Aktorstwo w Warszawie

Człowiek rodzi się aktorem, tak jak rodzi się księciem. Nie gra się po to, żeby zarabiać na życie. Gra się po to, żeby kłamać, żeby siebie okłamywać, żeby można było być tym, kim nie można być, ponieważ ma się dosyć bycia tym, kim się jest. Gra się dobrych, bo jest się złym, świętych, bo jest się podłym, morderców, bo jest się kłamcą z urodzenia. Gra się, aby się nie znać, i gra się, ponieważ zna się siebie za dobrze. Gra się, bo kocha się prawdę, i gra się, ponieważ nienawidzi się prawdy. Gra się, bo zwariowałoby się, nie grając. To nie moje! Ale jest w tym styl, i szyk i dużo racji. Piotr Fronczewski

Aktorstwo to kierunek wyjątkowy. Wymaga od kandydata szczególnych predyspozycji, uzdolnień oraz determinacji już na etapie rekrutacji. Powodzenie w życiu zawodowym aktora, niezależnie od posiadanego warsztatu, bywa często zależne od zbiegu okoliczności, szczęścia. Wielu aktorów zostaje docenionych dopiero po latach pracy, czasem jedna udana rola otwiera drogę kariery, niekiedy na ten moment trzeba czekać wiele lat.

Aktorstwo jest łatwe, tylko utrzymanie się na szczycie to sztuka. Leonardo di Caprio

Praca czynnego zawodowo aktora mocno determinuje życie osobiste: próby i spektakle do późnych godzin, praca na planie filmowym przez wiele tygodni poza miejscem zamieszkania. Dlatego aktorstwo traktowane jest jak misja, sposób na życie.

Jedną z zalet aktorstwa jest możliwość przeżywania cudzego życia bez płacenia ceny za nie. Robert de Niro

Na pewno to studia dla osób odważnych, pewnych siebie, potrafiących skupić na sobie odwagę, nawet charyzmatycznych.

Gdzie studiować aktorstwo w Warszawie?

W Warszawie znajdują się dwie uczelnie spośród dosłownie kilku w całej Polsce, na których można studiować kierunek aktorski.

Są to:

Uczelnia rekrutuje na kierunek aktorstwo ze specjalnościami aktorstwo dramatyczne oraz aktorstwo i wokalistyka i na kierunek aktorstwo teatru muzycznego.

Wieloetapowa rekrutacja obejmuje prezentację przygotowanych przez kandydata utworów, egzamin teoretyczny, egzamin taneczno-ruchowy, egzamin aktorski oraz konsultacje logopedyczne, taneczne i aktorskie.

Studia trwają 5 lat, w programie studiów znajdują się m.in. zajęcia z gry aktorskiej, mówienie wierszem i prozą, recytacje zbiorowe i indywidualne, umuzykalnienie, ćwiczenia ruchowe, ale także przedmioty teoretyczne z zakresu historii literatury polskiej i światowej, dramatu, teatru, muzyki oraz sztuk plastycznych, filozofia, socjologia, antropologia kultury.

Na zakończenie edukacji studenci przygotowują dwa przedstawienia dyplomowe oraz bronią pracę magisterską z zakresu historii i teorii teatru. Absolwenci uzyskują tytuł magistra sztuki. Spektakl dyplomowy jest jednocześnie formą promocji młodego aktora, wchodzącego na artystyczny rynek pracy.

  • Wyższa Szkoła Filmowa

Niepubliczna uczelnia rekrutuje na kierunek aktorstwo nowych mediów. Studia odbywają się w trybie dziennym i trwają 3 lata. Kończy je film lub spektakl dyplomowy. Jego pomyślna realizacja oraz zdanie wszystkich przewidzianych w toku studiów egzaminów pozwalają na uzyskanie przez absolwenta dyplomu licencjata.

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Filmowej obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, będącą jednocześnie sprawdzeniem umiejętności aktorsko-wokalnych kandydata.