Geodezja i kartografia

Kierunek geodezja i kartografia pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych oraz specjalistycznych z obszaru geodezji i kartografii. Studia obejmują szeroko rozumianą geodezję stosowaną. Jej zadaniem jest wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni, przedstawianie ich na mapie i realizacja projektów inżynierskich.

Program nauczania zawiera praktyki w postaci ćwiczeń terenowych. Ich celem jest ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych oraz zapoznanie z zawodem, do którego przygotowują studia.

Specjalności oferowane na geodezji i kartografii:

 • fotogrametria i teledetekcja
 • geodezja inżynieryjna
 • geodezja i systemy informacji przestrzennej
 • geodezja gospodarcza i kataster
 • geodezja rolna i wycena nieruchomości
 • geodezja satelitarna
 • geoinformatyka
 • geomatyka
 • internetowe bazy danych geoinformacyjnych
 • kataster i gospodarka nieruchomościami
 • laserowe i radarowe skanowanie terenu
 • tworzenie map i atlasów elektronicznychPerspektywy pracy po ukończeniu kierunku geodezja i kartografia

Absolwent kierunku geodezja i kartografia posiada znajomość współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi oraz wie, jak obserwować ich zmiany. Potrafi numerycznie opracować i prezentować wyniki pomiarów geodezyjnych, teledekcyjnych i fotogrametrycznych. Studia przygotowują do wykonywania map, projektowania obszarów wiejskich oraz wykonywania innych prac związanych z geodezją inżynieryjną w budownictwie, inżynierii środowiska, transporcie.

Absolwent może być zatrudniony w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych, w biurach urządzania terenów wiejskich, komórkach zajmujących się gospodarką terenami w administracji samorządowej i rządowej. Może również prowadzić własną firmę i zespoły specjalistyczne.

Jakie uczelnie oferują kierunek Geodezja i kartografia

Total 24 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

W których miastach można studiować Geodezja i kartografia

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 103

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 494

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 253

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 199

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 587

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 274

Komentarze (0)

No comments found