​Logistyka w Lublinie

Zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny logistyki wzrosło wraz z dynamicznym rozwojem globalizacji. Zalanie rynku produktami wymaga efektywnego ich przemieszczania, a tym samym wdrażania innowacji o obszarze transportu i łączności.


Perspektywy zawodowe po logistyce


Absolwenci kierunku Logistyka pracują w firmach logistycznych, spedycyjnych, transportowych, centrach usług logistycznych. Są zatrudniani we wszystkich działach firm produkcyjnych i usługowych: planowania, zaopatrzenia, magazynowania, produkcji, dystrybucji, marketingu, usług posprzedażowych. Zajmują stanowiska specjalistów, kierowników, menedżerów.


Jak wyglądają studia na logistyce?


Studia są dwustopniowe. Ukończenie 3 lub 3,5-letniego etapu kształcenia pozwala na uzyskanie dyplomu licencjata lub inżyniera, zależnie od wybranej uczelni. Magisterskie studia II stopnia na logistyce można rozpocząć na UMCS. Inne uczelnie oferują pokrewne kierunki.

Przykładowe przedmioty, z którymi mierzą się studenci w trakcie nauki: podstawy matematyki ekonomicznej, statystyka w logistyce, mikroekonomia, makroekonomia, rachunkowość, informatyka i systemy informacyjne zarządzania, technologie informacyjne w logistyce, podstawy zarządzania, podstawy marketingu, metody badań rynku TSL, logistyka materiałowa, logistyka marketingowa, systemy transportowe i techniczne aspekty transportu, CRM w logistyce, zarządzanie jakością w logistyce, towaroznawstwo.


Gdzie w Lublinie można studiować logistykę?


Dwie uczelnie oferują ten kierunek studiów. Poznajcie oferowane specjalności i koszty kształcenia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, specjalności:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznym
  • logistyka międzynarodowa.

Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego oraz przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, historia, geografia.

Rok studiów niestacjonarnych kosztuje 3950 zł.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalności:

  • inżynieria systemów logistycznych
  • zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie.

Rok studiów stacjonarnych kosztuje 3365 zł, niestacjonarnych – 3260 zł.


Chcesz dowiedzieć się, ile zarabiają młodzi ludzie na stanowiskach związanych z logistyką?

Jakie są prognozy zatrudnienia?

Jakie wskazówki mogą przekazać przyszłym logistykom eksperci?

O tym wszystkim przeczytajcie tutaj: