Inżynieria farmaceutyczna

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna to unikatowa propozycja kształcenia w postaci międzyuczelnianych inżynierskich, studiów pierwszego stopnia realizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z Politechniką Poznańską.

Jest do idealna propozycja studiów dla kandydata, który interesuje się projektowaniem i wytwarzaniem leków, kosmetyków, suplementów diety oraz ma predyspozycje do pracy laboratoryjnej, do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania i wykonawstwa.

Program zajęć na kierunku Inżynieria farmaceutyczna pozwala zapoznać się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych

Gdzie i jaka praca po kierunku Inżynieria farmaceutyczna?

Absolwenci opisywanego kierunku mogą podjąć zatrudnienie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, w instytutach naukowo-badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach kontroli jakości

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria farmaceutyczna

W których miastach można studiować Inżynieria farmaceutyczna

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found