Finanse i rachunkowość

Rachunkowość i finanse to studia przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Studenci finansów i rachunkowości poznają zasady funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Uzyskują umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i analizowania sprawozdania finansowego, zarządzania finansami i płynnością finansową. Zdobywają wiedzę z zakresu strategii podatkowych, skutków różnic między prawem bilansowym i podatkowym, opodatkowania przedsiębiorstw i osób fizycznych oraz zarządzania wspomagającego podejmowanie decyzji menedżerskich w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach nonprofit.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • analityka usług finansowych
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi
 • rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA
 • rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • bankowość i doradztwo finansowe
 • finanse przedsiębiorstw i controlling
 • ubezpieczenia gospodarcze
 • analiza biznesowa.

Dla kogo studia na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia wybierają osoby, które w przyszłości chcą zajmować się finansami, inwestycjami, zarządzaniem kapitałem.

Istotnym wymogiem są predyspozycje matematyczne i analityczne. Umiejętność stosowania algorytmów, wzorów, ale też swoboda przyswajania i poruszania się w zmieniających się przepisach prawa.

Finansiści powinni być odpowiedzialni, precyzyjni, dokładni, uporządkowani, potrafiący myśleć strategicznie.

Nie bez znaczenia są umiejętności komunikacyjne, poznanie potrzeb klienta, łatwość przedstawienia pewnych zawiłości prawno-finansowych.

Program kształcenia studentów na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia realizowane są w systemie dwustopniowym.

Wybrane przedmioty w programie kształcenia na kierunku finanse i rachunkowość:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • finanse publiczne
 • statystyka
 • podstawy zarządzania
 • finanse
 • ekonometria
 • rachunkowość
 • rynki finansowe
 • matematyka finansowa
 • system podatkowy
 • zarządzanie inwestycjami
 • analiza finansowa
 • ubezpieczenia społeczne
 • rachunek kosztów
 • rynek kapitałowy
 • finanse międzynarodowe
 • bankowość korporacyjna.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Finanse i rachunkowość

Rekrutacja na finanse i rachunkowość odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze najczęściej z grupy przedmiotów:

 • matematyka
 • język obcy
 • geografia
 • historia
 • wos
 • informatyka.

Uczelnie niepubliczne przeważnie rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

Wybierając konkretną szkołę wyższą zawsze należy szczegółowo sprawdzić wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku Finanse i rachunkowość

Absolwent finansów i rachunkowości może podjąć pracę na stanowiskach m.in:

 • doradcy finansowego
 • analityka finansowego
 • pracownika urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych
 • pracownika administracji samorządowej
 • specjalisty ds. podatków
 • brokera ubezpieczeniowego
 • specjalisty ds. ubezpieczeń w podmiocie gospodarczym lub jednostce sektora finansów publicznych
 • specjalisty w dziale controllingu
 • analityka finansowego
 • inspektora ds. kredytów
 • specjalisty ds. pozyskiwania funduszy
 • asystenta księgowego
 • samodzielnego księgowego
 • głównego księgowego
 • kierownika działu finansowego
 • właściciela biura rachunkowego
 • kontrolera finansowego.

Opinie o kierunku Finanse i rachunkowość

Studia na finansach i rachunkowości oferują uczelnie we wszystkich ośrodkach akademickich.

To powszechne i popularne studia. Różnorodność profili pozwala specjalizować się w wielu dziedzinach z zakresu finansów i rachunkowości.

Finansiści mogą liczyć na atrakcyjne zatrudnienie i zarobki. Studia przygotowują do pracy w zawodach, które są porządane na rynku pracy. Nieustająco przybywa nowych firm, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na usługi księgowe.

O wyzwaniach jakie stoją przed doradcą finansowym, jego roli i predyspozycjach do pracy usłyszycie w krótkiej rozmowie:


Kierunki pokrewne do kierunku Finanse i rachunkowość

Jakie uczelnie oferują kierunek Finanse i rachunkowość

Total 76 items.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Finanse i rachunkowość

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Gdynia

Uczelnie: 6
Kierunki: 45

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (1)

 • Finanse i rachunkowość zawsze aktualne, potrzebne i perspektywiczne studia.
  10/3/19