Inżynieria zarządzania

Studia na kierunku Inżynieria Zarządzania służą wykształceniu absolwenta, mającego wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów, prawa i dyscyplin komplementarnych, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje techniczno-ekonomiczno-handlowe umożliwiające profesjonalne działanie na styku klient-przedsiębiorstwo, klient-przedsiębiorstwo wytwórcze. Cenna jest tutaj zdolność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, operacyjna znajomość systemów informatycznych oraz biegła znajomość wybranego języka obcego.

Absolwent kierunku Inżynieria Zarządzania jest przygotowany do pełnienia funkcji analityka rynku i menedżera sprzedaży, a także projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz do pracy w charakterze menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko rozumianych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych, a także do prowadzenia własnej firmy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Razem 10 rekordów.
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,
61-542 Poznań , Pl. M. Skodowskiej-Curie 5
+48 (61) 665 35 48,
Kraków , ul. Ułanów 3, Budynek Technikum Komunikacyjnego nr 25
+48 () 885 588 800,

Komentarze (0)

Brak komentarzy