Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka to studia z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Są przygotowywani do zarządzania produkcją i jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Poznają zasady przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz obrotu żywnością. Uzyskują umiejętności związane z kontrolą jakości żywności w łańcuchu żywnościowym i żywieniem ludzi w placówkach gastronomicznych.

Na koniec studiów potrafią dobrać maszyny i urządzenia, przeprowadzać kalkulację ekonomiczną, znają zasady funkcjonowania rynku i rozumieją zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • analityka żywności i środowiska wodnego
 • analiza i ocena żywności
 • bioinżynieria żywności i środowiska wodnego
 • biotechnologia żywności
 • chemia żywności
 • dietetyka
 • inżynieria żywności
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • technologia i żywienie
 • technologia żywności pochodzenia wodnego
 • technologia żywności
 • zarządzanie jakością żywności
 • żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności
 • żywienie człowieka i dietetyka
 • żywienie człowieka

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienia człowieka jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Może również szukać pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, inspekcjach urzędowej kontroli żywności. Jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji w branży spożywczej, tak ogólnych jak i specjalistycznych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka

Total 16 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Technologia żywności i żywienie człowieka

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Opole

Uczelnie: 6
Kierunki: 96

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 199

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found