​Psychologia w Poznaniu

Psychologia od lat zajmuje czołowe miejsca pośród najbardziej obleganych kierunków studiów. Wiedza psychologiczna znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach życia. Nikogo nie dziwią już pojęcia, takie jak: psychologia biznesu, sportu, jedzenia, kolorów, muzyki, polityczna czy transportu.

Absolwenci kierunku są więc przygotowani do pracy bazującej na znajomości mechanizmów psychologicznych we wszystkich niemal aspektach życia. Ich profesjonalna wiedza znajdzie zastosowanie przy udzielaniu wsparcia w sytuacjach krytycznych, w negocjacjach, mediacjach, pomocy medycznej, psychologicznej, mediach, zarządzaniu kadrami, szkoleniach, profilaktyce patologii społecznej, policji, więziennictwie, oświacie itp.

Psychologia w Poznaniu - które uczelnie?

Uczelnie, na których można rozpocząć naukę na psychologii to:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych, studia jednolite magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

ścieżki kształcenia:

 • psychologia społeczna
 • psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • psychologia pracy i organizacji
 • psychologia edukacji.

Uniwersytet SWPS, studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalności do wyboru na studiach licencjackich I stopnia, przewidzianych dla osób, które w oparciu o zdobytą wiedzę psychologiczną planują poszerzyć wykształcenie w innej dziedzinie:

 • edukacja i rozwój
 • praca i organizacja
 • psychologia ogólna
 • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
 • zdrowie psychiczne i somatyczne

specjalności na studiach jednolitych magisterskich:

 • psychologia biznesu
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • psychologia kliniczna
 • psychologia ogólna
 • psychologia sądowa
 • psychologia wspierania rozwoju osobistego i zawodowego
 • psychologia zdrowia.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

specjalności do wyboru:

 • cyberpsychologia
 • komunikacja wizerunkowa
 • neuropsychologia
 • psychologia emocji
 • psychologia finansów i kryptowalut
 • psychologia kryminalistyczno-śledcza
 • psychologia mediacji i negocjacji
 • psychologia mediów i dziennikarstwo
 • psychologia służb mundurowych
 • psychologia sytuacji kryzysowych
 • psychologia terroryzmu
 • psychologia w biznesie i zarządzaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne w specjalnościach:

 • psychologia kliniczna
 • psychologia wychowawcza

Jakie przedmioty na maturze?

Kandydaci na psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza będą punktowanie za wyniki uzyskana na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z języka polskiego, języka obcego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka historia, matematyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny-kaszubski.

Na pozostałych uczelniach obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Ile kosztuje psychologia w Poznaniu?

Studenci studiów niestacjonarnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza zapłacą za rok nauki 6000 zł.

Koszt nauki na Uniwersytecie SWPS to 8820 zł.

Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa kosztuje 5520 zł na studiach stacjonarnych i 4800 zł na studiach niestacjonarnych.

Rok nauki w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I na studiach stacjonarnych to 4800 zł, na studiach niestacjonarnych – 4320 zł


Interesują Cię studia psychologiczne i tematyka poświęcona psychologii?


https://pl-pl.facebook.com/psychologianaluzie

http://psychologiasprzedazy.biz/plec-mozgu-na-wesolo/