Inżynieria farmaceutyczna

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna to unikatowa propozycja kształcenia w postaci międzyuczelnianych inżynierskich, studiów pierwszego stopnia realizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z Politechniką Poznańską.

W toku nauki studenci zapoznają się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych

Dla kogo studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna

Studia są propozycją dla osób interesujących się produkcją leków, posiadających predyspozycje techniczne, zamiłowanie do pracy laboratoryjnej.

Kandydaci powinni cechować się cierpliwością, dokładnością, kreatywnością.

Program kształcenia studentów na kierunku Inżynieria farmaceutyczna

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • mikrobiologia
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • fizyka
 • matematyka
 • surowce roślinne
 • chemia analityczna
 • chemia ciała stałego
 • podstawy biotechnologii
 • biochemia
 • biologia molekularna
 • analiza instrumentalna
 • nanotechnologia i biomateriały
 • chemia bioorganiczna
 • metody spektroskopowe produktów naturalnych
 • podstawy inżynierii chemicznej
 • materiały polimerowe w farmacji
 • technologia postaci leku
 • technologia leku roślinnego i kosmetyków
 • farmakologia ogólna.

Duża grupa przedmiotów to zajęcia laboratoryjne.

Sporo przedmiotów ma charakter fakultatywny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunek Inżynieria farmaceutyczna

Podczas rekrutacji punktowane będą przedmioty:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • do wyboru: chemia, fizyka, biologia, informatyka, geografia.
Perspektywy pracy po kierunku Inżynieria farmaceutyczna

Absolwenci inżynierii farmaceutycznej mogą przykładowo podjąć zatrudnienie w:

 • przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym
 • instytutach naukowo-badawczych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • laboratoriach kontroli jakości.
Opinie o kierunku Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna to międzyuczelniany kierunek.

Absolwenci uzyskują unikatowe kompetencje, odpowiadające potrzebom rynku pracy, przemysłu 4.0.

Dowiedzcie się więcej o tych studiach:

Kierunki pokrewne do kierunku Inżynieria farmaceutyczna
Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria farmaceutyczna
W których miastach można studiować Inżynieria farmaceutyczna

Poznań

Poznań
Uczelnie: 25
Kierunki: 341
Komentarze (1)
 • Ela

  Dziwne, że taki unikatowy kierunek, a dziedzina taka popularna.
  5/12/20