Budownictwo

Budownictwo to bardzo dynamicznie rozwijający się kierunek na uczelniach technicznych publicznych i niepublicznych. Studenci zdobywają na budownictwie podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych, technologiach realizacji budynków oraz obiektów budowlanych, obliczeniach konstrukcyjnych, z uwzględnieniem wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej.

W programie studiów znajdują się takie przedmioty kształcenia, jak:

 • matematyka, informatyka, fizyka, chemia, geodezja, geologia inżynierska, mechanika ogólna, mechanika budowli, wytrzymałość materiałów, fundamentowanie, konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo wodne, ziemne, ogólne, inwentarskie, planowanie przestrzenne, podstawy inżynierii wodnomelioracyjnej, organizacja i zarządzanie, prawo budowlane i wodne.

Należy pamiętać, że przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa są zaburzenia słuchu, układów: krążenia, oddechowego, mięśniowego, kostno-stawowego, wzroku bez możliwości korekcji, równowagi, rozróżniania barw, koordynacji wzrokowo-ruchowej, układu nerwowego i zaburzenia umysłowe. Inżynier pracujący na budowie musi poddać się tzw. badaniom wysokościowym, sprawdzającym zmysł równowagi i wykrywającym istniejący lęk wysokości.

Aby otrzymać uprawnienia budowlane do projektowania konstrukcji budowlanych, należy posiadać dyplom inżyniera budownictwa, odbyć dwuletnią praktykę w biurze projektów oraz roczną praktykę na budowie. Po przedstawieniu dziennika praktyk z udokumentowanymi praktykami poświadczonymi przez uprawnioną osobę można przystąpić do egzaminu.

Na egzaminie należy wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z dziedziny konstrukcji budowlanych podstaw wykonawstwa, prawa budowlanego i ustaw oraz rozporządzeń związanych, przepisów BHP. Uprawnienia te pozwalają na projektowanie właściwie wszystkich powszechnie spotykanych konstrukcji budowlanych: budynków, dróg, mostów, tuneli.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • teoria konstrukcji
 • inżynieria budowlana
 • geotechnika i hydrotechnika
 • inżynieria lądowa
 • konstrukcje budowlane
 • geotechnika
 • budownictwo hydrotechniczne
 • budowle i systemy odwodnień i nawodnień
 • budownictwo podziemne i inżynieria miejska
 • drogi i autostrady
 • inżynieria drogowo-kolejowa
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • mosty i budowle podziemne
 • technologia i organizacja budownictwa

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku budownictwo

Po ukończeniu kierunku budownictwo absolwenci mogą podjąć pracę: u projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa wodnego, ogólnego i inwentarskiego, w administracji i jednostkach samorządu terytorialnego, w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, w placówkach handlujących materiałami budowlanymi.

Jakie uczelnie oferują kierunek Budownictwo

Total 48 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Budownictwo

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (0)

No comments found