Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka to studia z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Są przygotowywani do zarządzania produkcją i jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Poznają zasady przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz obrotu żywnością. Uzyskują umiejętności związane z kontrolą jakości żywności w łańcuchu żywnościowym i żywieniem ludzi w placówkach gastronomicznych.

Na koniec studiów potrafią dobrać maszyny i urządzenia, przeprowadzać kalkulację ekonomiczną, znają zasady funkcjonowania rynku i rozumieją zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • analityka żywności i środowiska wodnego
 • analiza i ocena żywności
 • bioinżynieria żywności i środowiska wodnego
 • biotechnologia żywności
 • chemia żywności
 • dietetyka
 • inżynieria żywności
 • jakość i bezpieczeństwo żywności
 • technologia i żywienie
 • technologia żywności pochodzenia wodnego
 • technologia żywności
 • zarządzanie jakością żywności
 • żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności
 • żywienie człowieka i dietetyka
 • żywienie człowieka

Absolwent kierunku technologia żywności i żywienia człowieka jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Może również szukać pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, inspekcjach urzędowej kontroli żywności. Jest przygotowany do pełnienia wszystkich funkcji w branży spożywczej, tak ogólnych jak i specjalistycznych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 17 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
20-950 Lublin , ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,
45-758 Opole , ul. Prószkowska 76
+48 (77) 449 80 00,
37-200 Przeworsk , ul. M.C. Skłodowskiej 2
+48 (016) 733-41-36, 721-207-300,
66-100 Zielona Góra , Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
+48 (68) 352 83 80,

Komentarze (0)

Brak komentarzy