Filologia włoska

Filologia włoska, czyli Italianistyka, jest kierunkiem cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia.

Podczas postępowania rekrutacyjnego nie trzeba się wykazywać znajomością języka włoskiego, ważne jest natomiast zainteresowanie kulturą, literaturą, historią Włoch. Poza tym z całą pewnością niezbędne są zdolności językowe, dobra pamięć i łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie.

Nauka języka włoskiego na studiach odbywają się w formie wykładów i konwersatoriów, czyli praktycznej nauki języka włoskiego. Studenci uczestniczą w zajęciach typowo gramatycznych i językowych, poznają również literaturę i kulturę Włoch.

Przykładowe przedmioty to:

 • gramatyka opisowa języka włoskiego,
 • historia i kultura Włoch,
 • historia literatury włoskiej,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • wstęp do literaturoznawstwa,
 • łacina

Zajęcia z gramatyki opisowej języka włoskiego obejmują fonetykę, składnię i morfologię. Oprócz zajęć kierunkowych plan studiów przewiduje również przedmioty ogólnohumanistyczne: filozofię czy psychologię.

Specjalności w ramach kierunku italianistyka:

 • translatoryka (tłumaczenia),
 • językoznawstwo,
 • literatura, kultura i media,
 • dydaktyka (nauczanie) języka włoskiego,
 • Język w biznesie i turystyce,
 • Tłumaczeniowo-biznesowa,
 • Filologia włoska + blok pedagogiczny dający uprawnienia do nauczania języka włoskiego,
 • Filologia włoska od podstaw + specjalność,
 • Filologia włoska z drugim językiem obcym,
 • Filologia włoska z etyką,
 • Filologia włoska z translatoryką (tłumaczenia prawno-biznesowe),
 • Filologia włoska z turystyką międzynarodową i hotelarstwem,
 • Filologia włoska z WOS-em,
 • Językoznawstwo i użycie języka w dyskursie polityki, prawa i biznesu,
 • Kulturoznawstwo z elementami dziennikarstwa,
 • Literaturoznawstwo,
 • Nauczanie języków obcych.

Absolwenci italianistyki znajdą zatrudnienie wszędzie tam, gdzie można wykorzystać ich perfekcyjną znajomość języka włoskiego. Mogą pracować w szkołach państwowych, prywatnych szkołach językowych, wydawnictwach, gazetach i czasopismach oraz firmach prywatnych. Mogą prowadzić własną działalność, np. tłumaczenia, lekcje grupowe, indywidualne korepetycje.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 15 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Komentarze (0)

No comments found