Kluczowe kryteria definiujące poziom obsługi klienta to jakość, niezawodność, elastyczność, szybkość dostawy, cena. Ich pomyślna realizacja decyduje o konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstwa. Elastyczne dostosowanie się do potrzeb konsumentów przesądza o sukcesie firmy. Sprostać temu może zatrudnianie wykwalifikowanych specjalistów czy menedżerów z zakresu logistyki.

Studia na logistyce

Logistyka to studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie), z możliwością kontynuowania na studiach II stopnia (magisterskich). Zróżnicowane specjalności pozwalają kształcić się w wybranej dziedzinie.

Wybrane przedmioty w programie nauczania na kierunku logistyka: matematyka, logistyka, informatyka, zarządzanie zapasami, prawo, statystyka, ekonomika i organizacja transport, logistyka dystrybucji, marketing, finanse i rachunkowość, projektowanie procesów logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie produkcją i usługami, logistyka produkcji i zaopatrzenia, projektowanie magazynów.

Gdzie studiować logistykę w Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu , na których można kształcić się w zakresie logistyki to:

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki I Transportu we Wrocławiu, specjalności na studiach licencjackich:

 • logistyka zakupów,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka handlu i dystrybucji,
 • systemy logistyczne;

specjalności na studiach inżynierskich:

 • systemy informacyjne w łańcuchu dostaw,
 • automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych.

Studia stacjonarne kosztują 5400 zł za rok, niestacjonarne – 4320 zł.

Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, tylko studia stacjonarne, specjalności:

 • logistyka systemu obronnego,
 • systemy transportowe w logistyce.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, specjalności:

 • e-commerce w logistyce,
 • inżynieria lean manufacturing,
 • inżynieria procesów transportowych,
 • inżynieria procesów logistycznych, logistyka międzynarodowa,
 • logistyka produkcji,
 • logistyka transportu,
 • menedżer inżynierii procesów logistycznych,
 • projektowanie i automatyzacja w magazynowaniu.

Rok studiów kosztuje 5100 zł.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, specjalności:

 • logistyka przedsiębiorstwa produkcyjnego,
 • logistyka w handlu i usługach.

Semestr studiów kosztuje 2980 zł.

Wyższa Szkoła Handlowa, specjalności:

 • menedżer logistyki,
 • systemy informatyczne i technologie w logistyce.

Roczny koszt nauki wynosi 4377,5 zł