Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to połączenie nauk ekonomicznych, politycznych, społecznych i prawnych.

Podczas studiów zajęcia koncentrują się wokół tematyki obejmującej międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne, jak również międzynarodowe prawo publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe i mechanizmy polityki zagranicznej Polski.

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, w zależności od wybranej specjalności, analizują o dzieje, kulturę, gospodarkę i politykę wybranych regionów świata. Poznają mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu dyplomacji.

Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie studiów mogą być: bankowość elektroniczna w Unii Europejskiej, terroryzm i wpływ aktów terrorystycznych na stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne jako imperatyw w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych, pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów - mediacje międzynarodowe.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • amerykanistyka
 • arabistyka
 • bezpieczeństwo i rozwiązywanie konfliktów
 • dyplomacja i biznes międzynarodowy
 • dyplomacja i służba konsularna
 • finanse i rachunkowość firm
 • intercultural communications
 • international relations and business
 • international relations and euro management
 • kultura i cywilizacja świata
 • logistyka w biznesie międzynarodowym
 • marketing międzynarodowy
 • media i dziennikarstwo międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • niemcoznawstwo
 • prawo i administracja UE
 • przedsiębiorczość
 • finanse i handel zagraniczny
 • przywództwo globalne - Chiny i USA
 • rosjoznawstwo - studia o Rosji
 • sinologia - studia o Chinach
 • skandynawistyka,
 • studia brytyjskie
 • studia europejskie
 • turystyka międzynarodowa i hotelarstwo
 • zarządzanie innowacyjne firmą
 • zarządzanie państwem

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe absolwent może znaleźć zatrudnienie w: administracji państwowej i samorządowej (np. na stanowisku analityka), dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, średnich i dużych firmach, mediach.

Jakie uczelnie oferują kierunek Stosunki międzynarodowe

Total 44 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Stosunki międzynarodowe

Białystok

Uczelnie: 10
Kierunki: 98

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdynia

Uczelnie: 6
Kierunki: 45

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 57

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found