Chemia

Chemia jest nauką, która bada naturę i własności substancji, a zwłaszcza przemiany tych substancji, gdy się je ze sobą zmiesza. Obecnie chemia jest nauką eksperymentalną, której podstawę stanowią reakcje chemiczne prowadzone w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Ważnym zagadnieniem chemii jest badanie substancji i ich przemian jakościowych. Nauka ta stara się wyjaśniać mechanizm tych przemian na poziomie cząsteczkowym, szuka też zależności między własnościami substancji, a ich składem i strukturą atomową.

Kandydat na studia z zakresu chemii powinien posiadać uzdolnienia manualne, pomocne w prowadzeniu dość skomplikowanych badań w złożonych układach eksperymentalnych. Cechy pożądane to precyzja, dokładność, duża rzetelność w wykonywanej pracy. Ważna jest ciekawość badawcza, zamiłowanie do czytania publikacji oraz stawiania i rozwiązywania problemów, systematyczność, wnikliwość, odporność na monotonię.

Chemik w swej pracy styka się z substancjami toksycznymi, które wywierają ujemny wpływ na jego organizm. Choroby nosa, gardła, oskrzeli, płuc uniemożliwiają pracę w zawodzie chemika. Wiele substancji chemicznych powoduje alergie. Osoby skłonne do uczuleń nie mogą więc pracować w tym zawodzie.

Wśród przedmiotów nauczania na kierunku chemia są:

 • chemia ogólna, chemia analityczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, chemia fizyczna, chemia teoretyczna, biochemia, fizyka chemiczna, krystalochemia, stereochemia, zastosowanie elektronicznych technik obliczeniowych w chemii, podstawy matematyki, fizyki i technologii chemicznej, chemia analityczna, podstawy nauki o materiałach, zastosowanie matematyki w chemii, podstawowe techniki laboratoryjnej, technologia informacyjna, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, chemia jądrowa, chemia i technologia polimerów, spektrometria atomowa.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • chemia podstawowa
 • chemia środowiska
 • chemia z zastosowaniami informatyki
 • synteza i analiza chemiczna
 • chemia materiałowa
 • chemia biologiczna
 • chemia kosmetyczna
 • chemia i przyroda - studia dwuprzedmiotowe
 • ekologia i monitoring środowiska
 • materiały wybuchowe i pirotechnika
 • materiały niebezpieczne i ratownictwo chemiczne
 • chemia informatyczna
 • chemia leków
 • chemia i informatyka
 • chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
 • chemia z biologią
 • chemia z dodatkową specjalnością fizyka
 • chemia polimerów
 • chemia stosowana
 • chemia z elementami informatyki stosowanej
 • chemia z elementami marketingu i zarządzania
 • chemia gospodarcza
 • agrochemia
 • chemia nowych materiałów
 • chemia medyczna
 • analityka i diagnostyka chemiczna
 • analityka środowiska
 • chemia materiałów supermolekularnych
 • analiza chemiczna
 • chemia z ochroną środowiska
 • chemia z biologią
 • chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
 • chemii podstawowa i stosowana
 • chemia bioanalityczna
 • chemia farmaceutyczna
 • chemia jądrowa
 • chemia kwantowa
 • chemia nieorganiczna i fizyczna
 • synteza organiczna
 • informatyka chemiczna
 • technologia farmaceutyczna i techniki farmaceutyczne
 • technologia preparatów fryzjerskich z fryzjerstwem
 • technologia preparatów kosmetycznych z kosmetyką
 • technologia preparatów protetycznych z techniką dentystyczną
 • technologia produktów chemii gospodarczej
 • ochrona przed skażeniem

Absolwenci kierunku chemia przygotowani są do podjęcia pracy w laboratoriach analitycznych, firmach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych. Mogą pracować w szkolnictwie wojskowym i cywilnym, instytutach badawczo-rozwojowych, jednostkach wojskowych, w składach sprzętu ochrony przed skażeniami, laboratoriach i warsztatach specjalistycznych. Absolwenci chemii znajdą również zatrudnienie w służbie policyjnej, np. w dziale kryminalistyki.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 22 rekordy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy