Inżynieria zarządzania

Studia na kierunku Inżynieria Zarządzania służą wykształceniu absolwenta, mającego wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, finansów, prawa i dyscyplin komplementarnych, a także gruntowną wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada kompetencje techniczno-ekonomiczno-handlowe umożliwiające profesjonalne działanie na styku klient-przedsiębiorstwo, klient-przedsiębiorstwo wytwórcze. Cenna jest tutaj zdolność kojarzenia problemów technicznych z ekonomicznymi, operacyjna znajomość systemów informatycznych oraz biegła znajomość wybranego języka obcego.

Absolwent kierunku Inżynieria Zarządzania jest przygotowany do pełnienia funkcji analityka rynku i menedżera sprzedaży, a także projektanta systemów organizacji i zarządzania oraz do pracy w charakterze menedżera średniego szczebla zarządzania w szeroko rozumianych organizacjach ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw produkcyjnych, a także do prowadzenia własnej firmy.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria zarządzania

Total 14 items.

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1
+48 (22) 234 74 12,

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

W których miastach można studiować Inżynieria zarządzania

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 210

Kraków

Uczelnie: 28
Kierunki: 471

Łódź

Uczelnie: 24
Kierunki: 277

Poznań

Uczelnie: 25
Kierunki: 326

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 198

Warszawa

Uczelnie: 71
Kierunki: 588

Wrocław

Uczelnie: 27
Kierunki: 275

Komentarze (0)

No comments found