Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka to studia z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Są przygotowywani do zarządzania produkcją i jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Poznają zasady przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz obrotu żywnością. Uzyskują umiejętności związane z kontrolą jakości żywności w łańcuchu żywnościowym i żywieniem ludzi w placówkach gastronomicznych.

Na koniec studiów potrafią dobrać maszyny i urządzenia, przeprowadzać kalkulację ekonomiczną, znają zasady funkcjonowania rynku i rozumieją zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • analityka żywności i środowiska wodnego
 • analiza i ocena żywności
 • bioinżynieria żywności i środowiska wodnego
 • biotechnologia żywności
 • chemia żywności
 • dietetyka
 • inżynieria żywności
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • technologia i żywienie
 • technologia żywności pochodzenia wodnego
 • technologia żywności
 • zarządzanie jakością żywności
 • żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności
 • żywienie człowieka i dietetyka
 • żywienie człowieka

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienia człowieka jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Może również szukać pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, inspekcjach urzędowej kontroli żywności. Jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji w branży spożywczej, tak ogólnych jak i specjalistycznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 18 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found