Filologia hiszpańska (iberystyka)

Filologia hiszpańska to wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka hiszpańskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Pozwalają na wieloaspektowe poznanie rzeczywistości Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej, kultury obszaru hiszpańskojęzycznego, jego współczesnych problemów, codziennego życia, unikalnej sztuki i tradycji,.

Przybliżają proces kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stan aktualny oraz historię, bogactwo i różnorodność literatury i kultury na świecie.

Studia I stopnia trwają sześć semestrów. Po nich można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Przykładowe specjalności w ramach kierunku filologia hiszpańska:

 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • język w środowisku biznesowym i IT
 • translacja z hiszpańskim językiem biznesu
 • tłumaczeniowa z językiem angielskim
 • języki specjalistyczne i tłumaczenie
 • literaturoznawczo-kulturoznawcza
 • językoznawczo-traduktologiczna.

Dla kogo studia na kierunku Filologia hiszpańska (iberystyka)

Idealni kandydaci powinni mieć łatwość nauki języków obcych - dobrą pamięć, słuch fonetyczny, otwartość do ciągłego doskonalenia kompetencji lingwistycznych.

To studia dla humanistów. Osób, które lubią dużo czytać, interesują się historią i kulturą krajów, w których dominuje język hiszpański, mają łatwość w komunikowaniu się.

Przyda się także zmysł analityczny - wiele przedmiotów związanych będzie z badaniem struktury języka, jego rozwoju na przestrzeni dziejów, zasad słowotwórstwa, samego języka jako systemu.

Program kształcenia studentów na kierunku Filologia hiszpańska (iberystyka)

W przypadku filologii hiszpańskiej na niektórych uczelniach pojawiają się dwie ścieżki kształcenia - dla kandydatów z podstawową znajomością języka oraz osób zaawansowanych.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego
 • literatura hiszpańska
 • historia i kultura Półwyspu Iberyjskiego
 • literatura Ameryki Łacińskiej
 • historia i kultura Ameryki Łacińskiej
 • gramatyka opisowa języka hiszpańskiego
 • historia języka hiszpańskiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Filologia hiszpańska (iberystyka)

Od kandydatów na filologię hiszpańską najczęściej wymaga się oceny na maturze z

języka hiszpańskiego

lub innego języka obcego

oraz języka polskiego, niekiedy innego dowolnie wybranego przedmiotu.

Zawsze wcześniej należy sprawdzać szczegółowe zasady rekrutacji w serwisach konkretnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku Filologia hiszpańska (iberystyka)

Nabyte podczas studiów umiejętności i wiedza humanistyczna pozwalają na podjęcie pracy w:

 • wydawnictwach
 • szkołach
 • redakcjach czasopism
 • biurach tłumaczeń
 • mediach
 • turystyce
 • przedsiębiorstwach, gdzie kluczowa jest dobra znajomość języka hiszpańskiego oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych
 • placówkach dyplomatycznych
 • instytucjach kultury.

Opinie o kierunku Filologia hiszpańska (iberystyka)

Setki milionów ludzi posługuje się językiem hiszpańskim. To trzeci w kolejności najpowszechniejszy język na świecie.

Niezaprzeczane więc jest, że inwestycja w doskonałą znajomość tego języka jest perspektywicznym posunięciem.

Poza tym Hiszpania jest jednym z ważniejszych inwestorów w Polsce. Potrzebni są zatem specjaliści biegle posługujący się językiem hiszpańskim, znający realia, uwarunkowania społeczno-kulturowe.

A na studiach, tak jak w Hiszpanii, może być gorącą, fantastycznie i emocjonująco:

Kierunki pokrewne do kierunku Filologia hiszpańska (iberystyka)

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia hiszpańska (iberystyka)

Total 24 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

W których miastach można studiować Filologia hiszpańska (iberystyka)

Bielsko-Biała

Uczelnie: 6
Kierunki: 39

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Gdynia

Uczelnie: 6
Kierunki: 45

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 472

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found