Dietetyka

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych. Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku. Dietetyk wykorzystuje w swej pracy zmysł wzroku, smaku i powonienia, pozwalające właściwie ocenić jakość surowców i potraw.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu dietetyka są: nosicielstwo, AIDS, gruźlica płuc, narkomania, epilepsje, zaburzenia psychiczne, niedowłady kończyn, alergie pokarmowe, ślepota, głuchota, obniżona sprawność zmysłów smaku i powonienia.

W programie studiów na kierunku dietetyka realizowane są następujące przedmioty:

  • chemia, biochemia, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, żywienie człowieka, towaroznawstwo żywności, analiza i ocena jakości żywności, technologia gastronomiczna, higiena i bezpieczeństwo żywności, psychologia ogólna, socjologia, technologia informacyjna, ekologia i ochrona przyrody, dietetyka, dietetyka pediatryczna, dietoterapia, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia żywnościowa, interakcje leków z żywnością, toksykologia żywności, diagnostyka laboratoryjna, ochrona zdrowia, prawo w ochronie zdrowia.

Absolwenci kierunku dietetyka znajdą zatrudnienie z takich instytucjach, jak:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, poradnie żywieniowe, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacje konsumenckie, placówki sportowe, szkolnictwo, instytuty naukowo-badawcze, inspekcje zajmujące się kontrolą żywności i żywienia, organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 53 rekordy.

Komentarze (0)

Brak komentarzy