​Dietetyka w Łodzi

Jak wyglądają studia na dietetyce?

Studia I stopnia trwają 3 lata. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata. Mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia na tym samym, lub pokrewnym kierunku.

Studia na dietetyce przygotowują w zakresie opracowywania diet leczniczych (m.in. w chorobach alergicznych, nowotworowych, cukrzycy, chorobach autoimmunologicznych), diet osób zdrowych: sportowców, osób aktywnych fizycznie - do regeneracji organizmu po wysiłku. Wyposaża w umiejętność określania potrzeb żywieniowych, modyfikowania nawyków żywieniowych, edukowania w celu zapobiegania nadwadze i otyłości.

Wybrane przedmioty w programie nauczania: podstawy anatomii, histologii, embriologii, biologia i parazytologia, biofizyka, chemia żywności, ochrona środowiska a jakość żywności, podstawy epidemiologii, genetyka, żywienie człowieka, żywienie kliniczne, podstawy farmakologii i farmakoterapii żywieniowej oraz interakcji leków z żywnością, psychologia ogólna i społeczna, dietetyka pediatryczna, choroby wewnętrzne, promocja zdrowia, technologia żywności i potraw, towaroznawstwo.

Studenci Uniwersytetu Medycznego odbywają praktyki – w poradni dietetycznej i chorób metabolicznych, domu opieki społecznej, szpitalu dziecięcym.

Co po studiach na dietetyce?

Dietetyka łączy kompetencje technologa żywienia i lekarza. Absolwenci mogą więc pracować zarówno w placówkach opieki zdrowotnej, jak i gastronomii. Ich wiedza będzie przydatna w szpitalach, przychodniach, poradniach zaburzeń metabolicznych, sanatoriach, ośrodkach odnowy biologicznej i SPA, placówkach zajmujących się pacjentami z zaburzeniami psychosomatycznymi, specjalistycznych gabinetach, ośrodkach rekreacyjno-rehabilitacyjnych, klubach sportowych, siłowniach, ale też zakładach produkujących artykuły spożywcze, żłobkach, przedszkolach, szkołach, firmach cateringowych.

Gdzie studiować dietetykę w Łodzi?

Dwie łódzkie uczelnie oferują studia na kierunku dietetyka. Są to:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, specjalności na studiach licencjackich:

  • dietetyka sportowa
  • psychodietetyka
  • dietetyka medyczna.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 2400 zł, niestacjonarnych – 2820 zł.

Specjalności na studiach magisterskich:

  • żywienie kliniczne
  • dietetyk wieku dziecięcego
  • dietetyka w odnowie biologicznej i sporcie
  • diet trener personalny
  • psychodietetyka z elementami obesitologii.

Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, studia stacjonarne.

Rekrutacja na studia na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz do wyboru biologii lub chemii.

Jeśli macie wątpliwości, czy to na pewno kierunek dla Was, zobaczcie, co o edukacji na dietetyce i perspektywach zawodowych opowiada studentka V roku, jednocześnie weganka: