Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, reklamą, public relations oraz problematyką prasy samorządowej i lokalnej.

Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, sprawnie komunikuje się w słowie i piśmie, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma duża odporność psychiczną.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty nauczania:

 • warsztat prasowy, warsztat publicystyczny, praca dziennikarza w języku obcym oraz praca z serwisem informacyjnym, dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne, pracownia prasowa, emisja głosu, reklama jako forma komunikacji społecznej, informacja jako gatunek dziennikarski, dziennikarstwo sportowe, dziennikarskie źródła informacji, techniki realizacji telewizyjnej i radiowej, dziennikarstwo śledcze, fotografia w prasie, warsztat reportera, radiowe programy muzyczne, publicystyka kulturalna, warsztat reportażu i filmu dokumentalnego, researching.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • dziennikarstwo prasowe
 • reklama i public relations
 • prasa
 • radio
 • telewizja
 • kultura medialna
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo muzyczne
 • dziennikarstwo sportowe
 • dziennikarstwo wydarzeń artystycznych
 • korespondent zagraniczny i wojenny
 • media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • public relations
 • komunikowanie międzykulturowe
 • dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
 • dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
 • dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • socjologia mediów i public relations
 • komunikowanie perswazyjne
 • edytorstwo
 • marketing polityczny
 • public relations, promocja i komunikowanie medialne
 • media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • public relations i rzecznictwo prasowe
 • dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • socjologia mediów i public relations
 • dziennikarstwo i komunikacja medialna
 • kultura medialna i polityczna
 • reklama, promocja, rzecznictwo prasowe
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • zarządzanie mediami
 • fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
 • nowe technologie multimedialne
 • projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji
 • dziennikarz internetowy
 • broker informacji
 • komunikacja w biznesie
 • marketing polityczny
 • media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • promocja i reklama
 • dziennikarz prasowy i sportowy
 • fotografia i realizacja obrazu
 • media i kreatywne pisanie
 • korespondent zagraniczny
 • dziennikarstwo prasowe i edytorstwo
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • organizacja i zarządzanie w mediach
 • opracowanie techniczne i procesy poligraficzne w dziennikarstwie

Perspektywy pracy po dziennikarstwie i komunikacji społecznej

Po ukończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: redakcjach informacyjnych mediów masowych oraz agencjach prasowych, firmach świadczących usługi internetowe, domach mediowych, agencjach artystycznych, reklamowych, public relations i promocyjnych, firmach wytwórczych i producenckich, placówkach upowszechniania informacji i kultury, instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 41 items.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
+48 (32) 359 18 10,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Uniwersytet Wrocławski

50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
+48 (71) 375 22 37,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9
+48 (68) 328 32 70,

Komentarze (0)

No comments found