​Pedagogika w Gdańsku

Miejsca, w których zatrudnienie znajdują osoby z wykształceniem i doświadczeniem pedagogicznym to placówki opiekuńczo-wychowawcze jak żłobki, przedszkola, szkoły, świetlice, domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, placówki penitencjarne, poradnie pedagogiczne, poradnie rodzinne.

Absolwenci pedagogiki, w zależności od ukończonej specjalności, pracują w jednostkach administracji samorządowej, organizacjach pracodawców, działach kadr, firmach doradczych, centrach planowania kariery zawodowej,domach pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach edukacyjnych.


Jak wyglądają studia na pedagogice?


Kształcenie jest dwustopniowe.

Absolwenci 3-letnich studiów uzyskują dyplom licencjata.

Mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia.


Gdzie w Gdańsku można studiować pedagogikę?


Oferta studiów pedagogicznych jest bardzo bogata. Przyjrzeliśmy się, jakie specjalności oferują gdańskie uczelnie, jaki jest koszt nauki. Wybrane z poniższych uczelni kształcą zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów I stopnia (licencjackich):

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy (drugi), matematyka, WOS.

Rok studiów kosztuje 3600 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego.

Rok studiów kosztuje 3600 zł.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych Gdańsk, specjalności:

 • animacja kultury z arteterapią
 • animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring
 • logopedia
 • pedagogika małego dziecka
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • pedagogika pracy z bhp
 • pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • terapia zajęciowa.

Studia stacjonarne kosztują 3950 zł, niestacjonarne - 3450 zł.

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
 • pedagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • resocjalizacja z socjoterapią
 • resocjalizacja z terapią uzależnień.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1900 zł, niestacjonarnych - 1700 zł.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne.

Rok studiów kosztuje 3350 zł

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • asystent rodziny
 • pedagogika sportu
 • ekopedagogika.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1800 zł, niestacjonarnych - 1500 zł.