Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe to połączenie nauk ekonomicznych, politycznych, społecznych i prawnych.

Podczas studiów zajęcia koncentrują się wokół tematyki obejmującej międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne, jak również międzynarodowe prawo publiczne, współczesne systemy polityczne, organizacje międzynarodowe i mechanizmy polityki zagranicznej Polski.

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe, w zależności od wybranej specjalności, analizują o dzieje, kulturę, gospodarkę i politykę wybranych regionów świata. Poznają mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych i gospodarki światowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu dyplomacji.

Przykładowymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie studiów mogą być: bankowość elektroniczna w Unii Europejskiej, terroryzm i wpływ aktów terrorystycznych na stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo energetyczne jako imperatyw w kształtowaniu współczesnych stosunków międzynarodowych, pokojowe sposoby rozwiązywania konfliktów - mediacje międzynarodowe.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • amerykanistyka
 • arabistyka
 • bezpieczeństwo i rozwiązywanie konfliktów
 • dyplomacja i biznes międzynarodowy
 • dyplomacja i służba konsularna
 • finanse i rachunkowość firm
 • intercultural communications
 • international relations and business
 • international relations and euro management
 • kultura i cywilizacja świata
 • logistyka w biznesie międzynarodowym
 • marketing międzynarodowy
 • media i dziennikarstwo międzynarodowe
 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • niemcoznawstwo
 • prawo i administracja UE
 • przedsiębiorczość
 • finanse i handel zagraniczny
 • przywództwo globalne - Chiny i USA
 • rosjoznawstwo - studia o Rosji
 • sinologia - studia o Chinach
 • skandynawistyka,
 • studia brytyjskie
 • studia europejskie
 • turystyka międzynarodowa i hotelarstwo
 • zarządzanie innowacyjne firmą
 • zarządzanie państwem

Po ukończeniu studiów na kierunku stosunki międzynarodowe absolwent może znaleźć zatrudnienie w: administracji państwowej i samorządowej (np. na stanowisku analityka), dyplomacji, instytucjach Unii Europejskiej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, średnich i dużych firmach, mediach.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 53 rekordy.
80-875 Gdańsk , ul. Biskupia 24 B
+48 (58) 305 08 89, 58 305 08 12,
00-901 Warszawa , pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
+48 (22) 656 71 89,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
15-097 Białystok , ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
+48 (85) 745 70 00,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
02-554 Warszawa , al. Niepodległości 162
+48 (22) 564 98 58,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
22-100 Chełm , ul. Pocztowa 54
+48 (82) 565 88 95,
97-300 Piotrków Trybunalski , ul. Słowackiego 114/118
+48 (44) 732 74 00,
41-300 Dąbrowa Górnicza , ul. Cieplaka 1c
+48 (32) 262 28 05,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
43-309 Bielsko-Biała , ul. Willowa 2
+48 (33) 82 79 350,
26-600 Radom , ul. Traugutta 61
+48 (48) 360 10 75,
87-100 Toruń , ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4
+48 () 695 000 011,
59-101 Polkowice , ul. Skalników 6b
+48 (76) 746 53 53,
04-704 Warszawa , ul. Hafciarska 11
+48 (22) 517 34 50,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,
43-300 Bielsko-Biała , ul. A. Frycza Modrzewskiego 12
+48 (33) 815 11 07,

Komentarze (0)

Brak komentarzy