Psychologia

Psychologia jest nauką, dzięki której zdobywa się umiejętności rozumienia i rozwiązywania problemów osób i grup społecznych. Uzyskana podczas studiów wiedza i osiągnięte kompetencje są fundamentalnym elementem zawodu psychologa.

Idealny kandydat na psychologa powinien cechować się sprawną i zrozumiałą komunikacją, rozumieniem i umiejętnością uważnego słuchania ludzi, a także powinien być wrażliwy na problemy innych. Pracę pełną ciekawych doświadczeń, nieprzewidywalną oferuje właśnie psychologia.

Studia na tym kierunku pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę teoretyczną, a także praktyczną z zakresu mechanizmów i praw rządzących psychiką i zachowaniami człowieka. Uczą twórczego oraz krytycznego myślenia. Podczas ich trwania studenci nabywają umiejętności rozpoznawania, opisywania oraz nazywania zjawisk psychologicznych, a także nabywają umiejętności odpowiedniego planowania i przeprowadzania form interwencji.

Studia psychologiczne obejmują szereg zagadnień, m.in.: biologiczne podstawy zachowań, osobowość, ludzkie emocje i motywacje, psychologię społeczną, psychiatrię, psychologię rozwoju, procesy poznania.

Specjalności oferowane na kierunku studiów psychologicznych:

 • neurokognitywistyka
 • psychologia ogólna
 • psychologia biznesu
 • psychologia kliniczna
 • psychologia nowych technologii
 • psychologia społeczna
 • psychologia rehabilitacyjna
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia stosowana
 • psychologia społeczna
 • psychologia osobowości
 • psychologia zdrowia i psychoterapii
 • psychologia rodziny
 • psychologia wychowania
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia marketingu
 • psychologia zarządzania
 • psychologia środowiska
 • psychologia zachowań społecznych
 • psychologia psychoprofilaktyki
 • psychologia pracy i organizacji
 • psychologia edukacji
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • psychologia organizacji,
 • patologia społeczna i psychologia sądowo penitencjarna
 • psychologia resocjalizacyjna
 • psychologia zdrowia
 • psychologia doradztwa zawodowego
 • psychologia doradztwa zawodowego w edukacji
 • psychologia doradztwa zawodowego w marketingu i reklamie
 • psychologia doradztwa zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • psychologia rozwojowa i wychowawcza
 • psychologia sądowa i penitencjarna
 • psychologia psychodiagnostyczna

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów psychologicznych

Po zakończeniu studiów, absolwent kierunku może pracować jako np.: psychoterapeuta, koordynator różnego rodzaju projektów, specjalista ds. reklamy i zachowań konsumenckich, specjalista ds. wizerunku, negocjator, doradca personalny.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 49 rekordów.

Komentarze (1)

 • meriva

  bardzo dużo ludzi na psychologii na wyższej szkole bezpieczeństwa
  16.09.2018