Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne to system, który został powołany w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dorosłych i dzieci.

Przygotowywani są do samodzielnego wykonywania takich czynności ratunkowych jak: ocena stanu pacjenta w celu ustalenia postępowania, układanie pacjenta w pozycji właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych obrażeń, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Uczą się przywracania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem rurki ustno-gardłowej oraz rurki nosowo-gardłowej, intubacji oraz podawania tlenu.

Po ukończeniu studiów absolwenci potrafią również wykonywać EKG, podawać leki drogą dożylną, podskórną, domięśniową, dotchawiczą, doszpikową, cewnikować, pobierać krew, oznaczać glukozę, opatrywać rany. Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunku ratownictwo medyczne jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego, w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, w jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 47 rekordów.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
76-200 Słupsk , ul. Arciszewskiego 22a
+48 (59) 84 05 327,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
66-470 Kostrzyn nad Odrą , Mickiewicza 20
+48 (95) 752 90 36,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
57-300 Kłodzko , ul. Jana Pawła II 4 (pok. 211)/ Plac Jagiełły 6
+48 (74) 867 13 02 ,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
41-200 Sosnowiec , ul. Wojska Polskiego 6
+48 (32) 293 74 74,
59-220 Legnica , ul. Chałpowskiego 13
+48 (76) 856 58 98,
50-340 Wrocław , ul. Nowowiejska 69
+48 (71) 322 15 48, 786-83-28,
41-303 Dąbrowa Górnicza , ul. Kościelna 6
+48 (32) 264 74 75,

Komentarze (1)

  • lokaren

    w wyższej szkole bezpieczeństwa też można to studiować
    24.05.2015