Kultura Rosji i narodów sąsiednich

Studia na kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich obejmują praktyczną naukę języka rosyjskiego, (dodatkowo do wyboru: ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego), wiedzę literacką i kulturowo - historyczną o dawnej i współczesnej Rosji, Ukrainie, Białorusi, krajach bałtyckich i Kaukazie.

W trakcie zajęć studenci poznają różnorodność omawianego obszaru zarówno w perspektywie historycznej, jak i współczesnej, a także wzajemne relacje między krajami obszaru języka rosyjskiego.

Uczelnia oferuje zajęcia z kultury i polityki współczesnej Rosji, filozofii rosyjskiej, kina, teatru, sztuki, mediów. Stwarza możliwość poznania historii Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz współczesnych problemów społecznych i politycznych tych państw przez teksty kultury oraz poprzez wyprawy na Wschód z wykładowcami.

Absolwent kierunku Kultura Rosji i Narodów Sąsiednich jest specjalistą w zakresie języka, kultury i historii Rosji oraz języka i kultury wybranego kraju sąsiedniego. Biegła znajomość języka rosyjskiego oraz dobre opanowanie drugiego języka wschodniosłowiańskiego i zachodnioeuropejskiego oraz przygotowanie filologiczne pozwala na zdobycie dodatkowych kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu tłumacza, wydawcy, dziennikarza, organizatora i propagatora kultury.

Jakie uczelnie oferują kierunek Kultura Rosji i narodów sąsiednich
No results found.
W których miastach można studiować Kultura Rosji i narodów sąsiednich
No results found.
Komentarze (0)
No comments found