​Aktorstwo w Łodzi

Jeśli byłeś liderem przedszkolnych wystąpień, a z deklamacji w szkole dostawałeś szóstki i chętnie brałeś udział w szkolnych akademiach (absolutnie nie w charakterze widza) – znaczy, że nosisz w sobie zalążek potencjału aktorskiego.

Czy masz to „coś”, czyli kto może zostać aktorem?

Od kandydata na studia aktorskie oczekuje się niebanalnej osobowości, szczególnej wrażliwości. Przyszły aktor nie może być pozbawiony twórczej wyobraźni. Dodatkowo istotne są takie predyspozycje, jak: odpowiedni głos, poczucie rytmu, wrażliwy słuch czy prawidłowa wymowa. Nie sposób nie wspomnieć doskonałej kondycji fizycznej. W trakcie studiów będzie wiele zajęć sportowo-ruchowych, sama zaś praca postawi aktora niejednokrotnie przed koniecznością niemal kaskaderskich wyczynów.

Ukończenie studiów nie oznacza, że od razu rozdzwonią się telefony z propozycjami angażu, nie od razu będzie można przebierać w scenariuszach. Cierpliwość i upór pomogą przetrwać gorsze momenty w karierze aktorskiej.

Gdzie studiować aktorstwo w Łodzi?

Studia na aktorstwie oferuje w Łodzi jedyna uczelnia:

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera, Wydział Aktorski.

Studia trwają 4,5 roku. Realizowane są w trybie stacjonarnym. Studia kończy pisemna praca magisterska oraz role w spektaklach dyplomowych. Absolwenci uzyskują tytuł magistra sztuki.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, konsultacji, ćwiczeń praktycznych. Istotne znaczenie mają zajęcia warsztatowe – ich celem jest rozwój artystycznej indywidualności studentów.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku aktorstwo: historia teatru i dramatu, taniec, rytmika, wymowa, impostacja, film, proza, filmowe zadanie aktorskie, techniki ruchu scenicznego, historia sztuki kostiumologii, filmowanie aktora, akrobatyka i walki sceniczne, szermierka, prawo autorskie.

Jak dostać się na kierunek aktorstwo?

Rekrutacja na studia jest wieloetapowa. Kandydaci przygotowują wskazany wcześniej repertuar: wiersze, fragmenty prozy, monologi i utwory wokalne. W pierwszym etapie egzaminu oceniane są warunki sceniczne, głos, słuch, wymowa oraz interpretacja wiersza i prozy. W drugim etapie kandydaci prezentują przygotowane interpretacje utworów. Ostatni etap obejmuje rozmowę na temat życia kulturalnego, zadanie aktorskie, sprawdzian sprawności fizycznej i umiejętności tanecznych.

Egzamin jest w zdecydowanej większości praktyczny – trzeba już sporo umieć, zanim zacznie się naukę aktorstwa. Dlatego wszelkie wcześniejsze inicjatywy, jak kółka teatralne, konkursy recytatorskie czy amatorskie występy są w cenie. Zwiększają szansę, aby dobrze wypaść podczas rekrutacji, wyróżnić się, zapaść w pamięci komisji.

Łatwo nie będzie. Co roku o jedno miejsce walczy nawet 30 osób! Ten kierunek to prawdziwy rekordzista.

Co roku też studia rozpoczną jedynie 22 osoby. Wszyscy przyjeżdżają do Łodzi po marzenia, niestety wielu będzie musiało zasmakować porażki. Ci, którym się powiodło podkreślają, żeby być sobą, wierzyć w siebie.

Posłuchajcie ich wspomnień z egzaminacyjnego maratonu: