Energetyka

Energetyka to dział nauki oraz gałąź przemysłu, zajmujące się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

Kształcenie obejmuje zagadnienia z zakresu termodynamiki, mechaniki płynów, wymiany i konwersji energii, podstaw budowy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz chłodniczo – klimatyzacyjnych, a także nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii.

Studenci uczą się rozwiązywania zagadnień inżynierskich: projektowania obiektów, urządzeń technicznych, wykonywania pomiarów parametrów niezbędnych do badania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Wybrane specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • energetyka odnawialna
 • infoenergetka
 • wytwarzanie i dystrybucja energii
 • elektroenergetyka
 • odnawialne źródła energii
 • energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
 • energetyka rozproszona
 • energetyka zawodowa
 • maszyny elektryczne
 • ciepłownictwo i klimatyzacja.

Dla kogo studia na kierunku Energetyka

Inżynierskie studia na Energetyce to propozycja dla osób o umysłach ścisłych, predyspozycjach technicznych, otwartych na nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Kandydaci powinni być zainteresowani zagadnieniami związanymi z energetyką, w szczególności świadomi oczekiwań środowiska w zakresie ekologicznych rozwiązań w odniesieniu do pozyskiwania i przesyłu energii.

Program kształcenia studentów na kierunku Energetyka

W programie studiów znajdują się następujące przedmioty nauczania:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika techniczna,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • automatyka,
 • projektowanie,
 • materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne,
 • maszyny elektryczne,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • termodynamika techniczna,
 • mechanika płynów,
 • technologia maszyn energetycznych,
 • gospodarka energetyczna,
 • ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii,
 • eksploatacja instalacji energetycznych,
 • prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku,
 • rachunek prawdopodobieństwa,
 • metody numeryczne,
 • fizyka kwantowa,
 • modelowanie matematyczne instalacji energetycznych.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Energetyka

Oprócz przedmiotów obowiązkowych kandydaci najczęściej wybierają jeden przedmiot spośród wskazanych przez uczelnię. Przykładowo mogą to być:

 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • biologia
 • geografia.

Zawsze sprawdzajcie szczegółowe wymogi rekrutacyjne obowiązujące na konkretnych uczelniach.

Perspektywy pracy po kierunku Energetyka

Potencjalne miejsca pracy absolwentów Energetyki to przykładowo:

 • elektrownie,
 • elektrociepłownie i ciepłownie – stanowiska związane z eksploatacją obiektów,
 • zakłady przemysłu energetycznego, elektroenergetycznego, chemicznego, petrochemicznego, motoryzacyjnego, hutniczego,
 • przedsiębiorstwa przesyłające i rozdzielające energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe,
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i remontowe branży energetycznej,
 • firmy projektowe maszyn, urządzeń i systemów elektroenergetycznych,
 • biura projektowe,
 • laboratoria badawcze,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • własna działalność gospodarcza, przykładowo jako niezależni konsultanci i eksperci w zakresie oceny efektywności energetycznej obiektów, technologii i urządzeń, racjonalnego użytkowania energii oraz oceny technicznej, ekologicznej i ekonomicznej instalacji i procesów energetycznych.
Opinie o kierunku Energetyka

Więcej o studiowaniu Energetyki opowiada student Politechniki Warszawskiej:


Kierunki pokrewne do kierunku Energetyka
Jakie uczelnie oferują kierunek Energetyka
Total 25 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,
W których miastach można studiować Energetyka

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 219

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 23

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 162

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 95

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 512

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 320

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 6
Kierunki: 108

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 607

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 291

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found