Energetyka

Energetyka to dział nauki oraz gałąź przemysłu, zajmujące się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

W programie studiów znajdują się następujące przedmioty nauczania:

 • matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, projektowanie, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, maszyny elektryczne, przesyłanie energii elektrycznej, termodynamika techniczna, mechanika płynów, technologia maszyn energetycznych, gospodarka energetyczna, ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii, eksploatacja instalacji energetycznych, prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne, fizyka kwantowa, modelowanie matematyczne instalacji energetycznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ciepłownictwo i klimatyzacja
 • zaawansowane technologie energetyczne
 • systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
 • systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
 • zrównoważony rozwój energetyki
 • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
 • układy elektryczne w przemyśle
 • energetyka wodorowa
 • modelowanie komputerowe w energetyce
 • energetyka jądrowa
 • energetyka ze źródeł odnawialnych
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
 • scentralizowane źródła wytwórcze
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • systemy ciepłownicze
 • klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
 • systemy elektroenergetyczne
 • zaawansowane systemy energetyczne
 • eksploatacja współczesnych systemów energetycznych
 • napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • energetyka komunalna

Absolwenci kierunku energetyka są przygotowani do pracy w takich dziedzinach, jak: inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw odnośnie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, badania i nauka. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucja energii.

Jakie uczelnie oferują kierunek Energetyka

Total 25 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Energetyka

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Częstochowa

Uczelnie: 6
Kierunki: 98

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Katowice

Uczelnie: 17
Kierunki: 166

Kielce

Uczelnie: 9
Kierunki: 108

Koszalin

Uczelnie: 4
Kierunki: 37

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Olsztyn

Uczelnie: 6
Kierunki: 91

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Rzeszów

Uczelnie: 5
Kierunki: 107

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Zielona Góra

Uczelnie: 3
Kierunki: 68

Komentarze (0)

No comments found