Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Studenci kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim zdobędą podczas studiów umiejętności biegłego posługiwania się językiem rosyjskim oraz angielskim. Poznają literaturę rosyjską oraz kulturę Rosji. Zajęcia opierają się literaturze, fonetyce, gramatyce opisowej, pracy z tekstem.

W trakcie studiów na kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim studenci zdobędą wiedzę w zakresie:

 • znajomości zagadnień z obszaru językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
 • dysponowania wiadomościami na temat historii Rosji
 • samodzielnej analizy tekstów
 • rozumienia zjawisk zachodzących na płaszczyźnie społecznej politycznej i gospodarczej
 • znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • zaawansowanej znajomości języka angielskiego

Absolwent kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik biur podróży
 • pracownik międzynarodowych korporacji
 • pracownik biura tłumaczeń
 • pracownik szkół językowych
 • pracownik instytucji kulturowych
 • mass mediach
 • pracownik wydawnictw

Dla kogo studia na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Jakie uczelnie oferują kierunek filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

W których miastach można studiować kierunek filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie