Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to propozycja dla wszystkich osób zainteresowanych mediami, multimediami, reklamą, public relations oraz problematyką prasy samorządowej i lokalnej.

Idealny kandydat na studia jest dociekliwy, sprawnie komunikuje się w słowie i piśmie, łatwo nawiązuje kontakty z rozmówcą, wnikliwie analizuje problemy i poddaje je krytycznej analizie, potrafi być skoncentrowany w sytuacjach stresowych, ma duża odporność psychiczną.

W programie studiów realizowane są następujące przedmioty nauczania:

 • warsztat prasowy, warsztat publicystyczny, praca dziennikarza w języku obcym oraz praca z serwisem informacyjnym, dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne, pracownia prasowa, emisja głosu, reklama jako forma komunikacji społecznej, informacja jako gatunek dziennikarski, dziennikarstwo sportowe, dziennikarskie źródła informacji, techniki realizacji telewizyjnej i radiowej, dziennikarstwo śledcze, fotografia w prasie, warsztat reportera, radiowe programy muzyczne, publicystyka kulturalna, warsztat reportażu i filmu dokumentalnego, researching.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • dziennikarstwo prasowe
 • reklama i public relations
 • prasa
 • radio
 • telewizja
 • kultura medialna
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo muzyczne
 • dziennikarstwo sportowe
 • dziennikarstwo wydarzeń artystycznych
 • korespondent zagraniczny i wojenny
 • media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • public relations
 • komunikowanie międzykulturowe
 • dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
 • dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką
 • dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • socjologia mediów i public relations
 • komunikowanie perswazyjne
 • edytorstwo
 • marketing polityczny
 • public relations, promocja i komunikowanie medialne
 • media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • public relations i rzecznictwo prasowe
 • dziennikarz prasy, radia i telewizji
 • socjologia mediów i public relations
 • dziennikarstwo i komunikacja medialna
 • kultura medialna i polityczna
 • reklama, promocja, rzecznictwo prasowe
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • zarządzanie mediami
 • fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza
 • fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna
 • nowe technologie multimedialne
 • projektowanie komunikacji i wizerunku instytucji
 • dziennikarz internetowy
 • broker informacji
 • komunikacja w biznesie
 • marketing polityczny
 • media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
 • promocja i reklama
 • dziennikarz prasowy i sportowy
 • fotografia i realizacja obrazu
 • media i kreatywne pisanie
 • korespondent zagraniczny
 • dziennikarstwo prasowe i edytorstwo
 • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
 • organizacja i zarządzanie w mediach
 • opracowanie techniczne i procesy poligraficzne w dziennikarstwie

Perspektywy pracy po dziennikarstwie i komunikacji społecznej

Po ukończeniu dziennikarstwa i komunikacji społecznej absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w: redakcjach informacyjnych mediów masowych oraz agencjach prasowych, firmach świadczących usługi internetowe, domach mediowych, agencjach artystycznych, reklamowych, public relations i promocyjnych, firmach wytwórczych i producenckich, placówkach upowszechniania informacji i kultury, instytucjach i organizacjach działających w sferze publicznej i utrzymujących kontakty z mediami.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 44 rekordy.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
90-131 Łódź , ul. Narutowicza 65
+48 (42) 635 40 00,
53-238 Wrocław , ul. Ostrowskiego 30 B
+48 (71) 750 72 72,
30-705 Kraków , ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
+48 (12) 25 24 400, 292 62 16,
03-815 Warszawa , ul. Chodakowska 19/31
+48 (22) 870 62 59, 870 62 60,
00-389 Warszawa , ul. Smulikowskiego 6/8
+48 (22) 862 82 94, kom 690 890 760,
20-950 Lublin , Aleje Racławickie 14
+48 (81) 445 41 37,
26-600 Radom , ul. Traugutta 61
+48 (48) 360 10 75,
45-040 Opole , pl. Kopernika 11
+48 (77) 541 59 88,
70-453 Szczecin , al. Papieża Jana Pawła II 22a
+48 (91) 444 11 60, 91 444 11 64,
00-842 Warszawa , ul. Łucka 11
+48 (22) 656 36 15,

Komentarze (0)

Brak komentarzy