Inżynieria zarządzania

Studia na kierunku Inżynieria Zarządzania służą wykształceniu absolwenta, mającego wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów, prawa i dyscyplin komplementarnych, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje techniczno-ekonomiczno-handlowe umożliwiające profesjonalne działanie na styku klient-przedsiębiorstwo, klient-przedsiębiorstwo wytwórcze. Cenna jest tutaj zdolność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, operacyjna znajomość systemów informatycznych oraz biegła znajomość wybranego języka obcego.

Absolwent kierunku Inżynieria Zarządzania jest przygotowany do pełnienia funkcji analityka rynku i menedżera sprzedaży, a także projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz do pracy w charakterze menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko rozumianych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych, a także do prowadzenia własnej firmy.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Total 14 items.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Komentarze (0)

No comments found