 () 26 151 71 00,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Teatralna 25
+48 (95) 721 60 22,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,
Kraków , ul. Ułanów 3, Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25
+48 () 885 588 800,

Komentarze (0)

Brak komentarzy