Energetyka

Energetyka to dział nauki oraz gałąź przemysłu, zajmujące się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

W programie studiów znajdują się następujące przedmioty nauczania:

 • matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, projektowanie, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, maszyny elektryczne, przesyłanie energii elektrycznej, termodynamika techniczna, mechanika płynów, technologia maszyn energetycznych, gospodarka energetyczna, ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii, eksploatacja instalacji energetycznych, prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne, fizyka kwantowa, modelowanie matematyczne instalacji energetycznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ciepłownictwo i klimatyzacja
 • zaawansowane technologie energetyczne
 • systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
 • systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
 • zrównoważony rozwój energetyki
 • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
 • układy elektryczne w przemyśle
 • energetyka wodorowa
 • modelowanie komputerowe w energetyce
 • energetyka jądrowa
 • energetyka ze źródeł odnawialnych
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
 • scentralizowane źródła wytwórcze
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • systemy ciepłownicze
 • klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
 • systemy elektroenergetyczne
 • zaawansowane systemy energetyczne
 • eksploatacja współczesnych systemów energetycznych
 • napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • energetyka komunalna

Absolwenci kierunku energetyka są przygotowani do pracy w takich dziedzinach, jak: inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw odnośnie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, badania i nauka. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucja energii.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 23 rekordy.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
25-314 Kielce , al. 1000-lecia Państwa Polskiego 7
+48 (41) 342 44 44,
50-370 Wrocław , ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
+48 (71) 320 27 78,
00-661 Warszawa , Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,
80-233 Gdańsk , ul. Gabriela Narutowicza 11/12
+48 (58) 348 67 00,
42-201 Częstochowa , ul. J. H. Dąbrowskiego 69
+48 (34) 325 52 11,
44-100 Gliwice , ul. Akademicka 2A
+48 (32) 237 17 58,
31-155 Kraków , ul. Warszawska 24
+48 (12) centrala 628 20 00,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
66-100 Zielona Góra , Sulechów, ul. Armii Krajowej 51
+48 (68) 352 83 80,
66-400 Gorzów Wielkopolski , ul. Teatralna 25
+48 (95) 721 60 22,

Komentarze (0)

Brak komentarzy