Finanse i rachunkowość

Rachunkowość i finanse to studia przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Celem studiów jest zrozumienie przez słuchaczy przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Uzyskują umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Absolwent kierunku powinien rozumieć występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym, zarządzać nim, przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Na program składają się zarówno przedmioty o charakterze instrumentalno-analitycznym, niezbędne w zawodzie nowoczesnego ekonomisty, jak i przedmioty o charakterze ogólnym, które mają ułatwić rozpoznawanie zjawisk społecznych i analizę otoczenia.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • rynek finansowy
 • zarządzanie finansami
 • rachunkowość i podatki
 • rachunkowość i auditing
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego
 • inżynieria finansowa
 • strategie przedsiębiorstw
 • bankowość
 • finanse przedsiębiorstwa
 • bankowość komercyjna
 • międzynarodowe rynki finansowe
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • finanse przedsiębiorstwa

Perspektywy pracy po rachunkowości i finansach:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na takich stanowiskach, jak: księgowy, doradca podatkowy, specjalista zarządzania finansami, audytor, doradca podatkowy, controller, doradca finansowy i inwestycyjny, specjalista rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej.

Posiada tez kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 74 items.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Komentarze (0)

No comments found