Finanse i rachunkowość

Rachunkowość i finanse to studia przekazujące wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu finansów i rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych i banków.

Celem studiów jest zrozumienie przez słuchaczy przyczyn i skutków występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków. Uzyskują umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.

Absolwent kierunku powinien rozumieć występowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym, zarządzać nim, przeprowadzać analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciągać z nich właściwe wnioski. Na program składają się zarówno przedmioty o charakterze instrumentalno-analitycznym, niezbędne w zawodzie nowoczesnego ekonomisty, jak i przedmioty o charakterze ogólnym, które mają ułatwić rozpoznawanie zjawisk społecznych i analizę otoczenia.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • rynek finansowy
 • zarządzanie finansami
 • rachunkowość i podatki
 • rachunkowość i auditing
 • finanse i rachunkowość sektora publicznego
 • inżynieria finansowa
 • strategie przedsiębiorstw
 • bankowość
 • finanse przedsiębiorstwa
 • bankowość komercyjna
 • międzynarodowe rynki finansowe
 • rachunkowość
 • ubezpieczenia
 • finanse przedsiębiorstwa

Perspektywy pracy po rachunkowości i finansach:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na takich stanowiskach, jak: księgowy, doradca podatkowy, specjalista zarządzania finansami, audytor, doradca podatkowy, controller, doradca finansowy i inwestycyjny, specjalista rachunkowości, auditingu i rewizji finansowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej.

Posiada tez kwalifikacje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 64 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
53-345 Wrocław , ul. Komandorska 118/120
+48 (71) 36 80 982,
02-554 Warszawa , al. Niepodległości 162
+48 (22) 564 98 58,
90-139 Łódź , ul. Narutowicza 86
+48 (42) 642 30 50, kom 791 42 42 42,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
25-666 Kielce , ul. Ponurego Piwnika 49
+48 (41) 345 85 88,
78-600 Wałcz , ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4
+48 (67) 259 91 62,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Teatralna 25
+48 (95) 721 60 22,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,

Komentarze (0)

Brak komentarzy