Lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana to dziedzina nauki zajmująca się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem problemów językowych. Student, który podejmuje studia na tym kierunku ma zaoferowany język wiodący, który zazwyczaj jest językiem wykładowym oraz język do wyboru. Istnieje czasami możliwość nauki trzeciego języka.

Celem studiów jest poznanie przez studenta języka w takim stopniu, aby posługiwał się nim tak, jak językiem ojczystym, a także orientował się w regułach komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Na program składają się techniki przekładu pisemnego i ustnego, kształcenie z zakresu historii i kultury danego obszaru oraz przekazywanie umiejętności kierowniczych i organizacyjnych, które pomagają prowadzić negocjacje i promocję. Obok przedmiotów językowych znajduje się blok przedmiotów międzykulturowych oraz związanych z komunikacją, zarządzaniem i biznesem.

Przedmioty kształcenia ogólnego uzupełniane są przedmiotami specjalnościowymi. Na lingwistyce stosowanej najczęściej wykładane są: gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, historia języka, historia literatury, historia wybranego obszaru językowego, wiedza o krajach wybranego obszaru językowego, wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, historia filozofii. Podczas studiów należy zaliczyć praktyki, których program jest realizowany w szkołach językowych bądź biurach tłumaczeń.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • sinologia współczesna
  • translatoryka
  • Public Relations
  • komunikacja polityczna
  • komunikacja międzykulturowa w biznesie
  • glottodydaktyka
  • translatoryka
  • kulturoznawstwo
  • specjalność nauczycielska

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunku lingwistyka stosowana może zajmować się tłumaczeniem ustnym i pisemnym, nauczaniem języków obcych, redagowaniem pism i protokołów w języku obcym. Może szukać zatrudnienia w placówkach oświatowych, ośrodkach języków obcych, biurach tłumaczeń, urzędach, organizacjach międzynarodowych, turystyce i hotelarstwie, wydawnictwach, firmach transportowych.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 15 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
35-959 Rzeszów , ul. Rejtana 16c
+48 (17) 872 10 00,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
78-600 Wałcz , ul. Wojska Polskiego 99, budynek 4
+48 (67) 259 91 62,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,

Komentarze (0)

Brak komentarzy