Energetyka

Energetyka to dział nauki oraz gałąź przemysłu, zajmujące się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

W programie studiów znajdują się następujące przedmioty nauczania:

 • matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, projektowanie, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, maszyny elektryczne, przesyłanie energii elektrycznej, termodynamika techniczna, mechanika płynów, technologia maszyn energetycznych, gospodarka energetyczna, ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii, eksploatacja instalacji energetycznych, prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne, fizyka kwantowa, modelowanie matematyczne instalacji energetycznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ciepłownictwo i klimatyzacja
 • zaawansowane technologie energetyczne
 • systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
 • systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
 • zrównoważony rozwój energetyki
 • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
 • układy elektryczne w przemyśle
 • energetyka wodorowa
 • modelowanie komputerowe w energetyce
 • energetyka jądrowa
 • energetyka ze źródeł odnawialnych
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
 • scentralizowane źródła wytwórcze
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • systemy ciepłownicze
 • klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
 • systemy elektroenergetyczne
 • zaawansowane systemy energetyczne
 • eksploatacja współczesnych systemów energetycznych
 • napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • energetyka komunalna

Absolwenci kierunku energetyka są przygotowani do pracy w takich dziedzinach, jak: inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw odnośnie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, badania i nauka. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucja energii.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 24 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found