Studia medyczne

Studia medyczne

Kierunki medyczne postrzegane są jako elitarne, trudne, wymagające dobrze zdanej matury i ciężkiej pracy w trakcie studiów. Kandydaci, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami medycznymi, powinni postawić w szkole ponadgimnazjalnej na takie przedmioty, jak biologia, chemia, a w przypadku niektórych uczelni także fizyka. Każdego roku o jedno miejsce na studiach medycznych walczy kilkanaście chętnych osób.

Zmagania rekrutacyjne i zdobyty indeks są dopiero początkiem systematycznej i żmudnej pracy, którą muszą wykonać studenci kierunków medycznych. To jedne z najbardziej odpowiedzialnych i wymagających kierunków studiów. Nauka trwa tutaj okrągły rok i ma głównie charakter pamięciowy. Student kierunku lekarskiego musi opanować teorię, by przejść do praktyki. Niewystarczająca wiedza i błędy w sztuce lekarskiej mogą skutkować bowiem tragicznymi następstwami.

Zwykło się mówić, że lekarze uczą się przez całe życie. Najpierw 6 lat studiów, następnie roczny staż, później specjalizacja 5 lat, na którą dostają się najlepsi. Po drodze państwowy egzamin lekarski. Każdy dzień w szpitalu, przychodni i praca z pacjentami oznacza konieczność nieustannego dokształcania się.

Oczywiście studia medyczne kształcą nie tylko lekarzy, ale także fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarki, farmaceutów, dietetyków, radiologów, analityków medycznych, czy specjalistów z zakresu zdrowia publicznego.


Medyczne kierunki studiów
Wykaz uczelni oferujących studia medyczne
Total 82 items.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Pokaż więcej…

Polecane medyczne studia podyplomowe
Opinie o studiach medycznych

Dyplom ukończenia kierunku medycznego to niezmiennie prestiż, wyróżnienie. Statystyki rekrutacyjne od lat pokazują, że zdobycie indeksu pozwala znaleźć się w elitarnym gronie osób, które spełniły bardzo wysokie wymagania rekrutacyjne, zdając z doskonałym wynikiem maturę z określonych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

Studia medyczne są furtką do budzących szacunek, ratujących często ludzkie życie zawodów, czy kariery naukowej pozwalającej opracować przełomowe metody leczenia. Do zawodów, na które zapotrzebowanie nigdy nie maleje – ludzie niezmiennie chorują, starzeją się, rodzą dzieci, ulegają wypadkom, potrzebują lekarstw, korzystają z fachowej pomocy stomatologów. Ze względu na rosnącą świadomość społeczeństwa i dbanie o zdrowie i kondycję fizyczną, rośnie zapotrzebowanie na dietetyków, kosmetologów.

Piotr studia na fizjoterapii ma już za sobą. Obecnie praktykuje w prywatnym gabinecie i radzi kandydatom na ten kierunek, aby nie zrażali się pierwszymi dwoma latami studiów: „Przygotujcie się na wielogodzinne wykłady i ćwiczenia do późnego wieczora. Po trzecim roku będzie ciekawiej. Na początku poznajecie podstawy, aby potem je wykorzystywać. Warto zachować taką kolejność i przetrwać mniej ciekawy etap, niż wracać do podstaw po zakończeniu studiów – to trudniejsza droga”.Piotr zachęca, aby wybrać dobre praktyki i uczyć się od najlepszych terapeutów. Bardzo ważne, aby zdecydować się na uczelnię, która nie narzuci miejsc odbywania wszystkich praktyk. Mając wybór można skupić się na tym, co najbardziej interesuje. I druga ważna rada: „Zacznijcie się szkolić jak najszybciej. Brak pieniędzy nie może być wymówką. Dwa-trzy większe szkolenia w trakcie studiów to konieczność – potem praca sama Was znajdzie.”

A jak jest na kierunku lekarskim?

„Nie jest ani w połowie tak strasznie jak studenci mówią pierwszoroczniakom, ani w połowie tak lajtowo jak przechwalają się między sobą. Wszystko znowu jest względne- indywidualne upodobania, podpasowanie przedmiotu i formy w jakiej jest nauczany, preferencje i zdolności. Ja nigdy nie uczyłam się w nocy i naukę wolę sobie rozplanować, ale nie jest to jedyny słuszny model.” – przekonuje Aleksandra.

Medycyna jak każde studia ma swoje jasne i ciemne strony. O nich obu opowiada w autorka bloga Misja medycyna: http://misjamedycyna.blogspot.com/, studentka kierunku lekarskiego.

Czytaj więcej o studiach medycznych
Czy warto kończyć studia medyczne?

Studia medyczne trzeba skończyć, jeśli myśli się o pracy lekarza, lekarza-stomatologa, fizjoterapeuty czy farmaceuty. To zawody, w których nie uzyskacie uprawnień do praktykowania bez odbycia konkretnej ścieżki kształcenia. Jeśli więc wiążecie swoją przyszłość z którymś z tych zawodów, to nie ma możliwości zdobycia wykształcenia na kursach czy szkoleniach – one są niezbędne, aby doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje. Jednak dyplom wyższej uczelni konkretnego kierunku to pierwszy krok na ścieżce kariery medycznej.

Okres studiów to czas szczególny. Trudy sesji egzaminacyjnej czy kolejnych zaliczeń dzieli się z ludźmi, z którymi znajomości potrafią przetrwać na całe lata.

Wszystkie niemal szkoły wyższe dają możliwość aktywizowania się studentów w ramach funkcjonujących na uczelniach różnych organizacji studenckich. To także szansa na rozwijanie pasji, zdobywanie cennych doświadczeń, które będą dodatkową wartością w momencie podejmowania pracy. Studenci angażujący się w działalność kół naukowych mają możliwość poznania ludzi z określonej branży, współtworzyć i uczestniczyć w uczelnianych inicjatywach naukowych.

Uczelnie uczestniczące w programach wymiany studentów umożliwiają odbycie etapu studiów w uczelniach partnerskich – to okazja do nawiązania nowych znajomości, zdobycia przyszłych kontaktów zawodowych, podszlifowania języka obcego.

Jaka praca po studiach medycznych?

Pod pojęciem kierunków medycznych mieści się również wiele studiów okołomedycznych, poszczególne z nich przygotowują specjalistów do pracy w odmiennych dziedzinach.

Wybór studiów lekarskich najczęściej podyktowany jest chęcią praktykowania w przyszłości w zawodzie lekarza. Lekarze czy pielęgniarki zatrudniani są w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia – szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich. Pracują w sanatoriach, domach opieki, przychodniach i klubach sportowych, ośrodkach rehabilitacji, hospicjach, pogotowiu ratunkowym. Lekarze podejmują pracę w placówkach naukowo-badawczych, firmach farmaceutycznych. Zajmują się działalnością menedżerską w placówkach ochrony zdrowia.

Fizjoterapeuci znajdują pracę w gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach, ośrodkach wypoczynkowych, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach SPA, centrach fitness, gabinetach terapii manualnej, przychodniach sportowych, zakładach pracy chronionej i warsztatach terapii zajęciowej.

Ratownicy medyczni zatrudniani są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, Centrach Powiadamiania Ratunkowego czy strukturach krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Absolwenci dietetyki mogą pracować zarówno w placówkach opieki zdrowotnej, jak i gastronomii. Ich wiedza będzie przydatna w szpitalach, przychodniach, poradniach zaburzeń metabolicznych, sanatoriach, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, placówkach zajmujących się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, specjalistycznych gabinetach, ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, klubach sportowych, siłowniach, ale też zakładach produkujących artykuły spożywcze, żłobkach, przedszkolach, szkołach, firmach cateringowych.

Kosmetolodzy pracują w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej.

Dla kogo studia medyczne?

Studia medyczne na pewno nie są dla przypadkowych osób. Przyszły zawód wymaga pewnych predyspozycji, bez których ukończenie studiów a potem praca byłyby niemożliwe.

Zawód lekarza nieodłącznie kojarzy się z powołaniem – powołaniem do niesienia pomocy, obcowania z cierpieniem, chorobą, słabością. Długie, ciężkie studia wymagają z kolei zdyscyplinowania, systematyczności i uporu. Stanowczość i zdecydowanie będą konieczne w codziennej pracy – każdy przypadek medyczny wymaga podjęcia decyzji – postawienia diagnozy, wyboru ścieżki leczenia, utwierdzenia zdezorientowanego pacjenta w słuszności takiego postępowania. Zawody medyczne wymagają dużej odporności, profesjonalizmu, podejmowania decyzji w szybko zmieniających się sytuacjach, zagrażających często życiu pacjenta.

Bardzo istotna jest też zdolność komunikowania się z członkami zespołu leczącego, chorym i jego rodziną w celu stworzenia właściwych warunków do leczenia pacjenta.

Duża doza empatii, wyrozumiałość, takt i odporność na stres to bardzo ważne cechy osoby związanej z zawodem medycznym. Ale równie istotne jest po prostu bycie doskonałym rzemieślnikiem, któremu nie za zachwieje się ręka podczas operacji, bezpiecznie odbierze poród, precyzyjnie wykona drobny zabieg, perfekcyjnie poskłada złamaną kość.

Zasady rekrutacji na studiach medycznych?

Kluczowe w rekrutacji na kierunek lekarski i stomatologię są takie przedmioty jak biologia i chemia. Jeśli nie wybraliście ich na maturze – nie macie szansy na studiowanie tych kierunków na uczelniach medycznych. Niekiedy szkoły wyższe uwzględniają dodatkowe przedmioty podczas rekrutacji. Zawsze więc wybierając konkrety kierunek sprawdzajcie dokładnie, jakie wymagania rekrutacyjne ma określona uczelnia.

Przykładowo kandydaci na kierunek lekarski w Poznańskim Uniwersytecie Medycznym muszą zdać na maturze biologię na poziomie rozszerzonym oraz dodatkowo chemię lub fizykę (również na poziomie rozszerzonym).Rekrutując na ten sam kierunek w Collegium Medicum w Bydgoszczy będziecie punktowani za wynik z biologii lub matematyki oraz do wyboru chemii, fizyki lub matematyki (jeśli nie była wybrana wcześniej). Jeżeli z kolei wybierzecie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, musicie na maturze zdać zarówno biologię, jak i chemię (oba przedmioty na poziomie rozszerzonym) oraz do wyboru matematykę lub fizykę.

Kandydaci na farmację muszą położyć nacisk na chemię – w większości uczelni wynik z tego przedmiotu, zdawanego na poziomie rozszerzonym będzie decydujący. Niekiedy uczelnie wymagają dodatkowych przedmiotów lub wskazują alternatywne (najczęściej biologię).

Rekrutacja na pozostałe kierunki uczelni medycznych mocno różni się w zależności od wybranej szkoły, niezmiennie jednak w wymaganiach rekrutacyjnych przewijają się takie przedmioty jak biologia, chemia i fizyka w połączeniu lub wymiennie z innymi przedmiotami maturalnymi.

Niepubliczne szkoły wyższe najczęściej rekrutują na podstawie złożenia kompletu dokumentów, aczkolwiek na wybrane kierunki decydujący może być jednak wynik z konkretnym przedmiotów – sprawdźcie wcześniej, aby uniknąć rozczarowań.

Wyjątek stanowią te niepubliczne szkoły wyższe, które realizują kierunek lekarski. W tym przypadku przyjęcia na studia medyczne przebiegają podobnie jak w uczelniach publicznych, tzn. na podstawie wyników maturalnych z konkretnych przedmiotów (biologii, chemii, fizyki lub matematyki) – upewnijcie się, jakie przedmioty wymaga wybrana przez Was uczelnia.

Zanim wybierzesz studia medyczne

Decyzja o wyborze kierunków medycznych raczej nigdy nie jest pochopna i przypadkowa. Przyjęcie na studia poprzedzone jest wielomiesięczną pracą nad uzyskaniem jak najlepszych wyników z przedmiotów rekrutacyjnych.

Niemniej warto ocenić swoje szansę, analizując statystyki z poprzednich rekrutacji (ilu było kandydatów na jedno miejsce), a także progi punktowe obowiązujące na konkretne kierunki studiów. Może się okazać, że decydując się na inny ośrodek edukacyjny, zwiększasz szansę na uzyskanie indeksu.

Ze względu na fakt, że każda uczelnia przewiduje nieco inny zestaw przedmiotów kwalifikacyjnych, koniecznie wcześniej trzeba zapoznać się ze szczegółowymi wymogami, aby nacisk położyć na przedmioty, z których wynik zagwarantuje sukces.

Program nauczania na uczelniach medycznych jest ujednolicony. Ale wybierając konkretną szkołę, zwróćcie uwagę na bazę dydaktyczną, wyposażenie pracowni, warunki studiowania. Gdzie zdobyć takie informacje? Czytajcie fora internetowe, opinie o uczelniach, komentarze studentów. Odwiedzajcie drzwi otwarte, edukacyjne imprezy targowe. Dowiadujcie się, jakie są możliwości wymiany studentów, z jakimi uczelniami współpracuje konkretna szkoła wyższa. To wszystko wpłynie na waszą satysfakcję ze studiowania i pozwoli w jak największym zakresie wykorzystać możliwości, jakie daje czas studiów.

Treści powiązane ze studiami medycznymi

Studia medyczne w Olsztynie i...

Mówiąc o studiach medycznych w pierwszej kolejności mamy na myśli...

Studia medyczne w Zielonej Górze...

Nie chcecie opuszczać miejsca zamieszkania, a marzą Wam się studia...

​Fizjoterapia w Gdańsku

Chcesz pracować z ludźmi, nieść im pomoc? Umiesz nawiązać łatwo...

Studia medyczne w Warszawie i...

Myślisz o studiach medycznych? Zastanawiasz się, którą uczelnię wybrać? Z...

​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w...

Zarówno kierunek lekarski, jak i stomatologia to studia dla osób...

​Kierunek lekarski w Krakowie

Tysiące maturzystów chcą zostawać lekarzami. Potwierdzają to co roku statystyki....

​Kierunek lekarski i lekarsko-stomatologiczny w...

Studia medyczne to marzenie tysięcy kandydatów na studia każdego roku....

​Fizjoterapia na Śląsku

Niesłabnące zapotrzebowanie na fizjoterapeutów wynika z realnych potrzeb pacjentów. Prognozuje...

​Fizjoterapia w Łodzi

Jeżeli planujesz studia w Łodzi na kierunku Fizjoterapia, warto byś...

​Fizjoterapia w Bydgoszczy

Praca specjalisty z zakresu fizjoterapii polega głównie na usprawnieniu organizmu,...

Studia medyczne w Lublinie i...

Marzy Wam się praca z osobami chorymi? Chcecie zdobyć wiedzę...

​Weterynaria w Warszawie

Weterynaria to elitarny kierunek. Studia na weterynarii oferuje jedynie kilka...

​Dietetyka w Łodzi

Jeśli interesują Cię zasady zdrowego żywienia, wyłapujesz nowinki z tym...

Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w...

11 osób ubiegających się o jedno miejsce w 2018 roku...

​Kierunki medyczne w Kielcach

Osoby, które planują studia medyczne, zwykle już od pierwszych klas...

​Dietetyka w Krakowie

Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu...

Studia medyczne w Rzeszowie i...

Według danych podanych przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) do roku...

​Dietetyka w Gdańsku

Prawie 7 osób walczyło o 1 indeks na dietetyce podczas...

Kierunek lekarski w Krakowskiej Akademii

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego otrzymała uprawnienie do prowadzenia...

​Fizjoterapia we Wrocławiu

Zapotrzebowanie na fizjoterapeutów rośnie z roku na rok. Fizjoterapia łączy...

Studia medyczne w Gdańsku i...

Studiowanie medycyny to niewątpliwie prestiż, wyróżnienie, uznanie społeczne. Kierunki te...

​Weterynaria we Wrocławiu

Lubisz zwierzęta, chcesz w przyszłości opiekować się nimi i je...

​Kierunek lekarski w Bydgoszczy

Studia medyczne to propozycja dla osób z odpowiednimi predyspozycjami. Jeśli...

Studia medyczne w Krakowie i...

Zdecydowana większość kierunków w grupie studiów medycznych to propozycja dla...

Kierunek lekarski w Zielonej Górze

60 miejsc na studiach stacjonarnych i tyle samo na niestacjonarnych...

​Dietetyka w Białymstoku

Popularność zawodu dietetyka wzrosła wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa w...

​Kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w...

Duża konkurencja powoduje, że myśląc o studiach medycznych warto wcześniej...

Studia medyczne w Białymstoku i...

Studia medyczne to kierunki związane z profilaktyką zdrowotną, ochroną zdrowia,...

​Kierunek lekarski w Łodzi

Studia medyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Lekarz to zawód elitarny....

​Kierunek lekarsko-dentystyczny na Śląsku

Chętnych na stomatologię w uczelniach medycznych nie brakuje. Kandydatów z...

Kierunek lekarski w Opolu

120 miejsc czeka na studiach stacjonarnych na studentów kierunku lekarskiego...

​Fizjoterapia w Białymstoku

Praca fizjoterapeuty oprócz wiedzy merytorycznej wynikającej z wykształcenia kierunkowego wymaga...

​Weterynaria w Krakowie

Lekarze weterynarii są przygotowani do prowadzenia własnej praktyki lekarskiej, pracy...

Weterynaria w Olsztynie

Olsztyńska weterynaria jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków przez kandydatów...

Dietetyka w Olsztynie

Coraz więcej osób korzysta z pomocy dietetyka. Najczęściej są to...

Studia medyczne w Opolu i...

Wybór studiów medycznych raczej nigdy nie jest przypadkowy.Wysokie wymagania podczas...

​Dietetyka w Bydgoszczy

Ile razy rozpoczynałeś dietę i wracałeś do dawnych przyzwyczajeń? Chciałbyś...

Dietetyka w dwóch specjalnościach w...

Podobno najważniejsze jest, aby robić to, co się lubi. Jeśli...

​Kierunek lekarsko-dentystyczny w Katowicach

Chętnych na stomatologię w uczelniach medycznych nie brakuje. Kandydatów z...

​Kierunek lekarski na Śląsku

Młodzi ludzie ciągle chcą zostawać lekarzami - potwierdzają to coroczne...

Studia medyczne w Kielcach i...

Studia medyczna to grupa różnorodnych kierunków związanych z ochroną zdrowia,...

Kierunek lekarski w Radomiu

Młodzi ludzie chcą zostawać lekarzami. Przyciąga elitarność zawodu, poczucie misji,...

​Dietetyka w Katowicach

Specjalista z zakresu dietetyki dopasuje konkretną dietę do trybu życia,...

​Fizjoterapia w Krakowie

Praca fizjoterapeuty, oprócz posiadania wiedzy i umiejętności wynikających z programu...

Studia medyczne w Poznaniu i...

Jakie studia medyczne można wybrać w Poznaniu i Wielkopolsce? Poznajcie...

​Dietetyka na Śląsku

Specjalista z zakresu dietetyki dopasuje konkretną dietę do trybu życia,...

Kierunek lekarski oraz lekarsko-dentystyczny w...

Każdego roku tysiące maturzystów rozpoczynają studia na kierunku lekarskim oraz...

Studia medyczne w Gnieźnie

W Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie...

Studia medyczne w Szczecinie i...

Całkiem niewiele lat temu studiowanie kierunków medycznych było jednoznaczne z...

​Dietetyka w Koszalinie

Dietetyka stała się bardzo popularna ze względu na zainteresowanie społeczeństwa...

Kierunki medyczne w Olsztynie

Studentów na studiach medycznych i pokrewnych nie brakuje. Pomimo, że...

Studia medyczne w Łodzi i...

Kształcenie na kierunku lekarskim jest długie, wymagające ogromnej dyscypliny, pracowitości,...

​Fizjoterapia w Katowicach

Idealny kandydat na studia fizjoterapeutyczne to osoba, dla której nieobojętne...

Kierunek lekarski

Osobę pragnącą w przyszłości wykonywać zawód lekarza powinna cechować ogromna...

​Weterynaria w Toruniu

Weterynaria to sposób na życie. To studia oparte na pasji...

Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy...

Studiowanie pewnej części kierunków medycznych jest od pewnego czasu pełne...

​Fizjoterapia w Szczecinie

W ubiegłym roku o jedno miejsce na fizjoterapii w Pomorskim...

​Fizjoterapia w Lublinie

Fizjoterapeuci znajdują zatrudnienie w szpitalach, specjalistycznych przychodniach, prywatnych gabinetach, sanatoriach,...

Kierunki medyczne w Rzeszowie

Decyzja o wyborze kierunków medycznych nie może być przypadkowa. O...

​Kierunek lekarski w Katowicach

Młodzi ludzie ciągle chcą zostawać lekarzami – potwierdzają to coroczne...

Fizjoterapia w Olsztynie

Coraz częściej korzystamy z usług fizjoterapeutów: przy dolegliwościach bólowych układu...

​Kierunek lekarski i dentystyczny w...

Kierunki medyczne cieszą się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów na studia....

Fizjoterapia w Kielcach

Praca fizjoterapeuty ściśle związana jest z kontaktem z drugą osobą,...

​Kierunek lekarski i stomatologia we...

Planujesz studia medyczne we Wrocławiu? Jeżeli interesuje Cię kierunek lekarski...

Kierunek lekarsko-dentystyczny

O ogromnej popularności kierunku lekarsko-dentystycznego decyduje o tym restiż studiów,...

​Weterynaria w Lublinie

Kochasz zwierzęta, przygarniasz bezdomniaki, ratujesz znalezione w parkach chore ptaki,...

Dietetyka w Rzeszowie

Popularność dietetyki rośnie ze względu na fakt, że bardziej dbamy...

Studia medyczne w Katowicach i...

Zapotrzebowanie na lekarzy, służby medyczne, personel medyczny jest niezmiennie wysokie....

​Dietetyka w Lublinie

Jesteśmy bombardowani reklamami produktów spożywczych, półki sklepowe uginają się od...

​Dietetyka w Kielcach

Studiując na kierunku Dietetyka poszerzysz swoją wiedzę z zakresu medycyny,...