​Fizjoterapia we Wrocławiu

Społeczeństwa się starzeją, utrzymanie sprawności osób starszych wymaga wsparcia specjalistów. Coraz więcej osób uprawia sport, co zwiększa liczbę kontuzji, ale też rośnie świadomość pacjentów w zakresie dbałości o kondycję fizyczną.

Dla kogo studia fizjoterapeutyczne?

Praca fizjoterapeuty wymaga wysiłku, priorytetowe będzie więc dobre zdrowie i sprawność fizyczna. Idealny kandydat powinien cechować się dużą wrażliwością, empatią i cierpliwością, ale też stanowczością. Ważna będzie umiejętność motywowania pacjenta, wspierania go, a co za tym idzie – łatwość komunikowania i chęć pracy z ludźmi.

Jakie przedmioty na fizjoterapii?

Studia łączą zagadnienia humanistyczno-społeczne (pedagogika ogólna, pedagogika specjalna, socjologia, psychologia), z przedmiotami takimi jak biochemia, biofizyka, anatomia, metodyka nauczania ruchu, masaż, diagnostyka funkcjonalna, fizykoterapia, kinezyterapia, zaopatrzenie ortopedyczne.

Perspektywy zawodowe po fizjoterapii

Absolwent fizjoterapii może podjąć pracę w prywatnych i publicznych gabinetach fizjoterapeutycznych, szpitalach, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacji, klubach sportowych, przychodniach sportowo-lekarskich, domach pomocy społecznej.

Gdzie studiować fizjoterapię we Wrocławiu?

Uczelnie, na których można rozpocząć studia na kierunku fizjoterapia to:

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, studia 5-letnie magisterskie stacjonarne i niestacjonarne. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z biologii oraz chemii lub fizyki, zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Studia niestacjonarne kosztują 9500 zł za rok nauki.

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, studia 5-letnie magisterskie, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturzez jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka. Semestr nauki na studiach niestacjonarnych kosztuje 2900 zł.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu, studia 3-letnie licencjackie w trybie niestacjonarnym, semestr kosztuje 2400 zł.

Wyższa Szkoła Fizjoterapii we Wrocławiu, studia 5-letnie magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Rok studiów kosztuje 6000 zł.

Przed ostateczną decyzją o wyborze kierunku studiów polecamy rozważania o tym, czy warto zostać fizjoterapeutą. Pisze o tym terapeuta manualny, Piotr Piaskowski:

https://www.fizjologika.pl/czy-warto-zostac-fizjot...

Swoimi doświadczeniami związanymi z uzyskaniem stabilizacji w zawodzie opowiada Ola, absolwentka fizjoterapii:

https://blog.rsqphysio.com/2017/12/13/jestem-fizjo...