​Dziennikarstwo we Wrocławiu

Dziennikarstwo to kierunek dla osób otwartych, oczytanych, komunikatywnych, kreatywnych, dociekliwych. Zdobycie warsztatu dziennikarskiego pozwala na podjęcie pracy w telewizji, radiu i prasie, biurach prasowych, agencjach informacyjnych, działach promocji, reklamy, PR, firmach zajmujących się obsługą social media.

Gdzie studiować dziennikarstwo we Wrocławiu?

Dziennikarstwo to studia I stopnia, po których uzyskuje się dyplom licencjata i można kontynuować kształcenie na II stopniu (magisterskie) na dziennikarstwie lub innym kierunku.

Studenci uczą się m.in. takich przedmiotów: filozofia, historia Polski, nauka o komunikowaniu, socjologia, współczesne systemy polityczne, podstawy ekonomii, gatunki dziennikarskie, etyka dziennikarska, historia mediów, kultura języka, warsztat dziennikarski, prawo mediów, podstawy public relations, retoryka i erystyka, systemy medialne na świecie.

Uczelnie wrocławskie, na których można rozpocząć studia na kierunku dziennikarstwo to:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, specjalności:

  • dziennikarstwo prasowe i on-line
  • creative writing.

Rekrutacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: historia, historia sztuki, filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią. Poziom podstawowy i rozszerzony są punktowane niezależnie.

Studia niestacjonarne kosztują 4900 zł za rok.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, specjalności:

  • dziennikarstwo sportowe
  • dziennikarstwo muzyczne
  • dziennikarstwo mody i stylu
  • dziennikarstwo motoryzacyjne
  • fotografia i nowe technologie
  • social media i e-PR.

Studia stacjonarne kosztują 5680 zł, niestacjonarne – 4700 zł.

Uniwersytet SWPS Wrocław, specjalności:

  • digital i social media
  • branding-reklama-public relations

Koszt studiów wynosi 7750 zł.

Podobno jedynie 10% osób pracującychw redakcjach jest po studiach dziennikarskich. Czy warto więc zdobywać wykształcenie na tym kierunku? Może wystarczy lekkie pióro, łatwość wypowiedzi i przede wszystkim szeroka wiedza i ciekawość świata?

Czy faktycznie po dziennikarstwie nie ma pracy? Ten pogląd obala absolwentka dziennikarstwa, autorka bloga „Marta pisze”:

https://www.martapisze.pl/2012/10/dlaczego-po-dzie...