Prawo

Prawo jest systemem norm prawnych, czyli ogólnych, jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa, ustanowione uznane przez właściwe organy władzy.

Studenci prawa poznają najistotniejsze obszary prawa, które zostają uzupełnione przez etykę prawniczą, podstawy socjologii, psychologii, ekonomii, medycynę sądową, kryminalistykę, logikę, retorykę i erystykę. Student prawa zdobywa umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz teorii i filozofii prawa, a także uzyskuje wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.

Poznaje zasady etyczne, a także uczy się rozumować teksty prawne, posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretować przepisy. Studia prawnicze kształcą też w zakresie negocjacji i mediacji. Wszechstronność oraz uniwersalność wiedzy przekazywanej na prawie, a także dość wysoki poziom trudności egzaminów sprawia, że studia prawnicze są postrzegane jako kierunek prestiżowy i elitarny.

Specjalności oferowane na kierunku studiów prawniczych:

 • specjalność międzynarodowa
 • specjalność gospodarczą i handlowa
 • specjalność sądowa
 • specjalność administracyjna
 • prawo ochrony środowiska i ekologia
 • prawo cywilne
 • obsługa prawna
 • prawo Unii Europejskiej
 • prawna ochrona rodziny i małoletnich
 • specjalność karna
 • specjalność cywilno-gospodarczo-handlowa

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów prawniczych

Studia przygotowują do pracy w wymiarze sprawiedliwości, kancelariach adwokackich i notarialnych, a także instytucjach związanych z gospodarką rynkową. Stanowiska, jakie mogą zajmować absolwenci prawa, to między innymi: sędzia, adwokat, prokurator, notariusz, radca prawny, komornik, kurator sądowy, mediator, doradca prawny, rzeczoznawca majątkowy, doradca podatkowy, rzecznik patentowy.

To jedynie przykłady zawodów, w których absolwenci studiów prawniczych mogą znaleźć satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę. Dogłębna znajomość prawa w dziedzinie gospodarczej, handlowej, cywilnej czy podatkowej pożądane jest także przez przedsiębiorstwa, organizacje non-profit czy instytucje państwowe. Nic więc dziwnego, że studia prawnicze cieszą się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 44 rekordy.
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
35-310 Rzeszów , ul. Cegielniana 14 (boczna al. Rejtana)
+48 (16) 867 04 80 ,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
03-815 Warszawa , ul. Chodakowska 19/31
+48 (22) 870 62 59, 870 62 60,
59-220 Legnica , ul. Reymonta 21
+48 (76) 855 16 00,
61-719 Poznań , ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
+48 (61) 271 12 22,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,
15-230 Frankfurt (Oder) , Große Scharrnstraße 59
+48 (49) 33555344306,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,

Komentarze (0)

Brak komentarzy