Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to połączenie nauk ekonomicznych, politycznych, społecznych i prawnych.

Podczas studiów zajęcia koncentrują się wokół tematyki obejmującej międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne, jak również międzynarodowe prawo publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe i mechanizmy polityki zagranicznej Polski.

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, w zależności od wybranej specjalności, analizują o dzieje, kulturę, gospodarkę i politykę wybranych regionów świata. Poznają mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu dyplomacji.

Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie studiów mogą być: bankowość elektroniczna w Unii Europejskiej, terroryzm i wpływ aktów terrorystycznych na stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne jako imperatyw w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych, pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów - mediacje międzynarodowe.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • amerykanistyka
 • arabistyka
 • bezpieczeństwo i rozwiązywanie konfliktów
 • dyplomacja i biznes międzynarodowy
 • dyplomacja i służba konsularna
 • finanse i rachunkowość firm
 • intercultural communications
 • international relations and business
 • international relations and euro management
 • kultura i cywilizacja świata
 • logistyka w biznesie międzynarodowym
 • marketing międzynarodowy
 • media i dziennikarstwo międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • niemcoznawstwo
 • prawo i administracja UE
 • przedsiębiorczość
 • finanse i handel zagraniczny
 • przywództwo globalne - Chiny i USA
 • rosjoznawstwo - studia o Rosji
 • sinologia - studia o Chinach
 • skandynawistyka,
 • studia brytyjskie
 • studia europejskie
 • turystyka międzynarodowa i hotelarstwo
 • zarządzanie innowacyjne firmą
 • zarządzanie państwem

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe absolwent może znaleźć zatrudnienie w: administracji państwowej i samorządowej (np. na stanowisku analityka), dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, średnich i dużych firmach, mediach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 48 rekordów.

Komentarze (0)

Brak komentarzy