Filologia hiszpańska (iberystyka)

Filologia hiszpańska na różnych uczelniach realizowana jest w nieco inny sposób. Na Uniwersytecie Warszawskim kierunek ten zwie się iberystyką i ma charakter kulturoznawczy, a więc skupia się na zgłębianiu kultury, historii i tradycji krajów Półwyspu Iberyjskiego. W Krakowie zaś studiuje się filologię hiszpańską, czyli naukę języka i przedmiotów ogólnych, tj.: wstęp do językoznawstwa, literaturoznawstwa, metodykę nauczania, fonetykę, emisję głosu.

Przedmioty nauczania realizowane na filologii hiszpańskiej:

 • praktyczna nauka języka (rozumienie ze słuchu, pisanie, gramatyka praktyczna, konwersacje, leksyka, fonetyka, tłumaczenia), wiedza o języku i komunikacji (wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, gramatyka historyczna, wiedza o literaturze i kulturze (wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury, analiza tekstów literackich, historia wybranego obszaru językowego, wiedza o akwizycji i nauce języków (metodyka nauczania języka, glottodydaktyka).

Specjalności w ramach kierunku filologia hiszpańska:

 • translatoryka (tłumaczenia),
 • językoznawstwo,
 • literatura, kultura i media,
 • dydaktyka (nauczanie) języka hiszpańskiego,
 • tłumaczeniowa,
 • tłumaczeniowa - z językiem rosyjskim,
 • język hiszpański w biznesie i turystyce ,
 • iberystyka i filologia angielska - studia łączone,
 • dziennikarstwo,
 • filologia hiszpańska z WOS-em,
 • filologia hiszpańska od podstaw + specjalność,
 • filologia hiszpańska z drugim językiem obcym (język+język),
 • filologia hiszpańska z etyką ,
 • filologia hiszpańska z translatoryką (tłumaczenia prawno-biznesowe),
 • filologia hiszpańska z turystyką międzynarodową i hotelarstwem,
 • filologia hiszpańska ze specjalnością latynoamerykańską,
 • filologia hiszpańska+ blok pedagogiczny dający uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów:

Absolwenci filologii hiszpańskiej znajdują zatrudnienie w placówkach oświatowych (nauczanie języka hiszpańskiego na wszystkich poziomach zaawansowania), placówkach dyplomatycznych, instytucjach administracji publicznej, placówkach kulturalnych. Mogą pracować w mediach, turystyce i hotelarstwie oraz przedsiębiorstwa komercyjnych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 23 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Komentarze (0)

No comments found