Szczegółowy opis uczelni
Oferta Kształcenia

Politechnika Warszawska kształci na poziomach inżynierskim, magisterskim i doktoranckim we wszystkich dziedzinach techniki - od mającej najdłuższe tradycje inżynierii lądowej i architektury do dzisiejszej optoelektroniki, nanotechnologii materiałowej, biotechnologii i technologii biomedycznej.

Naturalnym uzupełnieniem studiów w kierunkach technicznych jest kształcenie w zakresie ekonomii, nauk społecznych, zarządzania, administracji i biznesu.

Szczegółowa oferta studiów znajduje się na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Co wyróżnia Politechnikę Warszawską?

Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią techniczną. Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Władze Uczelni i wszyscy nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym tradycja styka się z nowoczesnością.

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia wciela w życie ideę inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej.

Poza tym:


1000 innych powodów, dla których warto zostać studentem Politechniki Warszawskiej poznasz, uczestnicząc w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Rekrutacja na studia

Zasady przyjęć na studia znajdują się na stronie Uczelni:

https://www.pw.edu.pl/KandydaciSkontaktuj się z nami

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

http://www.pw.edu.pl


Biuro ds. Przyjęć na Studia

Plac Politechniki 1, pok. 66

00-661 Warszawa

tel. 22 234 7412

fax. 22 234 7429

e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl

http://www.pw.edu.pl/kandydaci

https://www.facebook.com/KandydaciPW

Artykuły dotyczące uczelni
Total 9 items.
Geoinformatyka - nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej

Geoinformatyka - nowy kierunek na Politechnic...

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2015/2016 wprowadza nowy kierunek studiów -…
Politechnika Warszawska zaprasza na Drzwi Otwarte

Politechnika Warszawska zaprasza na Drzwi Otw...

28 i 29 marca 2015 roku Politechnika Warszawska organizuje Drzwi Otwarte. Dla kandydatów na studia…
Jubileuszowa współpraca Wydziałów Chemii czolowych uczelni z BASF

Jubileuszowa współpraca Wydziałów Chemii czol...

Wydziały chemiczne Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego w 2015 roku będą…
Politechnika Warszawska - inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Politechnika Warszawska - inżynieria pojazdów...

Studia na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych prowadzone są na Politechnice Warszawskiej jako inżynierskie…
Politechnika Warszawska -  zarządzanie i inżynieria produkcji.

Politechnika Warszawska - zarządzanie i inży...

Absolwenci tego kierunku na PW uzyskują wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania, nauk…
Inwazja Robotów na Politechnice Warszawskiej

Inwazja Robotów na Politechnice Warszawskiej

8 marca 2014 roku na Politechnice Warszawskiej odbędzie się Turniej Robotów Mobilnych Robomaticon! Przyjadą najlepsi…
KARIEROPOMOCNI na Politechnice Warszawskiej

KARIEROPOMOCNI na Politechnice Warszawskiej

Wyobraź sobie, że jesteś studentem Politechniki Warszawskiej. Czy uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia to jedyne…
Politechnika Warszawska świętuje i zaprasza

Politechnika Warszawska świętuje i zaprasza

Z okazji 97. rocznicy powstania Politechniki Warszawskiej, od 12 do 18 listopada na uczelni przewidziano…
Politechnika Warszawska, kierunki studiów, zasady rekrutacji

Politechnika Warszawska, kierunki studiów, za...

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. Na chwilę obecną strukturę uczelni…
Lokalizacja