​Psychologia w Łodzi

Interesują Cię procesy zachodzące w relacjach międzyludzkich? Umiesz łatwo nawiązywać kontakt? Chciałbyś wspierać rozwój osobisty i społeczny innych osób i służyć im wsparciem w trudnościach w funkcjonowaniu społecznym? Widzisz potencjał w wykorzystaniu mechanizmów psychologicznych w doskonaleniu komunikacji, zwiększaniu wydajności pracy, doborze kadr? Studia na psychologii przybliżą te i inne zagadnienia.


Łatwo na studiach psychologicznych nie będzie


Psychologia od lat jest rekordzistką i zajmuje czołowe miejsca wśród najbardziej obleganych kierunków Uniwersytetu Łódzkiego. Alternatywą są inne uczelnie, oferujące ten kierunek studiów.

Psychologia na większości uczelni realizowana jest w formie jednolitych studiów magisterskich, trwających 5 lat.


Co po studiach psychologicznych?


Różnorodność specjalności, które oferują szkoły wyższe na kierunku psychologia powoduje, że absolwenci mogą pracować w charakterze psychoterapeuty, coacha, mentora, doradcy zawodowego, specjalisty HR.

Przykładowe miejsca pracy psychologa to: ośrodki psychoterapii, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe, rodzinne, małżeńskie, placówki oświatowe, kliniki medycyny somatycznej, centra kryzysowe, ośrodki opiekuńczo-resocjalizacyjne, ale też agencje reklamowe i PR, centra badania opinii społecznej, agencje konsultingowe, firmy doradcze i szkoleniowe.


Psychologia w Łodzi - które uczelnie?


Studia psychologiczne oferują zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Są to:

Społeczna Akademia Nauk, specjalności:

 • psychologia biznesu
 • psychologia doradztwa zawodowego
 • psychologia zdrowia i kliniczna (ze specjalizacjami: promocja i psychologia zdrowia, psychologia kliniczna dzieci i dorosłych, terapia psychologiczna i interwencja kryzysowa, psychologia uzależnień, psychologia i psychopatologia sądowa).

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 5760 zł, niestacjonarnych – 5040 zł.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, specjalności:

 • psychologia społeczno-wychowawcza
 • psychologia kliniczna
 • psychologia biznesu.

Czesne semestralne wynosi 2700 zł na studiach stacjonarnych oraz 2400 zł na studiach niestacjonarnych.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, studia licencjackie, specjalności:

 • psychologia zdrowia i jakości życia
 • psychologia kreatywnego rozwoju
 • psychologia w biznesie.

Miesięczne czesne wynosi 470 zł na studiach stacjonarnych i 420 zł na studiach niestacjonarnych.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, specjalności:

 • psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka
 • psychologia zdrowia i kliniczna
 • psychologia doradztwa zawodowego i organizacji.

Rekrutacja na studia na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: język polski, biologia, matematyka.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 4000 zł.

Mitem jest opinia, że psychologami zostają osoby, którym nie brakuje własnych problemów emocjonalnych. Niemniej dobry psycholog musi się cechować większą wrażliwością, uważnością na niuanse w zachowaniu czy wypowiedziach innych ludzi. Budzić zaufanie, bez którego niemożliwe byłoby poznanie psychiki innych osób.