Studia w Lublinie

Lublin to największe miasto po wschodniej stronie Wisły, stolica województwa, ważny ośrodek regionu. Miasto określa się jako: otwarte, przedsiębiorcze, akademickie i przyjazne. Jego 700-letnia tradycja i położenie sprawiają, że warto wziąć Lublin pod uwagę przy wyborze miejsca na studia.

Można tu zgłębiać takie kierunki jak:

administracja, administracja publiczna, agrobiznes, analityka medyczna, animacja kultury, archeologia, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi, bałkanistyka, behawiorystyka zwierząt, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria, biologia, biotechnologia, budownictwo, chemia, chemia techniczna, dietetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edukacja techniczno – informatyczna, e-edytorstwo i techniki redakcyjne, ekonomia, elektroradiologia, elektrotechnika, etnologia, europeistyka, farmacja, filologia angielska, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia słowiańska, filologia ukraińska, filozofia, finanse i rachunkowość, fizjoterapia, fizyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, geografia, glottodydaktyka polonistyczna, gospodarka przestrzenna, hipologia i jeździectwo, historia, historia sztuki, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatologia stosowana, informatyka, informatyka i ekonometria, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria nowoczesnych materiałów, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria środowiska, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, kognitywistyka, kosmetologia, kreatywność społeczna, kulturoznawstwo, leśnictwo, lingwistyka stosowana, logistyka, logopedia z fonoaudiologią, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mediteranistyka, monitoring i analityka środowiska, muzykologia, nauki o rodzinie, ochrona roślin i ochrona fitosanitarna, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, politologia, położnictwo, praca socjalna, prawno-biznesowy kierunek, prawo, produkcja medialna, przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, psychologia, public relations i doradztwo medialne, ratownictwo medyczne, retoryka stosowana, rolnictwo, science and technology, socjologia, stosunki międzynarodowe, studia historyczno – dyplomatyczne, taniec, technika rolnicza i leśna, techniki dentystyczne, technologia żywności i żywienia człowieka, technologie cyfrowe w animacji kultury, teologia, tourism management, towaroznawstwo, translacja konferencyjna, transport, turystyka i rekreacja, weterynaria, wychowanie fizyczne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie w politykach publicznych, zdrowie publiczne, zielarstwo i terapie roślinne, zootechnika

W mieście funkcjonuje kilka uczelni publicznych:

Ofertę edukacyjną miasta uzupełniają uczelnie niepubliczne:

Ważną instytucją naukową jest też Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, czyli centrum naukowo-badawcze, które łączy naukę z biznesem. Natomiast historyczną ciekawostką związaną z edukacją w Lublinie była działająca tu Jesziwa Chachmej, która uchodziła za najlepiej wyposażoną szkołę rabinacką na świecie. Wyposażona w bogaty księgozbiór, wymagała od kandydatów na studia wyrecytowania z pamięci 400 stron Talmudu. Studia w tej szkole trwały cztery lata, a studenci pochodzili nie tylko z Polski, ale także Palestyny, Argentyny i Chile.

Obecnie na uczelniach w Lublinie studiuje około 100 tysięcy osób, które znajdują tu wszystko, co niezbędne do nauki i zabawy. Studenci mają do wyboru liczne rozrywki, w tym: teatry, galerie, kluby studenckie, koncerty, przedstawienia i festiwale. Najbardziej znane imprezy kulturalne to: Carnaval Sztuk-Mistrzów, Festiwal Inne Brzmienia, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, Festiwal Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Festiwal "Konfrontacje Teatralne" i Europejski Festiwal Smaku.

Lublin nazywany jest Bramą Wschodu i utrzymuje liczne kontakty z wschodnimi sąsiadami Polski zarówno na poziomie oficjalnym, jak i bezpośrednim, pomiędzy firmami, czy organizacjami pozarządowymi.

Lublin jako miasto akademickie uchodzi za jedno z tańszych, a dodatkowo uruchomiono miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów.

Ze studiów w Lublinie zadowolone będą osoby, którym zależy na akademickiej atmosferze miasta, wielokulturowości i dobrej zabawie.

Zapraszamy na stronę: https://opinieouczelniach.pl/studia-lublin