​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu

Studia na kierunku bezpieczeństwo przygotowują z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych czy zagrożenia państwa. W programie studiów znajdują się zagadnienia związane z tematyką terroryzmu, współczesnych konfliktów zbrojnych, funkcjonowania służb specjalnych, bezpieczeństwa energetycznego i społecznego.


Program studiów


Studenci zaliczają przykładowo takie przedmioty, jak: współczesne zagrożenia, psychologia, wstęp do prawoznawstwa, teoria bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w państwie demokratycznym, technologia informacyjna, konflikty i wojny w Europie i na świecie, strategia bezpieczeństwa, bezpieczeństwo narodowe, polityka bezpieczeństwa, współczesne systemy polityczne, podstawy polityki globalnej, bezpieczeństwo międzynarodowe, międzynarodowe stosunki polityczne, służby specjalne w wybranych państwach Europy i Świata, systemy bezpieczeństwa państw graniczących z Polską, logistyka w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe stosunki wojskowe, prawo konstytucyjne, media w państwie demokratycznym a jego bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i porządek publiczny, polityka zagraniczna RP, polskie służby specjalne.

Absolwenci są specjalistami, którzy swoje umiejętności wykorzystają pracując w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, strukturach administracji państwowej i samorządowej.


Gdzie studiować bezpieczeństwo we Wrocławiu?


Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to studia I stopnia, z możliwością kontynuowania na magisterskich studiach II stopnia.

Uczelnie, na których można we Wrocławiu studiować bezpieczeństwo wewnętrzne to:

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, specjalność: zarządzanie kryzysowe.

Studia stacjonarne kosztują 3600 zł, studia niestacjonarne - 3500 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, specjalności:

  • bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie i administracji publicznej
  • bezpieczeństwo lokalne
  • detektywistyczno-dochodzeniowa
  • specjalista BHP
  • służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa
  • zwalczanie zagrożeń terrorystycznych.

Rok nauki kosztuje 4350 zł - 4950 zł.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oferują:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych. Rekrutacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka obcego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz do wyboru: języka polskiego lub geografii, lub matematyki. Rok studiów kosztuje 4000 zł.

Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, studia stacjonarne, specjalności:

  • zarządzanie kryzysowe
  • bezpieczeństwo publiczne
  • edukacja dla bezpieczeństwa.