Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana to dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem problemów językowych. Student, który podejmuje studia na tym kierunku ma zaoferowany język wiodący, który zazwyczaj jest językiem wykładowym oraz język do wyboru. Istnieje czasami możliwość nauki trzeciego języka.

Celem studiów jest poznanie przez studenta języka w takim stopniu, aby posługiwał się nim tak, jak językiem ojczystym, a także orientował się w regułach komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Na program składają się techniki przekładu pisemnego i ustnego, kształcenie z zakresu historii i kultury danego obszaru oraz przekazywanie umiejętności kierowniczych i organizacyjnych, które pomagają prowadzić negocjacje i promocję. Obok przedmiotów językowych znajduje się blok przedmiotów międzykulturowych oraz związanych z komunikacją, zarządzaniem i biznesem.

Przedmioty kształcenia ogólnego uzupełniane są przedmiotami specjalnościowymi. Na lingwistyce stosowanej najczęściej wykładane są: gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia języka, historia literatury, historia wybranego obszaru językowego, wiedza o krajach wybranego obszaru językowego, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, historia filozofii. Podczas studiów należy zaliczyć praktyki, których program jest realizowany w szkołach językowych bądź biurach tłumaczeń.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • sinologia współczesna
  • translatoryka
  • Public Relations
  • komunikacja polityczna
  • komunikacja międzykulturowa w biznesie
  • glottodydaktyka
  • translatoryka
  • kulturoznawstwo
  • specjalność nauczycielska

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunku lingwistyka stosowana może zajmować się tłumaczeniem ustnym i pisemnym, nauczaniem języków obcych, redagowaniem pism i protokołów w języku obcym. Może szukać zatrudnienia w placówkach oświatowych, ośrodkach języków obcych, biurach tłumaczeń, urzędach, organizacjach międzynarodowych, turystyce i hotelarstwie, wydawnictwach, firmach transportowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Lingwistyka stosowana

Total 17 items.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

W których miastach można studiować Lingwistyka stosowana

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 244

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 325

Radom

Uczelnie: 7
Kierunki: 63

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 197

Toruń

Uczelnie: 4
Kierunki: 104

Warszawa

Uczelnie: 72
Kierunki: 597

Komentarze (0)

No comments found