​Logistyka w Łodzi

Potencjalne miejsca pracy absolwentów logistyki to przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe, działy logistyki, zakupów, centra logistyczne, firmy spedycyjno-transportowe, jednostki służby zdrowia, wojsko. Logistyk sprawdzi się jako specjalista ds. planowania produkcji lub specjalista ds. gospodarki magazynowej i na innych podobnych stanowiskach.

Studia na kierunku Logistyka

Logistyka to propozycja dla osób kreatywnych, operatywnych, dynamicznych, posiadających umiejętności analityczne i organizacyjne, potrafiących sprostać pracy pod presją czasu.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: globalizacja procesów logistycznych, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka marketingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych, procesy negocjacyjne w logistyce, metody analiz logistycznych, strategie przedsiębiorstw logistycznych w warunkach kryzysu, ekonomika transportu, logistyka w dystrybucji.

Studia pierwszego stopnia pozwalają na uzyskanie dyplomu licencjata. Studia politechniczne na logistyce łączą wiedzę ekonomiczno-menedżerską z techniczno-informatyczną. Absolwenci Politechniki Łódzkiej uzyskują tytuł inżyniera.

Gdzie studiować logistykę w Łodzi?

Studia na kierunku logistyka oferują obecnie w Łodzi trzy uczelnie. Są to:

Uniwersytet Łódzki

Rekrutacja na podstawie wyniku na maturze z języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: matematyka, geografia, historia, wos, informatyka.

Wydział Zarządzania

Studia niestacjonarne kosztują 4000 zł za rok.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, specjalności:

  • informatyczne wspomaganie decyzji logistycznych
  • logistyka transgraniczna
  • logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Studia niestacjonarne kosztują 3800 zł za rok.

Społeczna Akademia Nauk, specjalności/ścieżki specjalnościowe:

  • specjalista ds. globalnych systemów dystrybucji
  • specjalista ds. zintegrowanych systemów transportowych
  • specjalista ds. wdrożeń systemów zarządzania jakością
  • specjalista ds. wsparcia teleinformatycznego w logistyce
  • koordynator pojazdów autonomicznych.

Studia stacjonarne kosztują 4320 zł, niestacjonarne – 4080 zł.

Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Kolegium Logistyki, studia stacjonarne, specjalności:

  • systemy informatyczne w logistyce
  • zarządzanie logistyczne.

Rekrutacja na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka obcego, matematyki oraz do wyboru fizyki lub chemii.

Solidne wykształcenie w połączeniu z determinacją to obiecujący początek logistycznej kariery. Zarobki w branży są satysfakcjonujące, studia na logistyce to zatem dobra inwestycja w przyszłość.