Dietetyka

Dietetyka to nauka skupiająca się na badaniu produktów żywnościowych, planowaniu, nadzorowaniu i stosowaniu racjonalnych metod żywnościowych. Dietetyk bada pochodzenie żywności, proces przygotowania potraw, a także dostosowuje je do potrzeb organizmu w zależności od jego stanu zdrowia i wieku. Dietetyk wykorzystuje w swej pracy zmysł wzroku, smaku i powonienia, pozwalające właściwie ocenić jakość surowców i potraw.

Przeciwwskazaniem do wykonywania zawodu dietetyka są: nosicielstwo, AIDS, gruźlica płuc, narkomania, epilepsje, zaburzenia psychiczne, niedowłady kończyn, alergie pokarmowe, ślepota, głuchota, obniżona sprawność zmysłów smaku i powonienia.

W programie studiów na kierunku dietetyka realizowane są następujące przedmioty:

  • chemia, biochemia, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, żywienie człowieka, towaroznawstwo żywności, analiza i ocena jakości żywności, technologia gastronomiczna, higiena i bezpieczeństwo żywności, psychologia ogólna, socjologia, technologia informacyjna, ekologia i ochrona przyrody, dietetyka, dietetyka pediatryczna, dietoterapia, kliniczny zarys chorób, farmakologia i farmakoterapia żywnościowa, interakcje leków z żywnością, toksykologia żywności, diagnostyka laboratoryjna, ochrona zdrowia, prawo w ochronie zdrowia.

Absolwenci kierunku dietetyka znajdą zatrudnienie z takich instytucjach, jak:

  • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, poradnie żywieniowe, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering), organizacje konsumenckie, placówki sportowe, szkolnictwo, instytuty naukowo-badawcze, inspekcje zajmujące się kontrolą żywności i żywienia, organizacje zajmujące się doradztwem w zakresie żywienia ludzi oraz upowszechnianiem wiedzy o żywieniu człowieka.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 52 rekordy.
15-089 Białystok , ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-059 Lublin , al. Racławickie 1
+48 (81) 528 84 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
50-367 Wrocław , Wybrzeże L. Pasteura 1
+48 (71) 784 11 34,
02-091 Warszawa , ul. Żwirki i Wigury 61
+48 (22) 572 09 98,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
90-419 Łódź , al. Kościuszki 4
+48 (42) 272 51 77, 272 51 78,
80-210 Gdańsk , ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
+48 (58) 349 13 91 ,
85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4C
+48 (52) 5841001,
41-200 Sosnowiec , ul. Wojska Polskiego 6
+48 (32) 293 74 74,
50-340 Wrocław , ul. Nowowiejska 69
+48 (71) 322 15 48, 786-83-28,

Komentarze (0)

Brak komentarzy