Szczegółowy opis uczelni

Oferta Kształcenia

Politechnika Warszawska kształci na poziomach inżynierskim, magisterskim i doktoranckim we wszystkich dziedzinach techniki - od mającej najdłuższe tradycje inżynierii lądowej i architektury do dzisiejszej optoelektroniki, nanotechnologii materiałowej, biotechnologii i technologii biomedycznej.

Naturalnym uzupełnieniem studiów w kierunkach technicznych jest kształcenie w zakresie ekonomii, nauk społecznych, zarządzania, administracji i biznesu.

Szczegółowa oferta studiów znajduje się na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Co wyróżnia Politechnikę Warszawską?

Politechnika Warszawska jest najstarszą polską uczelnią techniczną. Od ponad 180 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych. Władze Uczelni i wszyscy nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Politechnika Warszawska jest miejscem, w którym tradycja styka się z nowoczesnością.

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Politechnice Warszawskiej to odpowiedź na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Transfer technologii, czyli oferowanie wyników badań z myślą o ich konkretnych zastosowaniach wzmacnia pozycję Uczelni jako ośrodka innowacyjności i przedsiębiorczości. Politechnika Warszawska nie tylko wspiera rodzimych innowatorów, zamieniając ich pomysły wynalazcze w firmy, lecz także nawiązuje współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. Uczelnia wciela w życie ideę inżynierii przejścia od pomysłu do praktyki gospodarczej.

Poza tym:


1000 innych powodów, dla których warto zostać studentem Politechniki Warszawskiej poznasz, uczestnicząc w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Rekrutacja na studia

Zasady przyjęć na studia znajdują się na stronie Uczelni:

https://www.pw.edu.pl/KandydaciSkontaktuj się z nami

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

http://www.pw.edu.pl


Biuro ds. Przyjęć na Studia

Plac Politechniki 1, pok. 66

00-661 Warszawa

tel. 22 234 7412

fax. 22 234 7429

e-mail: rekrutacja@ca.pw.edu.pl

http://www.pw.edu.pl/kandydaci

https://www.facebook.com/KandydaciPW

Artykuły dotyczące uczelni

Total 9 items.

Geoinformatyka - nowy kierunek na Politechnic...

Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2015/2016 wprowadza nowy kierunek studiów - geoinformatyka. Szczegóły poniżej.

Politechnika Warszawska zaprasza na Drzwi Otw...

28 i 29 marca 2015 roku Politechnika Warszawska organizuje Drzwi Otwarte. Dla kandydatów na studia jest to doskonała okazja, by…

Jubileuszowa współpraca Wydziałów Chemii czol...

Wydziały chemiczne Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego w 2015 roku będą świętowały swoje jubileusze wspólnie z…

Politechnika Warszawska - inżynieria pojazdów...

Studia na kierunku inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych prowadzone są na Politechnice Warszawskiej jako inżynierskie studia I stopnia w trybie…

Politechnika Warszawska - zarządzanie i inży...

Absolwenci tego kierunku na PW uzyskują wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarządzania, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak…

Inwazja Robotów na Politechnice Warszawskiej

8 marca 2014 roku na Politechnice Warszawskiej odbędzie się Turniej Robotów Mobilnych Robomaticon! Przyjadą najlepsi konstruktorzy z całej Polski oraz…

KARIEROPOMOCNI na Politechnice Warszawskiej

Wyobraź sobie, że jesteś studentem Politechniki Warszawskiej. Czy uczęszczanie na wykłady i ćwiczenia to jedyne co możesz zrobić, aby zrealizować…

Politechnika Warszawska świętuje i zaprasza

Z okazji 97. rocznicy powstania Politechniki Warszawskiej, od 12 do 18 listopada na uczelni przewidziano liczne atrakcje dla zwiedzających. Przygotowano…

Politechnika Warszawska, kierunki studiów, za...

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. Na chwilę obecną strukturę uczelni tworzy 18 wydziałów w Warszawie…

Lokalizacja