Energetyka

Energetyka to dział nauki oraz gałąź przemysłu, zajmujące się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.

W programie studiów znajdują się następujące przedmioty nauczania:

 • matematyka, fizyka, chemia, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, projektowanie, materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne, maszyny elektryczne, przesyłanie energii elektrycznej, termodynamika techniczna, mechanika płynów, technologia maszyn energetycznych, gospodarka energetyczna, ochrona środowiska w energetyce i odnawialne źródła energii, eksploatacja instalacji energetycznych, prowadzenie działalności przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, rachunek prawdopodobieństwa, metody numeryczne, fizyka kwantowa, modelowanie matematyczne instalacji energetycznych.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • ciepłownictwo i klimatyzacja
 • zaawansowane technologie energetyczne
 • systemy sterowania i zarządzania w elektroenergetyce
 • systemy, maszyny i urządzenia energetyczne
 • zrównoważony rozwój energetyki
 • inżynieria eksploatacji w elektroenergetyce
 • układy elektryczne w przemyśle
 • energetyka wodorowa
 • modelowanie komputerowe w energetyce
 • energetyka jądrowa
 • energetyka ze źródeł odnawialnych
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • technologie spalania i ochrona środowiska w energetyce
 • systemy i urządzenia energetyczne
 • systemy energetyczne w gospodarce rozproszonej
 • scentralizowane źródła wytwórcze
 • alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem
 • systemy ciepłownicze
 • klimatyzacja, wentylacja i ochrona powietrza
 • systemy elektroenergetyczne
 • zaawansowane systemy energetyczne
 • eksploatacja współczesnych systemów energetycznych
 • napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
 • budowa i eksploatacja systemów energetycznych
 • energetyka komunalna

Absolwenci kierunku energetyka są przygotowani do pracy w takich dziedzinach, jak: inżynieria ruchu, diagnostyka, bezpieczeństwo urządzeń i systemów, zarządzanie w gospodarce energetycznej, sterowanie i automatyzacja systemów i urządzeń energetycznych, monitorowanie i nadzorowanie działalności przedsiębiorstw odnośnie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, badania i nauka. Mogą pracować w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucja energii.

Jakie uczelnie oferują kierunek Energetyka
Total 25 items.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,
W których miastach można studiować Energetyka

Bydgoszcz

Bydgoszcz
Uczelnie: 10
Kierunki: 160

Częstochowa

Częstochowa
Uczelnie: 6
Kierunki: 90

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 17
Kierunki: 215

Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp.
Uczelnie: 3
Kierunki: 21

Katowice

Katowice
Uczelnie: 17
Kierunki: 163

Kielce

Kielce
Uczelnie: 8
Kierunki: 92

Konin

Konin
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Koszalin

Koszalin
Uczelnie: 4
Kierunki: 36

Kraków

Kraków
Uczelnie: 29
Kierunki: 513

Krosno

Krosno
Uczelnie: 1
Kierunki: 19

Legnica

Legnica
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Łódź

Łódź
Uczelnie: 26
Kierunki: 321

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 87

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 339

Rzeszów

Rzeszów
Uczelnie: 5
Kierunki: 106

Szczecin

Szczecin
Uczelnie: 15
Kierunki: 186

Warszawa

Warszawa
Uczelnie: 73
Kierunki: 604

Włocławek

Włocławek
Uczelnie: 3
Kierunki: 30

Wrocław

Wrocław
Uczelnie: 27
Kierunki: 272

Zielona Góra

Zielona Góra
Uczelnie: 3
Kierunki: 70
Komentarze (0)
No comments found